Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za upis polaznika programa Student Business e-Academy i SBeA konferencije

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis polaznika SBeA konferencije i  2. generacije studenata na dvosemestralni online program SBeA Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2017./2018. Rok za prijave je do 24. lipnja 2017. godine.
Dvosemestralni online program SBeA i SBeA konferencija rezultat su projekta Student Business e-Academy (SBeA) sufinanciranog iz Erasmus+ programa Europske Unije, kojeg provodi Sveučilište u Splitu u suradnji sa sveučilištima Middlesex University London i University of Malaga. E-learning platforma na kojoj se izvodi online program SBeA, sufinancirana je sredstvima iz Programa tehnološkog razvoja, istraživanja i primjene inovacija Splitsko-dalmatinske županije.
SBeA program studentima omogućava stjecanje ključnih poduzetničkih vještina i znanja potrebnih za ostvarivanje njihovih poslovnih ideja i ulazak na tržište, uz podršku domaćih i međunarodnih mentora. Program i suradnički radni prostor za korisnike dostupni su na virtualnoj platformi prilagođenoj potrebama korisnika. 
SBeA trening konferencija predstavlja trening za razvoj poduzetničkih sposobnosti i timski rad u međunarodnom okruženju, a ujedno je i svojevrsna priprema za pohađanje dvosemestralnog online SBeA Programa.
Sve informacije o uvjetima natječaja i načinu podnošenja prijave nalaze se u prilogu vijesti.

Dokumenti

Odluka o odabiru kandidata za Erasmus+ studij u ak. god. 2017./18.- konačni rezultati

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Na temelju odredbi Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2017./18., a u okviru programa Erasmus+, Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost, na temelju rang listi Povjerenstava za rangiranje kandidata u okviru Erasmus+ programa, donijelo je Odluku o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Splitu za akademsku godinu 2017./18.

Erasmus Mundus projekta SUNBEAM

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Poštovani,
Obavještavamo Vas da je otvoren 3. poziv za prijave za mobilnost u okviru Erasmus Mundus projekta SUNBEAM.
Poziv je otvoren isključivo za kategoriju - poslijedoktorand. Rok za prijavu je 12. srpnja 2017.g., 11:00 CET.