Kemijsko-tehnološki fakultet

Info dan - Erasmus+ studijski boravak

Povodom objavljenog trećeg kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studija u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020., Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu organizira Info dan za sve zainteresirane studente.
Na Info danu bit će predstavljene sve mogućnosti studiranja u programskim zemljama u okviru programa Erasmus+, te upute za uspješnu prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu Erasmus+ studija u programskim zemljama.
Info dan održat će se u četvrtak, 5. rujna 2019., u 11 sati u Multifunkcionalnoj dvorani Sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice, R. Boškovića 31.
Link na Natječaj: https://bit.ly/2kpNUo1
Veselimo se dolasku studenata.

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu

Na 14. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj 12. srpnja 2019. godine, te Odluke Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu od 26. kolovoza 2019. godine, rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragan Ljutić donio je Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu u 2019. godini.

ODLUKA o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu u 2019. godini 
PRAVILNIK za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Splitu

NATJEČAJ za upis studenata na diplomski studij na engleskom jeziku CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY u akademskoj godini 2019./2020.

Ovim natječajem su definirani kriteriji za razredbeni postupak i postupak upisa na diplomski studij na engleskom jeziku „Chemical and Environmental Technology“ kojeg provodi Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (Nositelj) u partnerstvu s Kemijsko-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu (Partner), a u okviru poziva Internacionalizacija visokog obrazovanja (UP.03.1.1.02.0001).

Prijave za upis na diplomske studije primaju se od 29. srpnja do 23. rujna 2019. i mogu se predati on-line prijavom: (https://www.fkit.unizg.hr/en/curricula/graduate_study_CET/CET_adm) ili poslati poštom na adresu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (Marulićev trg 19, Zagreb) s naznakom „Prijava za upis na diplomski studij na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology“.

Nepotpune prijave kao i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.
Upisi će se provoditi 26. i 27. rujna 2019. godine.
VIŠE