Prof.dr.sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Indeks Članka

STRANI JEZICI: Aktivno znanje engleskog jezika
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Prodekanica za financije Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2013. - 2015. g.

Predstojnica Zavoda za organsku tehnologiju, 2010. - 2013.

Predsjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 2011. -

Rizničar Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split, 2007.-2012.

Podpredsjednica  Udruge bivših studenata i prijatelja KTF-a Split, 2012. -2016.

Član Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu 2011. -

Član Povjerenstva za završne i diplomske ispite 2006.-2011.

Član ECTS-odbora Sveučilišta u Splitu,  2006. g

 

 TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Osposobljenost za rad na računalu (MS Word, Excell, Corel, Power Point), instrumentima za toplinske analize (DSC, TG), FT-IR i UV/VIS spektrometrima, laboratorijskim ekstruderom i ultrazvučnim homogenizatorom.
 
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
Istraživanje utjecaja ekološki prihvatljivih dodataka na procese razgradnje i stabilizacije polimera i polimernih mješavina.