Obavijesti studentske Referade

Promjena nositelja predmeta u indeksu

Mole se studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. imaju upisani predmet Analitička kemija I. na preddiplomskom studiju Kemija, Vježbe iz Analitičke kemije I. na preddiplomskom studiju Kemija, Analitička kemija na preddiplomskom studiju Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo i Vježbe iz Analitičke kemije na preddiplomskom studiju Kemijska tehnologija, smjer: Zaštita okoliša donesu indeks u Studentsku službu kako bi im izmijenili nositelje predmeta, a sve sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu od 11. veljače 2021. godine.