Kemijsko-tehnološki fakultet

Obavijest studentima o postupku vrednovanja rada administrativnih službi

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

OBAVIJEST STUDENTIMA 1. I 2. GODINE PREDDIPLOMSKIH I STRUČNIH STUDIJA,  1. GODINE DIPLOMSKIH STUDIJA TE STUDENTIMA 1.-4. GODINE FARMACIJE

U periodu od 24. travnja do 26. svibnja 2017. godine Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje kvalitete provodi postupak studentskog vrednovanja rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života. Anketa je namijenjena svim studentima osim studenata završnih godina.

Cilj postupka je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata radom stručnih i administrativnih službi te zadovoljstvo različitim vidovima studentskog života (infrastruktura sastavnice, knjižnica i prostor za učenje, Sveučilišna knjižnica, studentska referada, uprava sastavnice, studentski zbor, smještaj, prehrana, kulturno-umjetnički sadržaji, sport i rekreacija, zdravstvena zaštita, međunarodna suradnja i ured za osobe s posebnim potrebama) kako bi se ukazalo na potrebe i mogućnosti poboljšanja kvalitete rada navedenih službi.

Stoga Vas molimo da izdvojite 10-15 minuta vašeg vremena i pristupite ispunjavanju ankete.

Anketu možete ispuniti putem web-a ili mobitela i od kuće ili bilo koje druge lokacije. Anketa je dobrovoljna i anonimna.

Anketi možete pristupiti preko izbornika STUDENTSKE ANKETE na početnoj stranici KTF-a gdje se nalaze detaljne upute za ispunjavanje anketnog upitnika ZA STUDENTSKO VREDNOVANJE RADA STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH SLUŽBI TE DRUGIH VIDOVA STUDENTSKOG ŽIVOTA.

Za sve informacije vezane za postupke studentskog vrednovanja možete se obratiti voditeljici Odbora za unaprjeđenje kvalitete KTF-a prof. dr. sc. Nataši Stipanelov Vrandečić na e-mail nstip@ktf-split.hr ili osobno (soba C504, 5. kat).

Zahvaljujemo Vam na suradnji.

Odbor za unaprjeđenje kvalitete KTF-a

Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu

Dobrovoljno darivanje krvi

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa i Sveučilišta u Splitu u petak 5. svibnja 2017. od 9 do 14 sati, Cvite Fiskovića 3.

Plakat: Dobrovoljno darivanje krvi

Nastupno predavanje M. Zekić

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

NASTUPNO PREDAVANJE

Dr. sc. Marine Zekić u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija u Zavodu za organsku kemiju, koje će se održati dana 09. svibnja 2017. godine u predavaonici F406, s početkom u 9:15 sati, za studente II. godine preddiplomskog studija: Kemija.

Povjerenstvo za nastupno predavanje u sastavu:

1.      Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
2.      Prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
3.      Doc. dr. sc. Renata Odžak, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

predložilo je pristupnici temu nastupnog predavanja:

„Heterociklički aromatski spojevi“

Predavanje je namijenjeno studentima II. godine preddiplomskog studija: Kemija u okviru kolegija Organska kemija II.

Sažetak predavanja