Kemijsko-tehnološki fakultet

2. krug Natječaja za odlaznu mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ KA107 programa- omotnica ENI-Izrael

Sveučilište u Splitu dana 15. 10. 2019. raspisuje 2. krug Natječaja za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica ENI- Technion Institute of Technology, Izrael

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 29.10.2019.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  15. 7. 2020.​

Napomena: prijave je potrebno dostaviti na e-mail i osobno, ili na e-mail i poštom ako ih niste u mogućnosti dostaviti osobno.

BESPLATNA ZIMSKA ŠKOLA ZA SPLITSKE STUDENTE

Od 22. listopada 2019. do 05. prosinca 2019. (utorkom i četvrtkom u popodnevnim satima) na Ekonomskom fakultetu u Splitu održati će se BESPLATAN program edukacije pod nazivom „Zimska škola: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama“.  Program edukacije organizira Ekonomski fakultet u suradnji s Gradom Splitom u sklopu međunarodnog projekta "Shaping fair cities“. Polaznici programa mogu biti studenti svih sastavnica Sveučilišta u Splitu (poslijediplomski, diplomski ili više godine preddiplomskog studija) kao i druga zainteresirana javnost, a dvoje najboljih polaznika će imati osiguran odlazak na edukaciju u Bolognu (veljača 2020.) uz pokrivene sve troškove.

Cilj  Zimske škole je osigurati multidisciplinarnu obuku o pitanjima koja se odnose na ciljeve održivog razvoja i pružiti sudionicima praktično i profesionalno znanje iz različitih područja koristeći participativne metode uključivanja.

Odgoda predavanja iz kolegija "Primjena računala"

Obavještavaju se studenti svih preddiplomskih studija da se predavanja iz kolegija "Primjena računala" predviđeno rasporedom za petak, 11.10.2019. neće održati. Slijedeće predavanje održat će se po rasporedu 18.10.2019.
Prodekan za nastavu
izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić