Prof.dr.sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

on .

Indeks Članka


Natasa 1Ime i prezime: Nataša Stipanelov Vrandečić

Adresa:Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: ++385 21 329 459

Fax: ++385 21 329 461

E-mail: nstip@ktf-split.hr


Godina stjecanja doktorata znanosti: 2003. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet 

Tema: Studij procesa termooksidacijske razgradnje mješavina poli(vinil-klorid)/klorirani polietilen

Akademski stupanj: Doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo

 

Godina stjecanja magisterija znanosti: 1999. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

Tema: Prilog poznavanju procesa toplinske razgradnje mješavina poli(vinil-klorid)/klorirani polietilen

Akademski stupanj: Magistar znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo

 

Godina diplomiranja: 1993. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Tehnološki fakultet

Tema: Termooksidacijska razgradnje mješavina poli(vinil-klorid)/akrilonitril-butdien-stiren

Akademski stupanj: Diplomirani inženjer kemijske tehnologijeDatum: Od 1995.  do danas

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Radno mjesto/izbori:

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1995. godine zapošljava se kao znanstveni novak u Zavodu za organsku kemijsku tehnologiju.

U zvanje znanstvenog asistenta izabrana 1999. god.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana 2003. god.

U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor  izabrana 2008. god.
U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor  izabrana 2015. god.

Datum: Od 1994. do 1995.

Poslodavac i adresa poslodavca: Diokom -Termoplastika

Radno mjesto/izbori: Tehnolog u proizvodnji polietilenskog crijevog filma


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: Aktivno znanje engleskog jezika
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Pročelnica Odsjeka za inženjerstvo i tehnologije, 2017. - 2020. g
Prodekanica za financije Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2013. - 2015. g.; 2015. - 2017. g

Predstojnica Zavoda za organsku tehnologiju, 2010. - 2013. g

Predsjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 2011. - 2020. 

Rizničar Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split, 2007.-2012.

Podpredsjednica  Udruge bivših studenata i prijatelja KTF-a Split, 2012. -2016.

Član Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu 2011. - 2020. g

Član Povjerenstva za završne i diplomske ispite 2006.-2011. g

Član ECTS-odbora Sveučilišta u Splitu,  2006. g

 

 TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Osposobljenost za rad na računalu (MS Word, Excell, Corel, Power Point), instrumentima za toplinske analize (DSC, TG), FT-IR i UV/VIS spektrometrima, laboratorijskim ekstruderom i ultrazvučnim homogenizatorom.
 
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
Istraživanje utjecaja ekološki prihvatljivih dodataka na procese razgradnje i stabilizacije polimera i polimernih mješavina.
 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE
Odabrani procesi kemijske industrije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Tehnološki  procesi organske industrije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHOLOGIJE
Ambalaža prehrambenih proizvoda

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Karakterizacija polimera

Premazi

STRUČNI STUDIJ

Premazi

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

Procesi omekšavanja i stabilizacije polimera

Toplinska i termooksidacijska razgradnja polimera


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

 1.     L. Čurković, Utjecaj punila CaCO3 i CaSO4 na kinetiku dehidrokloriranja PVC-a, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2013. (završni rad)
 2.     Ugrin Florijana, Analiza ekološke funkcije ambalaže za voćne sokove i gazirana pića, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2013. (završni rad)
 3.     A. Brkan, Utjecaj sirovine na kinetiku saponifikacije i kakvoću sapuna, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, prosinac, 2012. (završni rad)
 4.     M. Vejić, Analiza ambalaže za brašno-konditorske proizvode, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2012. (završni rad)
 5.     J. Maras, Analiza ambalaže za fermentirane mliječne proizvode, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2012. (završni rad)
 6.     I. Božinović, Analiza ambalaže za svježe meso, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, svibanj, 2012. (završni rad)
 7.     Bezić Ana, Migracija omekšavala iz PHB-a omekšanog TBAC-om, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, rujan, 2011. (završni rad)
 8.     Ž. Šalinović, Analiza polimerne ambalaže za pakiranje svježeg i trajnog mlijeka, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2011. (završni rad)
 9.     S. Muslim, Toplinska razgradnja poli(vinil-klorida) i poli(etilen-oksida) praćena dinamičkom termogravimetrijom, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, srpanj, 2010. (diplomski rad)
 10.     T. Leko, Dinamička termogravimetrijska razgradnja mješavina PVC/PEO, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2010. (diplomski rad)
 11.     I. Katić, Određivanje toplinskih karakteristika mješavina poli(vinil klorid)/poli(etilen oksid), Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2008. (završni rad)
 12.     E. Zaninović, Istraživanje mješavina poli(vinil klorid)/poli(etilen oksid) diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2007. (završni rad)
 13.     M. Budimir, Viskozimetrijsko istraživanje mješavina poli(vinil klorid)/poli(etilen oksid) u otopini, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2007. (završni rad)
 14.     J. Škarica, diplomski rad, Istraživanje mješljivosti poli(vinil-klorida) s poli(etilen-oksidom) viskozimetrijom razrijeđenih otopina u tetrahidrofuranu, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2007. (završni rad)
 15.     J. Petrlik, Utjecaj ekološki prihvatljivih stabilizatora na termooksidacijsku razgradnju poli(vinil-klorida), diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, svibanj, 2007. (diplomski rad)
 16.     G. Matas, Karakterizacija poli(etilen-oksida), diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, veljača, 2007. (diplomski rad)
 17.     M. Jakić, Istraživanje mješljivosti poli(vinil-klorida) s poli(etilen-oksidom) različitih molekulskih masa, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, siječanj, 2007. (diplomski rad)

 Popis radova:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=226264