EKOLOŠKI PRIHVATLJIVI INHIBITORI KOROZIJE LEGURA ALUMINIJA I BAKRA (PROF. EMERITUS J. RADOŠEVIĆ)

Napisao/la Matko Erceg on .

Dana 3.12.2102. u organizaciji Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split (UKITS) prof. emeritus Jagoda Radošević održala je predavanje pod naslovom EKOLOŠKI PRIHVATLJIVI INHIBITORI KOROZIJE LEGURA ALUMINIJA I BAKRA.
 
SAŽETAK PREDAVANJA
Odabir inhibitora ovisi o metalu koji se štiti, sredini u kojoj se metal nalazi, uvjetima koji vladaju u korozijskoj sredini, prirodi inhibitora, njegovoj djelotvornosti, toksičnosti i cijeni. Sve veća briga za očuvanje okoliša dovela je do postavljanja strožih odredbi u pogledu korištenja kemikalija koje mogu imati štetan utjecaj na okoliš, te posljedično do smanjivanja ili potpunog prestanka upotrebe određenog broja vrlo djelotvornih korozijskih inibitora. Tako su kromati uklonjeni s liste tehnički primjenjivih inhibitora uslijed svoje toksičnosti, a smanjena je upotreba i polifosfata jer je nađeno da njihovo ispuštanje u prirodne vodotokove može dovesti do pretjeranog razvoja algi. Zbog toksičnosti ograničena je upotreba amina koji su se koristili kao inhibitori korozije u parnim kotlovima. Istraživanja su se stoga usmjerila na ispitivanje prirodnih organskih spojeva koji se mogu dobiti iz biljnog materijala. U ovom predavanju prikazani su neki rezultati inhibicije aluminija i njegovih legura kao i legure bakra pomoću vodenog ekstrakta ružmarina (Rosmarinus officinalis L.). Nadalje, prikazani su i rezultati inhibicije bakra i bronce pomoću ekološko prihvatljivog imidazola i njegovih derivata koji se koriste za zaštitu spomenika kulture.