OBAVIJEST O IZVOĐENJU NASTAVE NA KEMIJSKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U SPLITU

on .

Od 10.-14. svibnja 2021. godine predavanja i seminari nastavljaju se održavati online, dok će se na kontaktni oblik održavanja predavanja i seminara prijeći u ponedjeljak, 17. svibnja 2021. godine, uz primjenjivanje važećeg ograničenja broja studenata. Studenti će od 17. svibnja 2021. po potrebi biti podijeljeni u grupe, pri čemu će jedna grupa imati kontaktnu nastavu, a ostale online, uz rotaciju po tjednima. O tome će i studenti i predmetni nastavnici biti pravodobno informirani putem mrežnih stranica Fakulteta.
Laboratorijske vježbe, parcijalni ispiti (kolokviji) i ispiti te izrada završnih i diplomskih radova nastavljaju se provoditi kontaktno na Fakultetu, uz pridržavanje svih važećih protuepidemioloških mjera i prema uputama uprave Fakulteta.

Dan grada Splita i blagdan sv. Dujma

on .

     Svim zaposlenicima, studentima i vanjskim suradnicima čestitamo 7. svibnja, Dan grada Splita i blagdan sv. Dujma.
    U skladu s Kalendarom nastavne djelatnosti Sveučilišta u Splitu za akad. god. 2020./21., Dan grada Splita i blagdan sv. Dujma neradni je dan.
    Termine nadoknade neodrađene nastave odredit će nastavnici u dogovoru sa studentima.

Obavijest studentima o provođenju on-line ankete “Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi i drugih vidova studentskog života”

on .

login onlineOd 22. travnja do 21. lipnja 2021. godine provodit će se on-line anketa “Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi i drugih vidova studentskog života” Studenti anketu ispunjavaju putem poveznice koja im je poslana na njihove e-mail adrese.
Upute se nalaze na poveznici:

Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije doktoranda Josipa Radića, mag. chem.

on .

Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije

Sukladno čl. 31 Pravilnika o sveučilišnim poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša pozivate se na

JAVNU OBRANU TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

doktoranda Josipa Radića, mag. chem. pod naslovom „Razvoj nove ionsko-selektivne elektrode na bazi paste od ugljikovog materijala za potenciometrijsko određivanje djelatne tvari farmaceutika“ koje će se održati 30. travnja 2021. u 12:00 sati u predavaonici E402.

Voditeljica doktorskog studija
Kemija mediteranskog okoliša:
prof. dr. sc. Vesna Sokol