Kemijsko-tehnološki fakultet

Nastupno predavanje dr. sc. Nives Vladislavić

Temeljem članka 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (N.N. br. 129/05)

POZIVAMO

na

NASTUPNO PREDAVANJE

            Dr. sc. Nives Vladislavić u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, znanstvena grana Anorganska kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, koje će se održati dana 18. ožujka 2019. godine u predavaonici F402, s početkom u 8:15 sati, za studente I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija.

Povjerenstvo za nastupno predavanje u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Marijo Buzuk, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
  2. Izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
  3. Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

predložilo je pristupnici temu nastupnog predavanja:

„Uvod u kemiju halogenih elemenata“

             Predavanje je namijenjeno studentima I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija okviru redovite nastave iz kolegija „Anorganska kemija I.“.

Sažetak Uvod u kemiju halogenih elemenata

Ecotrophelia 2019

51364566 2255244468074098 4645130610933760000 n copy copyUdruga studenata Probion i ove godine organizira natjecanje u kreiranju eko-inovativnih prehrambenih proizvoda – Ecotrophelia. Šesto će se nacionalno izdanje održati 11. lipnja 2019, a Ecotrophelia Europe zakazana je za listopad.
Ciljevi su ovog studentskog natjecanja poticanje inovativnosti i kreativnosti, stvaranje novih eko-inovativnih proizvoda temeljenih upravo na studentskim idejama te njihov plasman i promocija na nacionalnom i europskom tržištu. Njime se potiče multidisciplinarnost timova te povezivanje znanja iz različitih područja – prehrambene tehnologije, biotehnologije, nutricionizma, agronomije, ekonomije, dizajna i marketinga.
Prijaviti se mogu timovi od dva do sedam članova i to do 10. travnja. Predaja dokumentacije moguća je do 31. svibnja. Sve dodatne informacije nalaze se na službenoj stranici.