Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija u ak. god. 2017./18.

Obavještavamo studente da je objavljen Natječaj za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija u ak. god. 2017./18.
Natječaj se nalazi na poveznici http://bit.ly/2n9fEcQ

Povodom objavljenog Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2017./18., pozivamo vas na Erasmus+ info dan koji će se održati u četvrtak, 7. rujna u 11 sati u Multifunkcionalnoj dvorani Sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice.
Obavijest o Info danu http://www.unist.hr/suradnja/programi/novosti/erasmus-info-dan-95711

Pokretanje postupka izbora članova Senata

Na 42. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj 29. lipnja 2017.g. po točkom 16. dnevnog reda donesena je

ODLUKA
o pokrenju postupka za izbor članova Senata 

Izborne kategorije:

a) redoviti profesori (biraju se iz svog područja znanosti ili područja umjetnosti),
b) izvanredni profesori, docenti, suradnici (asistenti i poslijedoktorandi, uključujući i znanstvene novake) i zaposlenici u nastavnim zvanjima i
c) ostali zaposlenici (nenastavno osoblje) .

Odluka Senata nalazi se u prilogu.

Objava natječaja (N.N. br. 73/17)

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

 Ad1.) - dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju,

Ad2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za kemijsko inženjerstvo,

Ad3.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Matematika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za matematiku, do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice,

Ad4.) - tri izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za opću i anorgansku kemiju,

Ad5.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju,

Ad6.) - pet izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju,

Ad7.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za organsku kemiju i

Ad8.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Kemijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju.