Prof.dr.sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

on .

Indeks Članka

Datum: Od 1995.  do danas

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Radno mjesto/izbori:

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1995. godine zapošljava se kao znanstveni novak u Zavodu za organsku kemijsku tehnologiju.

U zvanje znanstvenog asistenta izabrana 1999. god.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana 2003. god.

U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor  izabrana 2008. god.
U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor  izabrana 2015. god.

Datum: Od 1994. do 1995.

Poslodavac i adresa poslodavca: Diokom -Termoplastika

Radno mjesto/izbori: Tehnolog u proizvodnji polietilenskog crijevog filma