Prof.dr.sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

on .

Indeks Članka

STRANI JEZICI: Aktivno znanje engleskog jezika
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Pročelnica Odsjeka za inženjerstvo i tehnologije, 2017. - 2020. g
Prodekanica za financije Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2013. - 2015. g.; 2015. - 2017. g

Predstojnica Zavoda za organsku tehnologiju, 2010. - 2013. g

Predsjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 2011. - 2020. 

Rizničar Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split, 2007.-2012.

Podpredsjednica  Udruge bivših studenata i prijatelja KTF-a Split, 2012. -2016.

Član Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu 2011. - 2020. g

Član Povjerenstva za završne i diplomske ispite 2006.-2011. g

Član ECTS-odbora Sveučilišta u Splitu,  2006. g

 

 TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Osposobljenost za rad na računalu (MS Word, Excell, Corel, Power Point), instrumentima za toplinske analize (DSC, TG), FT-IR i UV/VIS spektrometrima, laboratorijskim ekstruderom i ultrazvučnim homogenizatorom.
 
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
Istraživanje utjecaja ekološki prihvatljivih dodataka na procese razgradnje i stabilizacije polimera i polimernih mješavina.