Prof.dr.sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

on .

Indeks Članka

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE
Odabrani procesi kemijske industrije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Tehnološki  procesi organske industrije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHOLOGIJE
Ambalaža prehrambenih proizvoda

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Karakterizacija polimera

Premazi

STRUČNI STUDIJ

Premazi

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

Procesi omekšavanja i stabilizacije polimera

Toplinska i termooksidacijska razgradnja polimera