Oglasna ploča (izv.prof.dr.sc. Matko Erceg)

POLIMERIZACIJSKI PROCESI_kontinuirana provjera znanja

Konačni rezultati kontinuirane provjere znanja iz predmeta POLIMERIZACIJSKI PROCESI (DKT_M) mogu se pronaći na webu Zavoda za organsku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima.
Split, 27.6.2018.  Prof. dr. sc. Matko Erceg

POLIMERIZACIJSKI PROCESI_rezultati ispita_26_6_2018

Rezultati ispita iz predmeta POLIMERIZACIJSKI PROCESI od 26. 6. 2018. mogu se pronaći na webu Zavoda za organsku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima te na oglasnoj ploči Zavoda.
Split, 27. 6. 2018.  Prof. dr. sc. Matko Erceg

PROCESI POLIMERIZACIJE_rezultati kolokvija od 17.4.2018.

Rezultati I. kolokvija iz predmeta PROCESI POLIMERIZACIJE (PSS_ZOM) od 17.4.2018. mogu se pronaći na webu Zavoda za organsku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima te na oglasnoj ploči Zavoda.
Split, 22.4.2018.  Prof. dr. sc. Matko Erceg

KATALIZA_rezultati kolokvija od 18.4.2018.

Rezultati kolokvija iz predmeta KATALIZA od 18. 4. 2018. mogu se pronaći na webu Zavoda za organsku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima.
Split, 22. 4. 2018.  Prof. dr. sc. Matko Erceg

Rezultati kolokvija_POLIMERIZACIJSKI PROCESI

Rezultati 1. kolokvija iz predmeta POLIMERIZACIJSKI PROCESI od 29. 3. 2018. mogu se pronaći na webu Zavoda za organsku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima te na oglasnoj ploči Zavoda.
Split, 8. 4. 2018.  Prof. dr. sc. Matko Erceg