Oglasna ploča (izv.prof.dr.sc. Matko Erceg)

Struktura i svojstva polimera - termin kolokvija

Obavještavaju se studenti da će se II. kolokvij iz predmeta Struktura i svojstva polimera održati u petak, 9. 12. 2016. s pečetkom u 13:15 sati u predavaonici F402.
Predmetni nastavnik: izv. prof. dr. sc. Matko Erceg
U Splitu, 23.11.2016.

Struktura i svojstva polimera i Karakterizacija polimera - obavijest

Obavještavaju se studenti druge godine Diplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer Materijali  koji su upisali predmete Struktura i svojstva polimera i Karakterizacija polimera da će u petak, 14. 10. 2016. započeti predavanja iz Strukture i svojstava polimera u 8:15 sati u predavaonici E401 u oba termina predviđena za ove predmete (8-12 sati). Sve dodatne informacije studenti će dobiti na predavanjima.
U Splitu, 12.10.2016                 Predmetni nastavnik: izv. prof. dr. sc. Matko Erceg

Usmeni ispit - PRERADA PLASTIKE I GUME

Usmeni ispit pred Ispitnim povjerenstvom iz predmeta PRERADA PLASTIKE I GUME održat će se u petak, 30. 9. 2016. u 10:15 sati u predavaonici E407.
Split, 28. 9. 2016.                                           Predmetni nastavnik: izv. prof. dr. sc. Matko Erceg

Obavijest o prijavi ispita iz KATALIZE, POLIMERIZACIJSKIH PROCESA i PRERADE PLASTIKE I GUME

Još jednom se pozivaju i obavještavaju studenti koji su položili ili polažu ispit iz predmeta KATALIZA, POLIMERIZACIJSKI PROCESI i PRERADA PLASTIKE I GUME putem kontinuirane provjere znanja da dodatno NE PRIJAVLJUJU ispit za redovite ispitne rokove, jer su to već učinili prijavom na kontiuniranu provjeru znanja. Oni koji su to učinili trebaju HITNO ODJAVITI ispit (POLIMERIZACIJSKI PROCESI: GREGURIĆ, KLEČINA, PETROVIĆ, RAKO; PRERADA PLASTIKE I GUME: KELEK, KOZINA, OREB). Na redovite ispitne rokove trebaju se prijavljivati samo studenti koji nisu zadovoljili kontinuiranu provjeru znanja. Još jednom se pozivaju studenti da slušaju upute i čitaju obavijesti.

U Splitu, 15. 6. 2016.                                                  Predmetni nastavnik: Izv. prof. dr. sc. Matko Erceg

Ocjene iz predmeta VJEŽBE IZ PRERADE PLASTIKE I GUME

Ocjene iz predmeta VJEŽBE IZ PRERADE PLASTIKE I GUME  mogu se pronaći na oglasnoj ploči i webu Zavoda za organsku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima. 
Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti predmetnom nastavniku.
U Splitu, 8. 6. 2016.