Kemijsko-tehnološki fakultet

Odgoda predavanja iz kolegija "Primjena računala"

Obavještavaju se studenti svih preddiplomskih studija da se predavanja iz kolegija "Primjena računala" predviđeno rasporedom za petak, 11.10.2019. neće održati. Slijedeće predavanje održat će se po rasporedu 18.10.2019.
Prodekan za nastavu
izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Poziv na javno izlaganje Kemijskog seminara I doktorandice Mladenke Jurin, dipl. ing. kemije

Sukladno čl. 24. Pravilnika o sveučilišnim  poslijediplomskim (doktorskim) studijima na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i Elaboratu o studijskom programu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša pozivate se na

JAVNO IZLAGANJE KEMIJSKOG SEMINARA I 

 doktorandice Mladenke Jurin, dipl. ing. kemije pod naslovom:

"Primjena superkritične fluidne kromatografije u enantioseparaciji organskih molekula. Primjer enantioseparacija bademove kiseline i njenih derivata na koloni Chiralpak AD-3"

koje će se održati 18. listopada 2019. u 13:15 sati u predavaonici F402.

Voditeljica doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša:

      Izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol, v. r.

Obavijest studentima o početku predavanja

Obavještavaju se studenti da nastava za I. godine diplomskih i viših godina svih studija (preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskog stručnog i diplomskih) započinje

                                    09. listopada 2019. godine prema rasporedu.