OBAVIJEST O OBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

on .

Dana 9. prosinca 2020. godine (srijeda) u 12:30 sati u predavaonici E402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Irena Krešić, dipl. inž. pristupit će obrani doktorske disertacija pod naslovom

„Polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida)“

Obavijest za studente u vezi održavanja online predavanja i seminara od 1. prosinca 2020.

on .

Poštovane studentice i studenti,
slijedom Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera
(https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/nadopuna_uputa_visoka_ucilista_27_11_2020.pdf),  predavanja i seminari na Kemijsko-tehnološkom fakultetu odvijat će se od utorka, 1. prosinca 2020. godine, isključivo na daljinu (online) putem sustava MICROSOFT TEAMS, MERLIN ili ZOOM prema važećem rasporedu.

PREDAVANJA I SEMINARI IDU ONLINE OD UTORKA, 1. PROSINCA 2020.

on .

Slijedom novih Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera, nadopuna od 27. studenog 2020., predavanja i seminari na Kemijsko-tehnološkom fakultetu odvijat će se od utorka, 1. prosinca 2020. godine, na daljinu (online) putem sustava MICROSOFT TEAMS, MERLIN ili ZOOM.

Laboratorijske vježbe, parcijalni ispiti (kolokviji) i ispiti te izrada završnih i diplomskih radova provodit će se na Fakultetu uz pridržavanje svih važećih protuepidemioloških mjera.                                                  

preporuke od 31.8.2020.
 https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/PREPORUKE_visoka_ucilista_31_08_2020.pdf

preporuke od 27.11.2020.
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/nadopuna_uputa_visoka_ucilista_27_11_2020.pdf


                                                                                              Dekan
                                                                                 prof. dr. sc. Matko Erceg 

16. Sajam stipendija i visokog obrazovanja

on .

Institut za razvoj obrazovanja organizira 16. po redu Sajam stipendija i visokog obrazovanja koji će se održati u srijedu 25.11.2020. u vremenu od 10-16 sati u virtualnom okruženju na internetskoj stranici www.iro.hr.
Na ovogodišnjem Sajmu učenici i studenti te njihovi roditelji moći će posjetiti virtualne štandove više od 30 domaćih i inozemnih sveučilišta, veleučilišta, državnih institucija, veleposlanstava, tvrtki te zaklada koje predstavljaju svoje studijske programe, stipendije te programe stručne prakse. Usporedo s virtualnim izlaganjem, pripremljen je zanimljiv popratni program u kojem će učenici i studenti moći sudjelovati u online predavanjima i diskusijama o tome kako se uspješno pripremiti za upis na studij, kako se uspješno pripremiti za prijavu za stipendije, kako uspješno položiti ispite za studij u inozemstvu, kako uspješno studirati u vrijeme pandemije te kako uspješno realizirati studentsku stručnu praksu.
Detaljnije informacije o Sajmu dostupne su na internetskoj stranici www.iro.hr, na Instagram (iro.hr), Facebook te LinkedIN stranici Instituta za razvoj obrazovanja.
Pogledajte Program ovogodišnjeg Sajma te vas pozivamo da, osim razgledavanja virtualnih štandova, poslušate govornike na zanimljivim panelima putem navedenih linkova.
Pristup svim posjetiteljima je naravno besplatan, a format sudjelovanja je jednostavan i interaktivan.

Raspisivanje natječaja (web: 23.11.2020.)

on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad 1.)  - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, prvi izbor, za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana: Reakcijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Ad 2.)  - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, za znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, znanstvena grana: Biokemija i medicinska kemija za rad u Zavodu za biokemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad 1.) i 2.), dužni su priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
 3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

*****

Ad 3.)  -  jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto, službenik, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv radnog mjesta: voditelj knjižnice) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 mjeseci

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  i
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, odnosno obveza polaganja istog u roku od 2 godine

ili

 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 • položen stručni ispit u roku od godine dana od stjecanja potrebnih ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskoj razini
 • znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog stranog jezika
 • 3 godine radnog iskustva u knjižničarskoj struci
 • poznavanje rada na računalu

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici Ad 3.) dužni su priložiti: 

 1. životopis
 2. dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja
 3. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.