Prof.dr.sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

on .

Indeks Članka

Godina stjecanja doktorata znanosti: 2003. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet 

Tema: Studij procesa termooksidacijske razgradnje mješavina poli(vinil-klorid)/klorirani polietilen

Akademski stupanj: Doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo

 

Godina stjecanja magisterija znanosti: 1999. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

Tema: Prilog poznavanju procesa toplinske razgradnje mješavina poli(vinil-klorid)/klorirani polietilen

Akademski stupanj: Magistar znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo

 

Godina diplomiranja: 1993. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Tehnološki fakultet

Tema: Termooksidacijska razgradnje mješavina poli(vinil-klorid)/akrilonitril-butdien-stiren

Akademski stupanj: Diplomirani inženjer kemijske tehnologije