Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica ENI- Ukrajina

Sveučilište u Splitu dana 26. veljače 2020. raspisuje  Natječaj za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica ENI- Ukrajina, Lviv Polytechnic National University

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 24. 3. 2020.

Mobilnost se može realizirati u zimskom ili ljetnom semestru akademske 2020./21. do zaključno s 15.7.2021.

Natječaj - N.N. 20/2020 od 21.02.2020.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad1.)  - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, znanstvena grana Kemija hrane, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju
Ad2.)   - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14 127/17), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Prezentacija David Sánchez Cabrera iz Ureda za međunarodne odnose Sveučilišta u Cádizu

U okviru posjeta Sveučilištu u Splitu, David Sánchez Cabrera iz Ureda za međunarodne odnose Sveučilišta u Cádizu, održat će prezentaciju u utorak, 25. veljače, s početkom u 11.15 sati u amfiteatru A0-2 na Kemijsko-tehnološkom fakultetu, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35.
Predavanje je namijenjeno profesorima, administrativnim djelatnicima i studentima, a Sánchez Cabrera će uz informacije o Sveučilištu u Cádizu, govoriti i o programima koje nudi te mogućnostima mobilnosti na španjolska sveučilišta.
(https://www.unist.hr/novosti/najave-i-doga%C4%91anja/artmid/2417/articleid/12966/predavanje-davida-s225ncheza-cabrere-iz-ureda-za-me%c4%91unarodne-odnose-sveu%c4%8dili%c5%a1ta-u-c225dizu).

"PAZI! – društveno-korisno učenje za okoliš i održivi razvoj na Sveučilištu u Splitu"

Poštovane kolegice i kolege,
s velikim zadovoljstvom pozivamo vas da prisustvujete predstavljanju rezultata projekta „PAZI - Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“, prvi EU projekt u koji je uključena i naša Udruga. O rezultatima projekta će govoriti izvršna direktorica Udruge Sunce – nositelj projekta te predstavnici fakulteta partnera uključenih u projekt: Kemijsko-tehnološkog, Ekonomskog, Filozofskog i Pravnog fakulteta.
Dvogodišnji projekt PAZI! počeo je u ožujku 2018. godine. Svi partneri na projektu te uključeni studenti su imali priliku upoznati se s metodom društveno-korisnog učenja, a kroz rad na projektu doprinijeti osvještavanju potrebe očuvanja okoliša te okolišno odgovornog ponašanja u široj društvenoj zajednici. Naglasak je stavljen na poticanje interdisciplinarne suradnje između fakulteta (STEM područje, humanističke i društvene znanosti) i šire društvene zajednice.

Festival znanosti 2020.

Obavještavamo Vas kako su otvorene prijave za ovogodišnji, 18. po redu, Festival znanosti, koji će se održati u razdoblju od 20. do 25. travnja, na temu Kultura znanosti. Unatoč sveprisutnosti termina kultura znanosti, on nema jedinstveno značenje. U anglosaksonskom govornom području ovaj termin koristi se kako bi se opisalo razumijevanje znanosti od strane javnosti pa se često uz termin kultura znanosti koristiei termini znanstvena pismenost ili znanstveno opismenjavanje (engl. scientific literacy). Najkraće bismo ovaj pojam mogli definirati kao široko razumijevanje znanstvenih metoda i opće poznavanje nekih specifičnih znanstvenih sadržaja.

Kao i dosadašnjih godina, predložene aktivnosti mogu se vezivati za glavnu temu Festivala znanosti - koju se može interpretirati na različite načine - ali se isto tako mogu baviti i drugim znanstvenim temama, koje bi bile zanimljive i poučne široj javnosti. Važno je napomenuti da su sve aktivnosti na Festivalu znanosti besplatne za sve zainteresirane te da svi koji sudjeluju u njihovom izvođenju rade volonterski. Način prezentacije mora biti zanimljiv, jasan i razumljiv, prilagođen ciljanoj publici i u što je moguće većoj mjeri interaktivan.