Kemijsko-tehnološki fakultet

Connecting the University of Split and Penn State Beaver through Collaborative Online International Learning (COIL)

Suradnja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu s Penn State University započela je u proljeće 2017. godine na poziv dr. sc. Jennifer Cushman, rektorice kampusa Beaver, za sudjelovanje u projektu pod nazivom „Connecting the University of Split and Penn State Beaver through Collaborative Online International Learning (COIL)“.
U projektu sudjeluje deset studenata KTF-a, diplomskog sveučilišnog studija Kemijska tehnologija, smjer: Materijali, te studenti Penn State University, kampusa Beaver.
Aktivnosti su započele, razmjenom e-mail adresa studenata KTF-a i Beaver campusa, koji su međusobno komunicirali podijeljeni u grupe. Svaka grupa, dobila je zadatak pripremiti prezentaciju kojom će predstaviti sebe, svoje sveučilište, grad i državu. Također, svaka grupa treba napraviti istraživanje i prirediti prezentaciju o primjeni kemije u industriji u svom području.
Nastavne aktivnosti započele su u ponedjeljak, 19.03.2018.g., nakon što su svi studenti odslušali predavanje, nastavnice Claudie Tanaskovic o procesu saponifikacije, koje predaje u sklopu kolegija Organska kemija i to u 14.00 sati za splitske studente, a za Beaver studente u 8.00 sati ujutro. 
Praktični dio nastave održan je utorak, 20.03.2018.g. u laboratoriju F502 gdje su studenti, podijeljeni u četiri Split-Beaver tima, zajednički, u realnom vremenu, povezani internet komunikacijom, proveli eksperiment sinteze sapuna.
Ovaj oblik nastave, Collaborative Online International Learning, koju je osmislio State University of New York ima svrhu povezati studente i profesore diljem svijeta, putem modernih oblika komunikacije. Prvenstveno je namijenjen studentima koji nemaju mogućnost studiranja u inozemstvu. Pored specifičnih znanja i vještina vezanih za struku, studenti na ovaj način uče vještine komunikacije u multikulturalnom okruženju. Studenti KTF-a komuniciraju na engleskom jeziku s izvornim govornicima, te uče izraze vezene za struku, koje nemaju priliku učiti kroz nastavu engleskog jezika.
Danas, u globalnom svijetu poslodavci očekuju od diplomiranih studenata da budu sposobni raditi u multikulturalnom okruženju, u timovima te komunicirati putem novih komunikacijskih tehnologija. COIL omogućava stjecanje svih navedenih vještina studentima koji iz različitih razloga nemaju mogućnost studiranja u inozemstvu.
Više o ovom projektu možete naći na stranicama Sveučilišta u Splitu, te u vijestima TV Jadran emitiranim 20. 03. 2018.;   
http://www.unist.hr/novosti/me%C4%91unarodna-suradnja/odrzana-zajednicka-on-line-nastava-i-laboratorijski-eksperiment-studenata-ktf-a-i-penn-state-a-107104
http://www.tvjadran.hr/09/vijesti-televizije-jadran-20-03-2018/ (prilog započinje u 18-oj minuti vijesti)
                                                                                                   
                                                                                             Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

IMG 8989  IMG 9090IMG 9079IMG 9045IMG 9029

            

Lista kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu

Na temelju čl. 25. st. 3. i 4. Statuta Sveučilišta u Splitu, u postupku izbora rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2022. godine, a koji postupak je pokrenut po službenoj dužnosti, na 52. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 08. ožujka 2018.g. pod točkom 03. dnevnog reda donesena je sljedeća

Program rada, prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića
Program rada, prof. dr. sc. Dragana Ljutića

Javni poziv na natječaj za dostavu prijedloga projekata i programa koji će se financirati natječajnim sredstvima iz upisnina za akademsku godinu 2017./2018