doc. dr. sc. Sanja Tipurić-Spužević

 

geek zombie 128Ime i prezime: Sanja Tipurić-Spužević

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon:021 329-443

Fax:021 329-461

E-mail:stspuzevic@ktf-split.hr

Datum rođenja:

Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Doc. dr. sc. Mila Radan

 

KTF-128Ime i prezime: Mila Radan

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: (021) 329-437

 E-mail: mradan@ktf-split.hr

 


Datum (od-do):2001-2007

Naziv organizacije:Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Tema:“Biološka aktivnost eteričnog ulja timijana (Thymus vulgaris L.) i njegovijh spojeva prije i nakon katalitičke transformacije”

Akademski stupanj:doktor znanosti


Datum (od– do)2001-trenutno

Poslodavac i adresa poslodavca:Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Vrsta posla:znanstveno-nastavni rad

Radno mjesto/izbori:docent

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)10/05-12/05.

Institucija

INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), Rim, Italija.

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost Istraživački rad


STRANI JEZICI Engleski, Talijanski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

Biokemija I, Biokemija II

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova

 

Izv.prof.dr.sc. Marija Bralić


geek zombie 128Ime i prezime:Marija Bralić

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet

Zavod za kemiju okoliša

Telefon: ++385 (0) 21 329 477

Fax:++385 (0) 21 329 461

E-mail:bralic@ktf-split.hr

Izv.prof.dr.sc. Magdi Lučić-Lavčević


geek zombie 128Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Datum (od-do):

Naziv organizacije: Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tema:

Akademski stupanj: Dr.sc.


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:KTF_SPLIT

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: Izvanredni profesor u Zavodu za fiziku

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija: PMF-Zagreb, IRB, Sincrotrone ELETTRA- Trieste, KI-Ljubljana

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Fizika I, Fizika II

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Fizika I Fizika II

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Nanokemija

INTEGRIRANI STUDIJ FARMACIJE: Fizika za farmaceute

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Novi materijali


 Lista ponuđenih tema djelatnika:

1. Karakterizacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida metodama
difrakcije i raspršenja
2. Karakterizacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida mikroskopskim
metodama
3. Preparacija mikro/nanostrukturiranih metala
4. Preparacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida
5. Nanočestice metala: slučaj kositra
6. Nanočestice metala: slučaj zlata
7. Nanočestice ZnO

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

Antonio Roščić, Preparacija i karakterizacija ZnO nanoštapova, listopad 2014.

Martina Mirković, Ispitivanje morfologije nanostrukturiranih ZnO tankih filmova, listopad 2013.


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=118560