Obavijest studentima o radu Knjižnice

Radi što učinkovitije zaštite od širenja bolesti COVID-19 knjižnica je zatvorena.
Ukoliko želite produžiti rok posudbe, vratiti knjigu ili posuditi neki naslov molimo javite se e-mailom na knjiznica@ktf-split.hr te će vas knjiga (ukoliko je dostupna) čekati u dogovoreno vrijeme.
Cilj je ove mjere izbjeći situacije mogućih bliskih kontakata.
Hvala na razumijevanju!

Natječaj - NN 47/20 od 17.04.2020

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J

za izbor

 - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (interni naziv: referent za javnu nabavu) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rok od 6 mjeseci

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i posebne uvjete:

  • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (magistar prava, VSS)
  • 2 godine radnog iskustva u struci
  • posjedovanje certifikata u području javne nabave
  • znanje rada na računalu (MS Office, Internet)
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti životopis i dokaz o posjedovanju certifikata u području javne nabave.

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.