Doc. dr. sc. Mila Radan

 

KTF-128Ime i prezime: Mila Radan

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: (021) 329-437

 E-mail: mradan@ktf-split.hr

 


Datum (od-do):2001-2007

Naziv organizacije:Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Tema:“Biološka aktivnost eteričnog ulja timijana (Thymus vulgaris L.) i njegovijh spojeva prije i nakon katalitičke transformacije”

Akademski stupanj:doktor znanosti


Datum (od– do)2001-trenutno

Poslodavac i adresa poslodavca:Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Vrsta posla:znanstveno-nastavni rad

Radno mjesto/izbori:docent

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)10/05-12/05.

Institucija

INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), Rim, Italija.

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost Istraživački rad


STRANI JEZICI Engleski, Talijanski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

Biokemija I, Biokemija II

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova

 

Izv.prof.dr.sc. Marija Bralić


geek zombie 128Ime i prezime:Marija Bralić

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet

Zavod za kemiju okoliša

Telefon: ++385 (0) 21 329 477

Fax:++385 (0) 21 329 461

E-mail:bralic@ktf-split.hr

Izv.prof.dr.sc. Magdi Lučić-Lavčević


geek zombie 128Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Datum (od-do):

Naziv organizacije: Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tema:

Akademski stupanj: Dr.sc.


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:KTF_SPLIT

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: Izvanredni profesor u Zavodu za fiziku

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija: PMF-Zagreb, IRB, Sincrotrone ELETTRA- Trieste, KI-Ljubljana

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Fizika I, Fizika II

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Fizika I Fizika II

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Nanokemija

INTEGRIRANI STUDIJ FARMACIJE: Fizika za farmaceute

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Novi materijali


 Lista ponuđenih tema djelatnika:

1. Karakterizacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida metodama
difrakcije i raspršenja
2. Karakterizacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida mikroskopskim
metodama
3. Preparacija mikro/nanostrukturiranih metala
4. Preparacija mikro/nanostrukturiranih metalnih oksida
5. Nanočestice metala: slučaj kositra
6. Nanočestice metala: slučaj zlata
7. Nanočestice ZnO

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

Antonio Roščić, Preparacija i karakterizacija ZnO nanoštapova, listopad 2014.

Martina Mirković, Ispitivanje morfologije nanostrukturiranih ZnO tankih filmova, listopad 2013.


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=118560

prof.dr.sc. Ladislav Vrsalović

promocija copy

Ime i prezime: Ladislav Vrsalović

Adresa: Teslina 10/V Split

Telefon: 021 329 444
          

                                         E-mail: ladislav@ktf-split.hr

 


Datum (od-do): 2004 - 2008

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Studija inhibicijskog djelovanja fenolnih kiselina na koroziju Al-Mg slitina

Akademski stupanj: Dr. sc.

Datum (od-do): 2001 - 2004

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Proučavanje utjecaja protoka i temperature elektrolita na koroziju i zaštitu Al-2.5Mg slitine

Akademski stupanj: Mr. sc.

Datum: 1999.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Izvedba protočno injekcijske ćelije i njena primjena kod određivanja željeza

Akademski stupanj: Dipl. ing.

 


Datum (od– do) od 01.07.2000. - do danas

Poslodavac i adresa poslodavca:
Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala
Teslina 10/V, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

 • mlađi asistent (01. 07. 2000.- 31. 10. 2003.)
 • asistent (od 31. 10. 2003. – 18. 07. 2008.)
 • docent (18. 07. 2008. – 28. 11. 2012.)
 • izvanredni profesor (28. 11. 2012. -  24. 5. 2018.)
 • redoviti profesor (24. 5. 2018. -)Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
 • Engleski (funkcionalno)
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 • suradnik na 4 znanstveno-istraživačka i 2 tehnologijska projekta
 • predsjednik Udruge bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu - AMACTFS (od 14.12.2011 -  )
 • voditelj studenata akademske godine 2006./07., 2007./08., 2008./09., 2009./10., 2010./11., 2011./12. i 2012./13.
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 • osposobljen za rad na računalu (MS Office, Corel Draw)
 • osposobljen za rad na instrumentima za korozijska ispitivanja (Potenciostat / Galvanostat, “Lock-in” pojačalo, Quartz Crystal Analyzer, Bipotenciostat)
 • 07. - 09. 12. 2004., Centar za transfer tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje Zagreb, seminar „Ustrojstvo laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025”
 • 03. - 07. 09. 2007., Rijeka, Prva hrvatska ljetna škola sinkrotronskog zračenja „Syncro 07”
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
 • korozijski procesi, inhibicija korozije, oksidni filmovi, metali i metalne slitine
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 • kao član Povjerenstva za promidžbu Kemijsko-tehnološkog fakulteta (2011-2014) sudjelovao u predstavljanju Fakulteta na Smotri Sveučilišta u Splitu  i na Festivalu znanosti, s velikim brojem zanimljivih kemijskih pokusa, popularnih predavanja, radionica te igrokazom "Kemija vam zadaje glavobolju" (kao jedan od autora igrokaza), s ciljem popularizacije kemije i kemijskog inženjerstva

