Raspisivanje natječaja (web: 23.11.2020.)

on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad 1.)  - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, prvi izbor, za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana: Reakcijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Ad 2.)  - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, za znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, znanstvena grana: Biokemija i medicinska kemija za rad u Zavodu za biokemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad 1.) i 2.), dužni su priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
 3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

*****

Ad 3.)  -  jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto, službenik, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv radnog mjesta: voditelj knjižnice) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 mjeseci

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  i
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, odnosno obveza polaganja istog u roku od 2 godine

ili

 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 • položen stručni ispit u roku od godine dana od stjecanja potrebnih ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskoj razini
 • znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog stranog jezika
 • 3 godine radnog iskustva u knjižničarskoj struci
 • poznavanje rada na računalu

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici Ad 3.) dužni su priložiti: 

 1. životopis
 2. dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja
 3. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.

Dopis dekana zaposlenicima, suradnicima i studentima u vezi epidemiološke situacije

on .

Poštovane kolegice i kolege, zaposlenici i suradnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, dragi studenti…

Nalazimo se u epidemiološkoj situaciji kojoj do sada, na svu sreću, nije bila izložena niti jedna generacija zaposlenika, suradnika i studenata KTF-a. Nadam se niti jedna nakon. Ozbiljnost situacije od sviju nas traži izrazitu odgovornost i pridržavanje velikog broja postavljenih odluka, uputa, pravila i/ili preporuka ponašanja. Rezultati koje na KTF-u imamo od ožujka pa do tjedna iza nas su zaista izvanredni i za svaku pohvalu budući da nismo imali niti jednog zaraženog nastavnika i suradnika. Rezultat je to prije svega pridržavanja svih epidemioloških mjera i na fakultetu, ali i izvan njega, na čemu sam svima izrazito zahvalan. Znam da nije uvijek bilo ugodno pridržavati se svega što se od nas traži, ali činjenica da nismo imali zaraženih djelatnika i suradnika te jako mali broj zaraženih studenata, trebala bi biti dovoljna nagrada svima nama.
U tjednu iza nas javili su nam se prvi slučajevi zaraženih studenata, a upravo smo zabilježili i prvi slučaj zaraženog nastavnika. Nadam se i molim da svi ti slučajevi završe bez ikakvih zdravstvenih posljedica te da će kolegice i kolege biti uskoro opet s nama. Do tog trenutka bit ćemo im potpora i učiniti sve što možemo da se njihov izostanak što manje osjeti i za njih same i u kolektivu. Možemo očekivati nove slučajeve u vremenu pred nama, sutra to može biti bilo tko od nas...Organizacija nastave u ovakvim slučajevima provodit će se u dogovoru s prodekanom za pitanja iz nastavne problematike.

Obavijest o nenastavnom danu, 23.10.2020. (petak)

on .

U povodu obilježavanja 60-te obljetnice utemeljenja i djelovanja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, petak, 23. listopada 2020. godine, bit će nenastavni dan.

Obavijest za studente

on .

Obavještavaju se studenti da prate obavijesti u koje su važne za praćenje nastave u izborniku Studenti - Novosti