Online tečaj "Vrednovanje studentskih postignuća u online okruženju"

on .

Tečaj je namijenjen nastavnicima koji žele saznati više o najvažnijim pojmovima vezanim uz vrednovanje u online okruženju te saznati korisne savjete kako kvalitetno pripremiti pitanja i testove.
Tečaj je dostupan korisnicima u sustavu AAI@EduHr.
Potrebna predznanja za uspješno pohađanje tečaja su korištenje računala i upravljanje datotekama, osnove pisanja i obrade teksta.
Neophodno je poznavanje osnova rada u sustavu za e-učenje Moodle.
Procijenjeno trajanje tečaja: 12 školskih sati
Broj prijava: neograničen
Trajanje upisa: neograničeno
Trajanje tečaja: neograničeno
Polaznici koji prođu cijeli tečaj, odnosno pregledaju sve zadane materijale i ispune završnu anketu dobit će potvrdu o završetku tečaja i digitalnu značku.
Pristup tečaju "Vrednovanje studentskih postignuća u online okruženju"
 

Međunarodna suradnja - Nova mobilna aplikacija SEA-EU Around

on .

Od danas, 21. siječnja, možete besplatno preuzeti novu SEA-EU Around mobilnu aplikaciju, razvijenu na partnerskom Sveučilištu u Brestu za potrebe alijanse Europskog sveučilišta mora SEA-EU. Aplikacija je dostupna svim studentima i zaposlenicima šest SEA-EU Sveučilišta, a napravljena je s ciljem povezivanja studenata, započinjanja novih suradnji među nastavnicima, znanstvenicima i administrativnim osobljem te lakšeg ostvarivanja mobilnosti na nekom od SEA-EU partnerskih Sveučilišta.
Pomoću SEA-EU Around aplikacije možete razgovarati s kolegama iz SEA-EU alijanse, poboljšati znanje jezika, naučiti više o kulturi partnerskih zemalja, izmjenjivati ideje za suradnju, započeti novi projekt ili pronaći domaćina na SEA-EU partnerskom Sveučilištu koji će Vam pomoći organizirati Vašu mobilnost. Sve što Vam treba za njeno korištenje je službena e-mail adresa Sveučilišta ili sastavnice.
Aplikacija je dostupna na Google Play i Apple Store servisima i potpuno je besplatna.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sea_eu.around
https://apps.apple.com/fr/app/sea-eu-around/id1543605955
Više detalja o aplikaciji možete saznati na službenoj stranici SEA-EU alijanse https://sea-eu.org/ ili u promotivnom videu: https://youtu.be/ijokjJS3Ufc

Raspisivanje natječaja, poslijedoktorand u Zavodu za organsku tehnologiju

on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Kemijsko inženjerstvo, znanstvene grane: Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, u punom radnom vremenu na određeno vrijeme u Zavodu za organsku tehnologiju.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:
  1. životopis
  2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
  3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
  4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
  5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.
*******

OBAVIJEST O OBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

on .

Dana 9. prosinca 2020. godine (srijeda) u 12:30 sati u predavaonici E402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Irena Krešić, dipl. inž. pristupit će obrani doktorske disertacija pod naslovom

„Polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida)“