Kemijsko-tehnološki fakultet

Poziv na javno izlaganje Kemijskog seminara I doktorandice Mladenke Jurin, dipl. ing. kemije

Sukladno čl. 24. Pravilnika o sveučilišnim  poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša pozivate se na

JAVNO IZLAGANJE KEMIJSKOG SEMINARA I 

 doktorandice Mladenke Jurin, dipl. ing. kemije pod naslovom:

"Primjena superkritične fluidne kromatografije u enantioseparaciji organskih molekula. Primjer enantioseparacija bademove kiseline i njenih derivata na koloni Chiralpak AD-3"

koje će se održati 18. listopada 2019. u 13:15 sati u predavaonici F402.

Voditeljica doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša:

      Izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol, v. r.

Obavijest studentima o početku predavanja

Obavještavaju se studenti da nastava za I. godine diplomskih i viših godina svih studija (preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskog stručnog i diplomskih) započinje

                                    09. listopada 2019. godine prema rasporedu.

Natječaj - NN 94/19 od 02.10.2019.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad.1) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – laborant u Odsjeku za kemiju, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, (probni rad od 3 mjeseca), do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17), moraju ispunjavati i posebne uvjete:

  1. SSS kemijskog smjera
  2. znanje rada na računalu (MS Office, Internet)

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. životopis, te dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja
  2. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  3. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.

 Ad2.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. a) životopis
  2. b) presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
  3. c) ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ili presliku dopunske isprave o studiju, za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  4. d) rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  5. e) dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.