Kemijsko-tehnološki fakultet

HKD - poziv na 197. kolokvij

Poštovane kolegice i kolege,

 U prilogu se nalazi poziv Hrvatskog kemijskog društva - Split na 197. kolokvij koji će se održati 29. listopada (srijeda) 2014. godine s početkom u 12:00 sati u predavaonici broj 6 Kemijsko - tehnološkog fakulteta u Splitu, Teslina 10/V.                                                                                                                                                                                                                                                                                     HKD - Split

HKD_197_kolokvij.pdf

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada

ANTONIJA KAĆUNIĆ, dipl. ing., znanstvena novakinja u Zavodu za kemijskoinženjerstvo Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Split u i studentica poslijediplomskog doktorskog studija ''Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša'' održat će 
javnu obranu teme doktorskog rada pod naslovom
Utjecaj miješanja na kinetiku kristalizacije boraks a u šaržnom kristalizatoru srazličitim konfiguracijama dvaju turbinskih miješala“.

Javna obrana teme održat će se dana 24. listopada 2014. u 13:30 sati u Vijećnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Teslina 10/V. 

Raspored za kolegij "Uvod u farmaciju"

Predavanja za kolegij "Uvod u farmaciju", održat će se prema sljedećem rasporedu:
 
Utorak              21.10.2014. predavanja od 12,00 – 15,45
Srijeda              22.10.2014. predavanja od 10,15 – 14,00
Četvrtak           23.10.2014. predavanja od 8,15 – 12,00
Petak                24.10.2014. predavanja od 8,15 – 11,00 sati
Ponedjeljak      27.10.2014. ispit od 10,00 – 11,00 sati