Rezultati II. parcijalnog testa iz predmeta Materijali u graditeljstvu

Rezultati II parcijalnog testa iz predmeta Materijali u graditeljstvu objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Materijali u graditeljstvu.

Rezultati II. parcijalnog testa iz predmeta Priprema tehnoloških voda

Rezultati II. parcijalnog testa iz predmeta Priprema tehnoloških voda objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda.

Rezultati II. parcijalni test Metode karakterizacije materijala

Rezultati iz II. parcijalnog testa iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 17.05.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.

Rezultati I. parcijalni test Metode karakterizacije materijala

Rezultati iz I. parcijalnog testa iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 16.04.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.

Rezultati I. parcijalni test Priprema tehnoloških voda

Rezultati I. parcijalnog testa iz predmeta Priprema tehnoloških voda održanog 15.04.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda.

Rezultati pismenog dijela ispita Priprema tehnoloških voda

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Priprema tehnoloških voda održanog 18.09.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda.
Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio ispita održat će 21.09.2018. u 13:00.