Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za upis studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2017./18.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
N  A  T  J  E  Č  A  J
za upis studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2017./18.

I.
1.)    KEMIJSKO INŽENJERSTVO U RAZVOJU MATERIJALA I ZAŠTITI OKOLIŠA

Studij mogu upisati pristupnici koji:
-          su završili diplomski sveučilišni studij (ili ranije sveučilišni dodiplomski studij) iz znanstvenog polja: kemijskog inženjerstva, kemije, prehrambene tehnologije te biotehnologije
-          su završili drugi srodni studij, o čemu odluku donosi Fakultetsko vijeće Kemijsko-tehnološkog Fakulteta, a kojom se može utvrditi i obveza polaganja razlikovnih ispita
-          imaju prosjek ocjena na studiju ≥ 3,5; upis s nižom prosječnom ocjenom moguć je uz dvije relevantne preporuke sveučilišnih nastavnika.
Studij traje 6 semestara, a završetkom studija stječe se akademski stupanj:
doktor znanosti, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, sve znanstvene grane.
Školarina po semestru studija iznosi 7.500,00 kuna.

2.)    KEMIJA MEDITERANSKOG OKOLIŠA

Studij mogu upisati pristupnici koji:
-          su završili diplomski sveučilišni studij (ili ranije sveučilišni dodiplomski studij) iz znanstvenog polja: kemijskog inženjerstva, kemije, prehrambene tehnologije, biotehnologije te farmacije
-          su završili drugi srodni studij, o čemu odluku donosi Fakultetsko vijeće Kemijsko-tehnološkog Fakulteta, a kojom se može utvrditi i obveza polaganja razlikovnih ispita
-          imaju prosjek ocjena na studiju ≥ 3,5; upis s nižom prosječnom ocjenom moguć je uz dvije relevantne preporuke sveučilišnih nastavnika.
Studij traje 6 semestara, a završetkom studija stječe se akademski stupanj:
doktor znanosti, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, sve znanstvene grane.
Školarina  po semestru studija iznosi 6.000,00 kuna.
II.
Prijava na natječaj treba sadržavati molbu s navedenim podatcima za kontakt, presliku diplome, prijepis ocjena sa studija, domovnicu, životopis i preporuke (ako je potrebno).
Ako školarinu plaća pravna osoba u kojoj je pristupnik zaposlen, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću odluku.
Razgovor s pristupnikom obvezan je dio upisnog postupka.
Studij će se realizirati ako se prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu odluku donosi Fakultetsko vijeće.

Dekanski ispitni rok

Temeljem članka 25. Statuta Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i članka 77. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, dekan Fakulteta prof. dr. sc. Igor Jerković donio je Odluku o dekanskom ispitnom roku.

Odluka se odnosi na sve studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (stručni, preddiplomski i diplomski studij), osim za integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacija.

Povećanje subvencije za “stanare” studentskog doma Bruno Bušić sa 400kn na 600kn

Poštovane kolegice i kolege,

Na sjednici Upravnog vijeća Studentskog centra u Splitu dana 08. rujna, na zahtjev studentskog predstavnika u upravnom vijeću SC-a, iz redova Studentskog zbora, jednoglasno je odobreno povećanje subvencije sa 400,00 kuna na 600,00 kuna svima koji su prema natječaju “dobili” studentski dom Bruno Bušić.

Podsjećamo, studentski dom Bruno Bušić ove akademske godine neće biti useljiv zato što se kreće u kompletnu renovaciju studentskog doma kako bi uvjeti stanovanja odgovarali propisanim uvjetima, te kako bi se povećala kvaliteta stanovanja studentima. Umjesto “mjesta u domu”, svi koji su prema natječaju dobili studentski dom Bruno Bušić, svaki mjesec će na svoj žiro račun dobivati izglasanih 600,00 kuna subvencije.

Za ostvarenje subvencije moraju se javiti u „Studentski centar Split“ i to u dom „Bruno Bušić“, na adresi Spinutska 37, soba 101, i to u periodu od 2. listopada do 6. listopada 2017. od 07.00 sati do 13.00 sati, a sve kako bi sklopili Ugovor i kako bi dostavili svoje osobne brojeve računa na koje će im Studentski centar Split doznačavati sredstva svaki mjesec u iznosu od 600,00 kuna.

NAPOMENA: Svi studenti moraju donijeti sa sobom potvrdu o statusu upisa redovnog studenta akademska 2017./18.g na Sveučilišta u Splitu.