Obavijest o obrani doktorske disertacije Mladenke Jurin, dipl. ing. kemije

on .

Dana 2. srpnja 2021. godine (petak) u 11:00 sati u amfiteatru A02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Mladenka Jurin, dipl. ing. kemije pristupit će obrani doktorske disertacije pod naslovom:

Sinteza kiralnih 3,5-disupstituiranih hidantoina i fenilamino derivata parazoantina A i F iz beta-laktama: enantioseparacija, apsolutna konfiguracija i biološka ispitivanja“

 pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
  2. Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
  3. Dr. sc. Andreja Jakas, viša znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Zamjenski član: izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu.

                                                                                                       Dekan, prof. dr. sc. Matko Erceg, v. r.

Odluka o dobitnicima Rektorove nagrade u akademskoj godini 2020./2021., a za postignuća u akademskoj godini 2019./2020.

on .

Temeljem odredbi Pravilnika o Rektorovoj nagradi, Odluke o raspisivanju Natječaja te prijedloga Povjerenstva za dodjelu Rektorove nagrade, rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić donio je Odluku o dobitnicima Rektorove nagrade u akademskoj godini 2020./2021., a za postignuća u akademskoj godini 2019./2020.

Odluka se nalazi na sljedećoj poveznici ODLUKA O REKTOROVOJ NAGRADI

Mole se dobitnici Rektorovih nagrada da osobno dostave IBAN svog žiro računa Silviji Rančić u Službu za nastavu, Ruđera Boškovića 31, 5. kat.

Svečana dodjela Rektorovih nagrada će se održati u ponedjeljak, 14. lipnja u 12 sati u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta, Šoltanska 2. Pozivamo dobitnike pojedinačnih nagrada da svi prisustvuju svečanosti, dok dobitnike skupnih nagrada, zbog epidemioloških mjera i ograničenog broja mjesta u dvorani, molimo da odaberu jednog predstavnika da nazoči svečanosti (ukoliko su dobitnici iste nagrade s različitih sastavnica, može doći po jedan predstavnik sa svake).

Također, molimo potvrdu dolaska kolegici Silviji Rančić na mail: silvija.rancic@unist.hr do petka, 11. lipnja.

Čestitke svim dobitnicima Rektorove nagrade, kao i svim studentima koji su se prijavili na natječaj.

On-line nastava na engleskom jeziku “Biochemical Ecology and Terpenes from the Essentai Oils”

on .

oils
Europsko sveučilište mora SEA-EU pokrenuto je 2020. godine u okviru programa Erasmus +. U sklopu provedbe projekta od 3. do 19. svibnja 2021. god. održana je on line-nastava modula “Biochemical Ecology and Terpenes from the Essential Oils” na engleskom jeziku (koristeći platformu Google Meet) u suradnji University of Cadiz, Faculty of Sciences i Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet (KTF). Prije početka on-line nastave, prigodnim riječima obratili su se prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Fidel Echevarría Navas, koordinator SEA-EU alijanse, prof. dr. sc. Matko Erceg, dekan KTF-a i prof. dr. sc. José Manuel Gómez Montes de Oca, dekan Faculty of Sciences, University of Cadiz.

Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije doktorandice Martine Jakovljević Kovač, mag. nutr.

on .

Sukladno čl. 31 Pravilnika o sveučilišnim poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša pozivate se na

JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

doktorandice Martine Jakovljević Kovač, mag. nutr. pod naslovom „Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala u ekstrakciji bioaktivnih komponenti iz biljnog materijala uz procjenu antiradikalne i antibakterijske aktivnosti“ koje će se održati 18. lipnja 2021. u 9:30 sati u predavaonici E402.

Voditeljica doktorskog studija
Kemija mediteranskog okoliša:
Prof. dr. sc. Vesna Sokol