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Galvanotehnika (predavanja,  laboratorijske vježbe)

Konstrukcijski materijali ( laboratorijske vježbe)

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Korozija i okoliš (predavanja, laboratorijske vježbe

Tehnologija površinske zaštite (predavanja, laboratorijske vježbe)

STRUČNI STUDIJ

Procesi galvanotehnike (predavanja, laboratorijske vježbe)


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

 1. Carev Luka.
  Kafa kiselina kao inhibitor korozije bakra u kloridnoj otopini / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.09. 2014.
 2. Čudina Diana.
  Spajanje metalnih materijala / završni rad - preddiplomski studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 10.09. 2014.
 3. Šoše Marina.
  Ispitivanje korozijskog ponašanja CuAlNi legure u 0.9% NaCl otopini / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 4.10. 2014.
 4. Ugrina, Teo.
  Korozijsko ponašanje Al legura, Cu i CuNiFe legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.09. 2014.
 5. Dragan Zrinka
  Ispitivanje korozijskog ponašanja Al-2.5Mg legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 05.02.2013,
 6. Paić Tomislav
  Postupci obrade zavarenih spojeva AISI 216L nehrđajućeg čelika i njihov utjecaj na korozijsku postojanost / završni rad - diplomski/integralni studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 02.10.2013.
 7. Rvović Anita
  Ispitivanje korozijskog ponašanja bakra u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.07.2013.
 8. Bartulović Kristina
  Ispitivanje korozijskog ponašanja nehrđajućih čelika u sumpornoj kiselini / završni rad - diplomski/integralni studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.07.2012.
 9. Bijelić Milan
  Ispitivanje korozijskog ponašanja CuNiFe legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 22.03.2012.
 10. Čudina Diana
  Ispitivanje korozije legure AA2017A u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.03.2012.
 11. Šoše Marina
  NiTi legure s efektom prisjetljivosti oblika / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 04.10.2012.
 12. Ugrina Teo
  Ispitivanje korozijskog ponašanja Al-0.8Mg legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.05.2012.
 13. Gasperčić Josip
  Ispitivanje korozijskog ponašanja dupleks čelika u kloridnim otopinama / diplomski rad,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 21.12.2011.
 14. Matulić Marko
  Utjecaj temperature i miješanja 1M HCl otopine na koroziju čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.09.2011.
 15. Pajić Tomislav
  Utjecaj koncentracije otopine za pasivaciju na korozijsko ponašanje čelika AISI 304 u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 01.04.2011.
 16. Sardelić Dijana
  Utjecaj ekstrakta zelenog čaja na koroziju metala u 0.5 mol dm-3 NaCl otopini / završni rad - diplomski/integralni studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.09.2011.
 17. Vekić Anita
  Ispitivanje korozijske otpornosti zavarenih spojeva čelika AISI 316L u HCl otopini / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 08.04.2011.
 18. Bartulović Kristina
  Utjecaj cerijeva(III) nitrata na korozijsko ponašanje slitine AA 2017A u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.03.2010.
 19. Čukušić Maja
  Ispitivanje korozije slitine AA 2017A na rotirajućoj disk elektrodi / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.02.2010.
 20. Jakić Ana
  Ispitivanje korozije slitine AA 2007 na rotirajućoj disk elektrodi / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 19.03.2010.
 21. Lončar Danijela
  Utjecaj miješanja elektrolita na koroziju nehrđajućeg čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09.2010.
 22. Milosavljević Matea
  Ispitivanje korozijske otpornosti zavarenih spojeva čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27.09.2010.
 23. Tolo Maja
  Utjecaj temperature elektrolita na korozijsko ponašanje čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.09.2010.
 24. Šare Ana
  Ispitivanje korozijskog ponašanja Al-Cu slitina u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.07.2009.

Popis radova:

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=237626