Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj - N.N. 110 od 15.11.2019.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Zavodu za analitičku kemiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice.
Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Ad2.) - dva izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Računarstvo, za izvođenje nastave iz predmeta „Primjena računala“
Ad3.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.

************

Obavijest o nenastavnom danu

Obavještavaju se studenti, nastavnici i suradnici da će 15. studenoga 2019. godine (petak) biti nenastavan dan.

Nadoknada nastave bit će organizirana u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.

Interaktivno predavanje na temu ''Mogućnosti rada preko Student servisa''

U sklopu ciklusa Talk&Grow, Sveučilište u Splitu u suradnji sa Studentskim centrom Split, organizira interaktivno predavanje na temu ''Mogućnosti rada preko Student servisa''.
Na predavanju će studenti imati priliku saznati više o tome tko sve može ostvariti pravo rada preko student servisa, pravima iz ugovora o obavljanju studentskog posla te potražnji poslodavaca za studentima. Također će imati prilku i postaviti svoja pitanja na ovu temu.
Predavanje će se održati 14.11.2019. od 13,30-15,00 h u u Maloj dvorani (5.kat) Sveučilišne knjižnice u Splitu, a održati će ga Adriana Hrstić, voditeljica Student servisa (SC Split).
Više informacija možete pronaći na našem FB eventu na linku ispod. Molimo da ga podjelite preko vaših FB stranica i grupa ili drugih komunikacijskih kanala.

HNK Split

Hrvatsko narodno kazalište Split otvorilo je svoj info pult i blagajnu za prodaju ulaznica i to u zgradi Sveučilišne knjižnice na Kampusu.

Na blagajni možete dobiti sve informacije o predstavama, kupiti i rezervirati ulaznice, kupiti „Otvorenu pretplatu“...

Ulaznice za sve predstave HNK Split možete kupiti po popustima:

  za studente 50%         za djelatnike fakulteta  30% 

Obavijest za studente svih preddiplomskih studija 1. godine

Mole se studenti, koji su ponovno upisali predmet "Primjena računala", da indekse donesu na uvid u Studentsku referadu do ponedjeljka 04.11.2019. godine.
Vježbe iz predmeta počinju po rasporedu u utorak, 5. studenog 2019. godine.