Oglasna ploča (prof.dr.sc. Pero Dabić)

Rezultati II_ kolokvija Tehnologija i prerada aluminija_ 14_05_2019.

Rezultati II. testa iz kolegija ˝Tehnologija i prerada aluminija˝  održanog  14. 05. 2019. god. mogu se pronaći na stranici Zavoda za anorgansku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima.

Split, 16. 05. 2019.

Predmetni nastavnik:                                                                                                                  Prof. dr. sc. Pero Dabić

Rezultati I. testa_Anorganski procesi u heterogenim sustavima_18. 04. 2019.

Rezultati I. testa iz kolegija ˝Anorganski procesi u heterogenim sustavima˝  održanog  18. 04. 2019. god. mogu se pronaći na stranici Zavoda za anorgansku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima.

Split, 23. 04. 2019.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Pero Dabić