Prof.dr.sc. Jelena Perić

Napisao/la Jelena Perić on .

 

geek zombie 128Ime i prezime:Jelena Perić

Adresa:Teslina 10/5

Telefon:021 329-427

Fax:021 329-461

E-mail:jperic@ktf-split.hr


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Prof.dr.sc. Ivka Klarić

Napisao/la Ivka Klarić on .


geek zombie 128Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Napisao/la Ivona Nuić on .

geek zombie 128Ime i prezime: Ivona Nuić

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: 021 329 451

Fax: 021 329 461

E-mail: ivona@ktf-split.hr


Datum (od-do): 26. lipnja 2013.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Tema: Istraživanje procesa u koloni s nepomičnim slojem u sustavu prirodni zeolit-vodena otopina olovova i cinkova nitrata, Doktorski rad.

Akademski stupanj: Dr. sc.

 

Datum (od-do): 16. travnja 2003.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Tema: Ispitivanje utjecaja potencijala pasivacije na svojstva oksdinih filmova na Al-In legurama u otopini boratnog pufera, Diplomski rad.

Akademski stupanj: Dipl. inž. kem. tehn., smjer Zaštita okoliša

 

 Datum (od-do): 1993. - 1997.

Naziv organizacije: Zdravstvena škola Split

                     Smjer: Farmaceutski tehničar

 


Datum (od– do): 29.12.2006. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

                                                        Zavod za inženjerstvo okoliša

                                                       Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Vrsta posla: Znanstvena i nastavna djelatnost

Radno mjesto/izbori: Znanstveni novak - poslijedoktorand

                                      6. ožujka 2014. Znanstveni suradnik

                                    30. listopada 2013. Poslijedoktorand

Osnovna aktivnost i odgovornost:

 

Datum (od– do): 05.09.2003. - 28.12.2006.

Poslodavac i adresa poslodavca: Tvornica hidroizolacijskog materijala Bitumina d.o.o, Muć, Hrvatska

Vrsta posla: Tehnolog u proizvodnji, voditelj proizvodnje i razvojaDatum (od– do): svibanj 2015.

Institucija: Universita Degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio", Milan, Italy

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost

 

Datum (od– do): listopad 2011.             

Institucija: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd, Srbija

 

Datum (od-do):  rujan 2007.

Institucija: Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

                   The 1st Croatian Synchroton Radiation Summer Scholl (SynCro ’07)

 


STRANI JEZICI

engleski (aktivno)

njemački (pasivno)

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

 

Članstvo u organizacijskom odboru međunarodnih znanstvenih skupova:

          6th Croatian-Serbian-Slovenian Symposium on Zeolites, 01-03 October 2015, Šibenik, Croatia

          International Conference on the occurrence, properties and utilization of Natural Zeolite (INZA), 08-13 June 2014, Belgrade, Serbia

          3rd Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, in Trogir, Croatia, 16-17 September 2010, Croatia

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

          Svakodnevno i aktivno korištenje PC (Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw).

          Osposobljenost za rad na ionskom kromatografu (IC), atomskom apsorpcijskom spektrometru (AAS) te drugim laboratorijskim instrumentima.

 

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Istraživanja su usko vezana za područje zaštite okoliša, s posebnim naglaskom na uklanjanje teških metala iz otpadnih voda do vrlo niskih koncentracija, vezanjem na prirodnom zeolitu-klinoptilolitu postupkom u koloni.

DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE


PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Smjer: Kemijsko inženjerstvo    

     Vježbe iz industrije i okoliša, KTA310

Smjer: Zaštita okoliša   

     Analiza i optimizacija uporabe voda, KTJ306 (predavanja, seminar i laboratorijske vježbe)

     Vježbe iz obrade otpadnih voda, KTJ310

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Smjer: Zaštita okoliša    

     Inženjerstvo otpadnih voda, KTC201 (seminar, laboratorijske vježbe)

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Smjer: Zaštita i oporaba materijala

     Industrijske otpadne vode, KTL303 (predavanja, seminar i laboratorijske vježbe)

     Zaštita voda, KTL311 (laboratorijske vježbe)

Smjer: Kemijska tehnologija i materijali

     Industrijske otpadne vode (predavanja, seminar, laboratorijske vježbe)   

    


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

Kristina Sabljo

Uklanjanje kadmijevih i cinkovih iona iz ekvimolarne binarne vodene otopine na prirodnom zeolitu visine sloja H = 8 cm, Završni rad, Preddiplomski
studij kemijske tehnologije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu, 30.09.2015.

 

 Viktorija Meštrović

Kompetitivno vezanje olova i cinka iz binarne vodene otopine na nepomičnom sloju prirodnog zeolita, Završni rad, Stručni studij prehrambene tehnologije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu, 11.09.2015.

 

Anka Sulić

Utjecaj protoka na proces vezanja olova i cinka iz binarne vodene otopine na prirodnom zeolitu postupkom u koloni, Završni rad, Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu, 28.10.2014.

 


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=292293