Kemijsko-tehnološki fakultet

NATJEČAJ za upis studenata na diplomski studij na engleskom jeziku CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY u akademskoj godini 2019./2020.

Ovim natječajem su definirani kriteriji za razredbeni postupak i postupak upisa na diplomski studij na engleskom jeziku „Chemical and Environmental Technology“ kojeg provodi Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (Nositelj) u partnerstvu s Kemijsko-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu (Partner), a u okviru poziva Internacionalizacija visokog obrazovanja (UP.03.1.1.02.0001).

Prijave za upis na diplomske studije primaju se od 29. srpnja do 23. rujna 2019. i mogu se predati on-line prijavom: (https://www.fkit.unizg.hr/en/curricula/graduate_study_CET/CET_adm) ili poslati poštom na adresu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (Marulićev trg 19, Zagreb) s naznakom „Prijava za upis na diplomski studij na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology“.

Nepotpune prijave kao i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.
Upisi će se provoditi 26. i 27. rujna 2019. godine.
VIŠE

Natječaj - N.N. 70/19 od 24.07.2019.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice
Ad2.) - šest izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Odsjeku za kemiju
Ad3.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za elektrokemiju i zaštitu materijala
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Natječaj - N.N. 67/19 od 12.07.2019.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj Centra za informatičku podršku), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17), moraju ispunjavati i posebne uvjete:
  • VSS tehničkog smjera
  • poznavanje mrežnih protokola
  • poznavanje administriranja Linux poslužitelja i aktivne mrežne opreme
  • poznavanje sklopovlja računala
  • specijalistička obuka iz IT – Cisco ili Juniper certifikati
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima iz područja IT

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: 

  1. životopis, preslik diplome o završenom studiju, tražene certifikate, te dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
  2. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  3. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani