Prof.dr.sc. Pero Dabić

Napisao/la Pero Dabić on .

perodabicWEB1Ime i prezime: Pero Dabić

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: 021 329-470

Fax: 021 329-461

E-mail: dabic@ktf-split.hr


Datum (od-do): 1996.-2004.

Naziv organizacije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split 

Tema: Studij komparativne kinetičke analize hidratacije cementa (06. travnja 2004.)  

 Akademski stupanj:dr. sc. (tehničke znanosti; kemijsko inženjerstvo; sinteza i analiza procesa) 

  

Datum (od-do): 1991.-1995

Naziv organizacije: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 20, 10000 Zagreb

Tema: Kinetička analiza hidratacije cementa (19. lipnja 1995.)

Akademski stupanj: mr. sc. (tehničke znanosti; kemijsko inženjerstvo; sinteza i analiza procesa)

  

Datum (od-do): 1982.-1987.

Naziv organizacije: Sveučilište u Splitu, Tehnološki fakultet, Teslina 10/V, 21000 Split

Tema: Katodna zaštita čelika (23. veljače 1987.)

Akademski stupanj: dipl. inž. kem. tehn.

 

Datum (od– do): 2015.-
Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu
Vrsta posla: Redoviti profesor u Zavodu za anorgansku tehnologiju
Radno mjesto/izbori:Izvođenje predavanja i seminara kolegija Zavoda za anorgansku tehnologiju
Osnovna aktivnost i odgovornost: Nastava, znanstveni rad

Datum (od– do): 2009. -  2015.
Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu
Vrsta posla: Izvanredni profesor u Zavodu za anorgansku tehnologiju
Radno mjesto/izbori:Izvođenje predavanja i seminara kolegija Zavoda za anorgansku tehnologiju
Osnovna aktivnost i odgovornost: Nastava, znanstveni rad

Datum (od– do): 2006. - 2009.
Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu
Vrsta posla: Docent u Zavodu za anorgansku tehnologiju i metalurgiju
Radno mjesto/izbori: Izvođenje predavanja i seminara
Osnovna aktivnost i odgovornost: Nastava, znanstveni rad

Datum (od– do): 2004. - 2006.
Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu
Vrsta posla: Viši asistent u Zavodu za anorgansku tehnologiju i metalurgiju
Radno mjesto/izbori: Vođenje vježbi, seminara, predavanja
Osnovna aktivnost i odgovornost: Nastava, znanstveni rad

Datum (od– do): 1990. - 2004.
Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu
Vrsta posla: Asistent u Zavodu za anorgansku tehnologiju i metalurgiju
Radno mjesto/izbori: Vođenje vježbi, seminara, predavanja
Osnovna aktivnost i odgovornost: Nastava, znanstveni rad

Datum (od– do): 1989. - 1990.
Poslodavac i adresa poslodavca: AD Plastik - Solin
Vrsta posla: Šef pogona montaže instrument tabli za automobile (Pogon 609)
Radno mjesto/izbori: Voditelj pogona
Osnovna aktivnost i odgovornost: Inženjerski posao, rukovodeći posao

Datum (od– do): 1988. - 1989.
Poslodavac i adresa poslodavca: Jugoinspekt - Rijeka
Vrsta posla: Inspektor naftnih derivata u INI-Solin
Radno mjesto/izbori: Inspektor I. vrste
Osnovna aktivnost i odgovornost: Inspekcijski poslovi

Datum (od– do): 1987. - 1988.
Poslodavac i adresa poslodavca: Tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu
Vrsta posla:Stručni suradnik u Laboratoriju za elektrokemiju 
Radno mjesto/izbori: Asistent  - voditelj vježbi
Osnovna aktivnost i odgovornost: Asistent za  vježbe iz kolegija Zavoda za elektrokemiju


Datum (od– do): 15.-25. siječnja, 1991.
Institucija: PerkinElmer Laboratory, Rapperswil, Švicarska
Osnovna aktivnost i odgovornost: Obuka za rad na uređaju za termičke anlize TG/DSC4 -PerkinElmer


Datum (od– do): 03.-07. rujna, 2007.
Institucija: Svečilište u Rijeci, Hrvatska i Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Italy
Osnovna aktivnost i odgovornost: The 1st Croatian Synchrotron Radiation Summer School


STRANI JEZICI: Njemački, Engleski

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Timski rad, dobre organizacijske i komunikacijske vještine stečene u radu kao: voditelj proizvodnog pogona, inspekcijski poslovi, svučilišni profesor (mentorstvo pri zradi doktorskih, diplomskih i završnih radova) i predsjednik UKITS-a (Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split)

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Svakodnevno i aktivno korištenje PC (Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw).
Osposobljenost za rad na EDXRF uređaju, TG/DSC/DTA analize, mikrokalorimetriji, spektrofotometru, konduktometru, pH metru, te drugim laboratorijskim instrumentima.

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Istraživanje procesa hidratacije cementa, kinetika hidratacijskih procesa te utjecaj različitih dodataka na hidrataciju cementa. Utjecaj na okoliš materijala na bazi cementa kao i dodataka betonima, te iznalažanje sigurnih metoda zbrinjavanja potencijalno opasnih tvari procesima solidifikacije i stabilizacije. Nanostrukturirani materijali.
Suradnik na četiri znanstvena projekta (MZOS RH)

ČLANSTVO U: - UKITS (Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split),
                        - HZU (Hrvatska zeolitna udruga),
                        - HDKI (Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa),
                        - ALUMNI (Udruga bivših studenata i prijatelja KTF-a).

NAGRADE I PRIZNANJA:  - Rektorova nagrada za uspjeh u studiju za akademsku godinu 1983./84.
                                            - Zahvalnica Zajednice udruga inženjera Splita (ZUIS-a) prigodom 100. obljetnice
                                              postojanja za izniman doprinos razvoju tehničke struke i gospodarstva općenito.

POSLIJDIPLOMSKI STUDIJ:
- Nanostrukturirani materijali
- Kinetička analiza hidratcije cementnih veziva

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE - smjer Materijali:
- Anorganski procesi u heterogenim sustavima
- Novi anorganski materijali
- Nemetalni kompoziti

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE-smjer Kemijsko inženjerstvo:
- Tehnološki procesi anorganske industrije
- Priprava tehnoloških voda

STRUČNI STUDIJ - smjer SZOM
- Tehnologija i prerada aluminija

INTEGRIRANI STUDIJ FARMACIJE:
- Sigurnost u laboratoriju


 Popis tema za Završne/Diplomske radove 2020./2021.

 1. Sunčane ćelije na osnovi nanokristaličnog ZnO i TiO2 uz komercijalna i prirodna fotoosjetljiva bojila

      2. Određivanje utjecaja dodataka na hidrataciju cementnih kompozita

      3.Sinteza i karakterizacija suspenzije nanočestica željezovih oksida – ˝ferrofluida˝.

     


 Popis studenata kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski/Doktorski rad kao i datum obrane


48. Karamatić Karmela
Određivanje vremena početka i kraja vezivanja cementa CEM I (Ultimo) prema HRN EN 196-3:2016 i konduktometrijskom metodom / završni rad -preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16. 07. 2020, 33 str. Voditelj: Dabić, Pero.


47. Ercegović Matej
Procjena kvalitete grafitnog filma za DSSC mjerenjem površinske otpornosti / diplomski rad-diplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 24.09. 2020, 53 str. Voditelj: Dabić, Pero.


46. Plavčić Sara
Pregled tehnika priprave i primjene magnetne koloidne suspenzije željezova oksida - Ferrofluda / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.09. 2020, 43 str. Voditelj: Dabić, Pero.


45. Konjevoda, Andrej
Usporedba aktivnosti solarnih ćelija uz primjenu komercijalnih fotosjetljivih bojila: rutenijskog N3, rhodamina B te metil plavog/ diplomski rad-diplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 19.12. 2019, 59 str. Voditelj: Dabić, Pero.


44. Šumelj, Ivana
Procjena aktivnosti fotoosjetljivih bojila antocijanina, rhodamina B i metil plavog za primjenu u solarnim ćelijama/ diplomski rad-diplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.10. 2019, 55 str. Voditelj: Dabić, Pero.


43. Barbarić, Sara
Izrada elektrode i provjera konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama uz dodatak mljevene opeke/ završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.10. 2019, 36 str. Voditelj: Dabić, Pero.


42. Varešković, Matea.
Određivanje uspješnosti priprave fotonaponskih ćelija na osnovi nanokristaličnog TiO2/ završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 25.10. 2018, 34 str. Voditelj: Dabić, Pero.


41. Lovrić, Josipa.
Određivanje početka vezanja cementnih pasti CEM I uz dodatak 0 - 30 mas. % zeolita zasićenog Zn2+ ionima mjerenjem specifične električne provodnosti i elektrodnog potencijala Pb – Cu elektrode / diplomski rad - diplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.10. 2018, 72 str. Voditelj: Dabić, Pero.

 
40. Plavčić, Marija.
Određivanje optimalnog vremena za postizanje prihvatljive koncentracije koloidnog srebra pomoću generatora niskog napona / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 14.12. 2017, 40 str. Voditelj: Dabić, Pero.


39. Vrljičak, Anamarija.
Provodnost cementnih pasti pri normalnoj konzistenciji uz dodatak otpadne građevinske opeke  / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.11. 2017, 34 str. Voditelj: Dabić, Pero.


38. Alviž, Eugen.
Mekšanje prirodne izvorske i vodovodne vode kemijskim taloženjem pomoću vapna, natrijeve lužine i fosfatne soli/ završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09. 2017, 32 str. Voditelj: Dabić, Pero.


37. Varešković, Matea.
Određivanje topline hidratacije cementa CEM I uz dodatak otpadne građevinske opeke i aditiva "Aquarex Direct"/ završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 19.09. 2017, 48 str. Voditelj: Dabić, Pero.


36. Šarić, Doris.
Zelena sinteza koloidnog srebra pomoću meda  i karuba gume / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27.10. 2016., 46 str. Voditelj: Dabić Pero.


35. Galić, Antonija
Utjecaj načina priprave nanokristaličnog sloja TiO2 na efikasnost fotonaponske ćelije / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23.09. 2016., 34 str. Voditelj: Dabić Pero.


34. Bezić, Ana
Priprava koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomoću NaBH4 i prirodnim reducensima / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki, 29.09. 2015., 34 str. Voditelj: Dabić, Pero.


33. Bokanović, Antonija.
Priprava fotonaponske ćelije na osnovi nanokristaličnog TiO2 / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki, 16.10. 2014., 30 str. Voditelj: Dabić, Pero.


32. Čarapina, Vedrana.
Hidratacija portland cementa CEM II/B-M (S-LL) 42, 5 N uz dodatak mljevene građevinske opeke / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 17.07 2014., 49 str. Voditelj: Dabić Pero.


31. Mihovilović, Ana.
Izrada generatora za dobivanje koloidnog srebra i optimizacija radnih uvjeta / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki, 13.10. 2014., 32 str. Voditelj: Dabić, Pero.


30. Barbir, Damir.
Studija utjecaja štetnih otpada na procese hidratacije i fizikalno-kemijska te mehanička svojstva cementnih kompozita / doktorska disertacija.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 03.07. 2013,, 240 str. Voditelj: Dabić, Pero.


29. Kovač, Marina.
Razvoj nove EDXRF metode za određivanje sadržaja olovo(II) oksida / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.10. 2012., 41 str. Voditelj: Dabić, Pero.


28. Moranduzzo, Bruno.
Sinteza suspenzije nanočestica željezovih oksida (Ferrofluida) iz vodenih otopina / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.10. 2012., 32 str. Voditelj: Dabić, Pero.


27. Šimunac, Mirjana.
Sinteza koloidnog srebra metodom niskog istosmjenog napona / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 02.10. 2012., 29 str. Voditelj: Dabić, Pero.


26. Validžić, Vesna.
Utjecaj vrste goriva na kvalitetu vapna / diplomski rad.
Split : Sveučilišni odjel za stručne studije, 21.09. 2012., 39 str. Voditelj: Dabić, Pero.


25. Bebić, Jelena.
Provodnost cementnih pasti uz dodatak olovo(II) kromata / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23. 09. 2011., 49 str. Voditelj: Dabić, Pero.


24. Garković, Iva.
Procjena prihvatljivog udjela amonijevog bikromata u sustavu cement -voda / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 01.07. 2011., 46 str. Voditelj: Dabić, Pero.


23. Gregov Željka.
Utjecaj olovo(II) oksida na specifičnu provodnost cementne paste / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko - tehnološki fakultet, 11.05. 2011., 31 str. Voditelj: Dabić, Pero.


22. Markota, Marija.
Određivanje prihvatljivog udjela olovo (II) oksida u cementu na osnovi podataka specifične provodnosti cementne paste / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko - tehnološki, 02. 05. 2011., 44 str. Voditelj: Dabić, Pero.


21. Martinić-Cezar, Anita.
Određivanje prihvatljivog udjela olovo(II) kromata u cementu uz stalni dodatak 20 mas. % prirodnog zeolita / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 05. 10. 2011., 48 str. Voditelj: Dabić, Pero.


20. Matulović, Ksenija.
Određivanje specifične provodnosti cementnih pasti uz dodatak 20 mas. % prirodnog zeolita i različitih udjela amonijevog bikromata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki, 08. 07. 2011., 48 str. Voditelj: Dabić, Pero.


19. Mihovilović, Ana.
Određivanje prihvatljivog udjela smjese zeolitnog tufa i olovo(II) oksida u cementu na osnovi podataka o specifičnoj provodnosti kompozitnih cementnih pasta / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12. 07. 2011., 41 str. Voditelj: Dabić, Pero.


18. Peraga, Ivana.
Razvoj EDXRF metode za određivanje sastava magnezijevog oksida dobivenog iz morske vode taloženjem prirodnim dolomitom / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 11. 04. 2011., 42 str. Voditelj: Dabić, Pero.


17. Vuljan, Anda.
Određivanje topline hidratacije cementa CEM I uz dodatak olovo(II) oksida / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09. 2011., 45 str. Voditelj: Dabić, Pero.


16. Jurić, Ivona.
Određivanje olova i kroma u portland cementu XRF metodom / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 07. 06. 2010., 50 str. Voditelj: Dabić, Pero.


15. Marguš, Marija.
Sinteza silika-gela sol-gel metodom uz dodatak poli(vinil-alkohola) / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 01. 04. 2010., 50 str. Voditelj: Dabić, Pero.


14. Garković, Iva.
Procjena prihvatljivog udjela otpadnog mulja iz pogona pocinčavanja u sustavu cement-voda / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.09. 2009., 35 str. Voditelj: Dabić, Pero.


13. Maretić, Marica.
Zbrinjavanje otpadnog mulja i zasićenog zeolita solidifikacijom u cementu pri kontroliranim uvjetima, T = 20 °C i V/K = 0, 4 / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 09.10. 2009., 51 str. Voditelj: Dabić, Pero.


12. Tokić, Marija.
Solidifikacija i stabilizacija smjese otpadnog zeolita i mulja iz pogona pocinčavanja u cementnom matriksu / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko - tehnološki fakultet, 24.09. 2009., 35 str. Voditelj: Dabić, Pero.


11. Vuljan, Anda.
Priprava silika-gela pomoću sol-gel postupka / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.07. 2009., 39 str. Voditelj: Dabić, Pero.


10. Franić, Loreta.
Utjecaj dodatka letećeg pepela i vodo-cementnog omjera na električnu provodnost cementne paste / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.05. 2008., 46 str. Voditelj: Dabić, Pero.


9. Barbir, Damir.
Određivanje topline hidratacije cementa PC45B uz dodatak zasićenog zeolita i mulja iz pogona pocinčavanja / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 23.10. 2007., 64 str. Voditelj: Dabić, Pero.


8. Grgić, Jurica.
Ispitivanje zidne žbuke hrama s arheološkog lokaliteta Narona u mjestu Vid kod Metkovića / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.07. 2007., 43 str. Voditelj: Dabić, Pero.


7. Porobić, Tanja.
Određivanje specifične provodnosti mineralnih ulja standrda za EDXRF aparat / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.05. 2007., 46 str. Voditelj: Dabić, Pero.


6. Sulić, Anka.
Određivanje specifične provodnosti cementne paste uz dodatak zeolita / diplomski rad.
Split : Sveučilišni studijski centar za stručne studije, 12.10. 2007., 47 str. Voditelj: Dabić, Pero.


5. Vidan, Ante.
Određivanje kvantitativnog sastava žbuke vanjskog zida s arheološkog nalazišta Narona EDXRF metodom / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 24.10. 2007., 39 str. Voditelj: Dabić, Pero.


4. Vlah, Zorana.
Određivanje specifične provodnosti cementne paste uz dodatke otpadnog zeolita i mulja iz pogona pocinčavanja / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 11.10. 2007., 41 str. Voditelj: Dabić, Pero.


3. Karin, Domagoj.
Utjecaj dodatka aditiva i zeolita na vrijeme vezivanja cementne paste / diplomski rad.
Split : Sveučilišni studijski centar za stručne studije, 14.07. 2006., 53 str. Voditelj: Dabić, Pero.


2. Lucić, Slavko.
Određivanje prisutnosti teških metala u motornim uljima EDXRF metodom / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27.10. 2006., 52 str. Voditelj: Dabić, Pero.


1. Odak, Barbara.
Toplina hidratacije i vrijeme vezivanja cementa PC-45B uz dodatak zeolita zasićenog cinkom / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 21.12. 2004., 67 str. Voditelj: Dabić, Pero.

 

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=181084

 

Prof.dr.sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Napisao/la Nataša Stipanelov Vrandečić on .


Natasa 1Ime i prezime: Nataša Stipanelov Vrandečić

Adresa:Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: ++385 21 329 459

Fax: ++385 21 329 461

E-mail: nstip@ktf-split.hr


Godina stjecanja doktorata znanosti: 2003. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet 

Tema: Studij procesa termooksidacijske razgradnje mješavina poli(vinil-klorid)/klorirani polietilen

Akademski stupanj: Doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo

 

Godina stjecanja magisterija znanosti: 1999. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

Tema: Prilog poznavanju procesa toplinske razgradnje mješavina poli(vinil-klorid)/klorirani polietilen

Akademski stupanj: Magistar znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo

 

Godina diplomiranja: 1993. g.

Naziv institucije: Sveučilište u Splitu, Tehnološki fakultet

Tema: Termooksidacijska razgradnje mješavina poli(vinil-klorid)/akrilonitril-butdien-stiren

Akademski stupanj: Diplomirani inženjer kemijske tehnologijeDatum: Od 1995.  do danas

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Radno mjesto/izbori:

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1995. godine zapošljava se kao znanstveni novak u Zavodu za organsku kemijsku tehnologiju.

U zvanje znanstvenog asistenta izabrana 1999. god.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana 2003. god.

U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor  izabrana 2008. god.
U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor  izabrana 2015. god.

Datum: Od 1994. do 1995.

Poslodavac i adresa poslodavca: Diokom -Termoplastika

Radno mjesto/izbori: Tehnolog u proizvodnji polietilenskog crijevog filma


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: Aktivno znanje engleskog jezika
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Pročelnica Odsjeka za inženjerstvo i tehnologije, 2017. - 2020. g
Prodekanica za financije Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2013. - 2015. g.; 2015. - 2017. g

Predstojnica Zavoda za organsku tehnologiju, 2010. - 2013. g

Predsjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 2011. - 2020. 

Rizničar Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split, 2007.-2012.

Podpredsjednica  Udruge bivših studenata i prijatelja KTF-a Split, 2012. -2016.

Član Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu 2011. - 2020. g

Član Povjerenstva za završne i diplomske ispite 2006.-2011. g

Član ECTS-odbora Sveučilišta u Splitu,  2006. g

 

 TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Osposobljenost za rad na računalu (MS Word, Excell, Corel, Power Point), instrumentima za toplinske analize (DSC, TG), FT-IR i UV/VIS spektrometrima, laboratorijskim ekstruderom i ultrazvučnim homogenizatorom.
 
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
Istraživanje utjecaja ekološki prihvatljivih dodataka na procese razgradnje i stabilizacije polimera i polimernih mješavina.
 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE
Odabrani procesi kemijske industrije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Tehnološki  procesi organske industrije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHOLOGIJE
Ambalaža prehrambenih proizvoda

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Karakterizacija polimera

Premazi

STRUČNI STUDIJ

Premazi

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

Procesi omekšavanja i stabilizacije polimera

Toplinska i termooksidacijska razgradnja polimera


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

 1.     L. Čurković, Utjecaj punila CaCO3 i CaSO4 na kinetiku dehidrokloriranja PVC-a, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2013. (završni rad)
 2.     Ugrin Florijana, Analiza ekološke funkcije ambalaže za voćne sokove i gazirana pića, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2013. (završni rad)
 3.     A. Brkan, Utjecaj sirovine na kinetiku saponifikacije i kakvoću sapuna, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, prosinac, 2012. (završni rad)
 4.     M. Vejić, Analiza ambalaže za brašno-konditorske proizvode, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2012. (završni rad)
 5.     J. Maras, Analiza ambalaže za fermentirane mliječne proizvode, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2012. (završni rad)
 6.     I. Božinović, Analiza ambalaže za svježe meso, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, svibanj, 2012. (završni rad)
 7.     Bezić Ana, Migracija omekšavala iz PHB-a omekšanog TBAC-om, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, rujan, 2011. (završni rad)
 8.     Ž. Šalinović, Analiza polimerne ambalaže za pakiranje svježeg i trajnog mlijeka, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2011. (završni rad)
 9.     S. Muslim, Toplinska razgradnja poli(vinil-klorida) i poli(etilen-oksida) praćena dinamičkom termogravimetrijom, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, srpanj, 2010. (diplomski rad)
 10.     T. Leko, Dinamička termogravimetrijska razgradnja mješavina PVC/PEO, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2010. (diplomski rad)
 11.     I. Katić, Određivanje toplinskih karakteristika mješavina poli(vinil klorid)/poli(etilen oksid), Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2008. (završni rad)
 12.     E. Zaninović, Istraživanje mješavina poli(vinil klorid)/poli(etilen oksid) diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2007. (završni rad)
 13.     M. Budimir, Viskozimetrijsko istraživanje mješavina poli(vinil klorid)/poli(etilen oksid) u otopini, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, listopad, 2007. (završni rad)
 14.     J. Škarica, diplomski rad, Istraživanje mješljivosti poli(vinil-klorida) s poli(etilen-oksidom) viskozimetrijom razrijeđenih otopina u tetrahidrofuranu, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, lipanj, 2007. (završni rad)
 15.     J. Petrlik, Utjecaj ekološki prihvatljivih stabilizatora na termooksidacijsku razgradnju poli(vinil-klorida), diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, svibanj, 2007. (diplomski rad)
 16.     G. Matas, Karakterizacija poli(etilen-oksida), diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, veljača, 2007. (diplomski rad)
 17.     M. Jakić, Istraživanje mješljivosti poli(vinil-klorida) s poli(etilen-oksidom) različitih molekulskih masa, diplomski rad, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u  Splitu, Split, siječanj, 2007. (diplomski rad)

 Popis radova:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=226264

 

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Napisao/la Marina Trgo on .

 

IMG 0342Ime i prezime: Marina Trgo

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, Hrvatska

Telefon: 021 329 454

Fax: 021 329 461

E-mail: marina.trgo@ktf-split.hr


Datum (od-do): Prosinac 2003.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

Tema: Studij vezanja cinkovih iona na prirodnom zeolitu klinoptilolitu

Akademski stupanj: Doktor tehničkih znanosti iz područja kemijskog inženjerstva

 


Datum (od– do): Ožujak 1996. do danas.

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Teslina 10/V, 21000 Split

Vrsta posla: Istraživački i nastavni rad u području kemijskog inženjerstva i zaštite okoliša.

Radno mjesto/izbori: 

-Izvanredni profesor/znanstveni savjetnik, prosinac 2012. - danas

-Izvanredni profesor/viši znanstveni suradnik, prosinac 2009. - listopad 2012.

- Docent, ožujak 2006. - prosinac 2009.

- Znanstveni novak/viši asistent, travanj 2004. - ožujak 2006.

- Znanstveni novak, asistent, ožujak 1996. - travanj 2004

Osnovna aktivnost i odgovornost: Voditeljica istraživačkog projekta, Pročelnica Odsjeka za inženjerstvo i tehnologije


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: Engleski, izvrsno u govoru i pismu
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: 
 •        Predsjednica organizacijskog odbora The 9th International Conference on the Occurrence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, Beograd, 2014.
 •        Član znanstvenog odbora 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Zlatibor, 2013.
 •        Član znanstvenog odbora 4th Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, Ljubljana, 2011.
 •        Član znanstvenog i organizacijskog odbora 3rd Croatian-Slovenian Symposium on Zeolites, Trogir, 2010.
 •        Član znanstvenog odbora 2nd Slovenian-Croatian Symposium on Zeolites, Ljubljana, 2009.
 •        Član organizacijskog odbora Prvog hrvatskog zeolitnog simpozija, Split, 2008.
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Poznavanje rada laboratorijskih instrumenata (ICUV/VIS spektrofotometar, SEM-EDS), poznavanje metoda analize pokazatelja kakvoće voda (TOCKPKBPK5). Sistematična i komunikativna osoba, spremna za timski rad i razmjenu podataka i iskustava među članovima tima.
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: zaštita okoliša, priridni zeoliti, gospodarenje otpadom, obrada otpadnih voda.
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 •        Councillor of the International Natural Zeolite Association (lipanj 2014.- danas).
 •        Pročelnik Odsjeka za inženjerstvo i tehnologije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (listopad 2013.- danas).
 •        Član upravnog odbora Hrvatske zeolitne udruge (2008.- danas)
 •        Član povjerenstva za kvalitetu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (2012.- danas)
 •        Član povjerenstva za nastavnu djelatnost Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (2010.- 2013.).

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

Desnica, Ivanka, Kinetika vezanja cinka iz vodenih otopina na kemijski modificiranom zeolitu, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, listopad 2012.

Mišlov, Martina, Utjecaj pH vrijednosti otopine na vezanje cinka na prirodnom i modificiranom zeolitu, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, rujan 2012.

Odak, Antonija, Desorpcija kadmija iz zasićenog kemijski modificiranog zeolita u elektrolitnim vodenim otopinama, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, rujan 2012.

Ileana, Janjušević, Praćenje koncentracije spojeva dušika i fosfora na izvoru rijeke Jadro tijekom 2009. i 2010. godine, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, travanj 2011.

 Nives, Vidaković, Vezanje olova i cinka iz binarne vodene otopine na prirodnom zeolitu visine sloja 120 mm, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, prosinac 2011.

Rogošić, Željana, Vezanje olova i cinka iz binarne vodene otopine na zeolitu visine sloja 12 cm, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, ožujak 2011.

Vrca, Irena. Kinetička analiza procesa vezanja cinka na zeolitu u koloni uz vrijeme kontakta 1.5 min / završni rad - diplomski studij, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, srpanj 2011.

Topić, Ivana. Kinetička analiza procesa vezanja cinka na zeolitu u koloni uz vrijeme kontakta 2.26 min / završni rad – diplomski studij. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, srpanj 2011.

Ileana, Janjušević. Praćenje koncentracije spojeva dušika i fosfora na izvoru rijeke Jadro tijekom 2009. i 2010. godine / završni rad - preddiplomski studij. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet Split, travanj 2011.

Slavić, Gabrijela. Primjena Yoon – Nelsonova modela na uklanjanje cinka iz vodenih otopina na nepomičnom sloju zeolita visine H = 8 cm / završni rad - diplomski/integralni studij. Kemijsko-tehnološki fakultet Split, rujan 2010,

Topić Ivana, Vezanje cinkovih iona na prirodnom zeolitu postupkom u koloni uz vrijeme kontakta zeolit – vodena otopina cinka od 2.26 min, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, rujan 2009.

Vrca Irena, Vezanje cinkovih iona na prirodnom zeolitu postupkom u koloni uz vrijeme kontakta zeolit – vodena otopina cinka od 1.51 min, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, rujan 2009.

Ivić Lucija, Vezanje olova i cinka na prirodnom zeolitu iz binarne vodene otopine s koncentracijskim omjerom Pb/Zn = 0.19 - radni ciklus postupka u koloni, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, listopad 2009.

Brajković Danijela, Regeneracija zeolita zasićenog ionima olova i cinka iz binarne otopine koncentracijskog omjera Pb/Zn = 0.19, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, listopad 2009.

Kovač Jelena, Praćenje koncentracije spojeva dušika i fosfora na izvoru rijeke Žrnovnice završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, veljača 2009.

 Dragan Zrinka, Praćenje koncentracija dušikovih spojeva u izvoru rijeke Jadro, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, svibanj 2008.

Galić Antonija, Uklanjanje cinka iz vodene otopine postupkom u koloni na prirodnom zeolitu visine sloja od 4 cm, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, srpanj 2008.

Slavić Gabrijela, Uklanjanje cinka iz vodene otopine postupkom u koloni na prirodnom zeolitu visine sloja od 8 cm, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, srpanj 2008.

Čačija Gabrijela, Ispitivanje uklanjanja cinka i olova iz binarnih vodenih otopina na prirodnom zeolitu šaržnim postupkom i postupkom u koloni, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, prosinac, 2007.

Dropulić Ivona, Ispitivanje kemijske i biokemijske razgradnje deemulgatora i sredstva za obezvodnjavanje u vodenim otopinama, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, travanj 2007.

Batarelo Rozmari, Kinetika izmjene Pb2+ na prirodnom zeolitu klinoptilolitu, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, srpanj 2006.

Bilonić Silvija, Praćenje onečišćenja rijeke Cetine dušikovim spojevima, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, listopad 2006.

Delaš Ines, Praćenje onečišćenja rijeke Cetine fosforovim spojevima, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, listopad 2006.


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Prof.dr.sc. Igor Jerković

Napisao/la Igor Jerković on .

 

Ime i prezime: Igor Jerković

Adresa: N. tesle 10/V

Telefon:

Fax: 00385 21 329 461

E-mail: igor@ktf-split.hr


Doktorat znanosti (2004.): Sinteza prirodnih glikozida hlapljivih spojeva i određivanje njihovih karakteristika, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu (mentor: doc. dr. sc. Josip Mastelić)

Magisterij znanosti (2000.): Seznske varijacije u sastavu glikozidno vezanih i slobodnih hlapljivih spojeva biljke Origanum vulgare L. spp. hirtum, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu (montor. Prof. dr. sc. Krešimir Jakopčić)

Diploma (1998.): Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

 


2012. - redoviti profesor; 2009. - 2012. - izvanredni profesor; 2006. - 2009. - docent; 2004. - 2006. - viši asistent (znanstveni novak); 2000. - 2004. - asistent (znanstveni novak) ; 1998. - 2000 - mlađi asistent (znanstveni novak).

 


 

 


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJA: Organska kemija I i II

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJA: Kemija i tehnologija aromatičnog bilja i Kemija aroma

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: Kemija i tehnologija aromatičnog bilja

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJA: Organska kemija I i II i Farmakognozija


 Lista ponuđenih tema:


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane:

Mentor završnih radova

Duje Karaman, Fenolni sastav i antioksidacijska svojstva uzoraka hrvatskog propolisa, KTF-Split, 2012.

Margarita Markusović, Isparljivi spojevi meda Galactites tomentosa Moench., KTF-Split, 2011.

Merlina Šola, Hlapljivi spojevi meda amorfe (Amorpha fruticosa L.), KTF-Split, 2009.

 Ilijana Denić, Kemijski sastav hlapljivih spojeva meda medljike, KTF-Split, 2008.

Matea Šarić, Profil hlapljivih spojeva monoflornog meda mandarine, KTF-Split, 2008. 

Mentor diplomskih radova

Dijana Barić Perić, Usporedba različitih metodologija za profiliranje isparljivih spojeva meda maslačka (Taraxacum officinale Weber), 2014.

Nađa Potkonjak, Karakterizacija meda Satureja hortensis L. KTF-Split, 2014.

 Ana Boban, Bioraznolikost isparljivih organskih spojeva propolisa, KTF-Split, 2013.

Ines Drnasin, Profil isparljivih spojeva meda krkavine (Rhamnus spp.), KTF-Split, 2013.

Marko Parat, Analiza timola iz propolisa primjenom simultane destilacije-ekstrakcije i mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi, KTF-Split, 2013.

Marica Maretić, Kemijski sastav isparljivih spojeva meda od bršljana (Hedera helix L.), KTF-Split, 2011.

Jelena Matić, Isparljivi organski spojevi meda rašeljke (Prunus mahaleb L.): kumarin i vomifoliol kao nespecifični biomarkeri, KTF-Split, 2011.

Matea Šarić, Profil isparljivih spojeva uniflornog meda od slatkovine (Hedysarum coronarum L.), KTF-Split, 2011.

Sanja Bilić, Isparljivi organski spojevi meda Mentha spp.: metil-siringat, vomifoliol, hotrienol i drugi spojevi, KTF-Split, 2010.

 Ivana Brdar, Isparljivi spojevi i antioksidacijski kapacitet medljikovca hrasta sladuna (Quercus frainetto Ten.), KTF-Split, 2010.

Tina Vukušić, Primjena mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi i ultrazvučne ekstrakcije s otapalom u analizi hlapljivih spojeva meda medljike vrbe (Salix spp.), KTF-Split, 2009.

Tanja Tudor, Profil hlapljivih spojeva monoflornog meda vrbe, KTF-Split, 2008.

Judita Crljenak, Profil hlapljivih spojeva i antioksidacijska aktivnost ultrazvučnih ekstrakata uzorka poliflornog meda, KTF-Split, 2008.

Ana Kasum, Profil hlapljivih spojeva monoflornog meda drače (Paliurus spina-christi), KTF-Split, 2007.

Vedrana Zagorac, Izolacija i identifikacija hlapljivih spojeva komercijalnih medova ružmarina i vriska, KTF-Split, 2007.

Milenka Stolica, Hlapljivi spojevi i antioksidacijska aktivnost ultrazvučnih ekstrakata meda od metvice (Mentha spp.), KTF-Split, 2007.

 Luka Krstulović, Izolacija eteričnih ulja simultanom hidrodestilacijom - adsorpcijom, KTF-Split, 2007.

Snježana Tartaglia, Utjecaj dozrijevanja i vremena prženja na hlapljive spojeve dalmatinskog pršuta, KTF-Split, 2007.

Željana Klein, Usporedba hidrodestilacije i ultrazvučne ekstrakcije s organskim otapalom za izolaciju hlapljivih spojeva monoflornog meda bagrema i kestena, KTF-Split, 2007.

 Ivana Mišura, Usporedba hlapljivih spojeva monoflornog meda i eteričnog ulja lavandina, KTF-Split, 2007.

Zvonimir Marijanović, Eterično ulje i glikozidno vezani hlapljivi spojevi iz ploda maklure, Maclura pomifera (Raf.) Schneid, KTF-Split, 2006.                                  

Sanja Perinović, Hlapljivi aromatični spojevi tri vrste paškog sira i dalmatinskog pršuta, KTF-Split, 2005.            

Maja Vučičić, Sinteza 2-hidroksinitrila i mogućnost njihovog enzimskog glukoziliranja, KTF-Split, 23. 005.

 

 

 


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

prof.dr.sc. Branka Andričić

Napisao/la Branka Andričić on .

 

slika novaIme i prezime: Branka Andričić

Adresa: Ruđera Boškovića 35, Split
Ured: C503, V. kat (C5-60)

Telefon: ++385 21 329 469

Fax:

E-mail: branka@ktf-split.hr


Datum (od-do):2001.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Studij termooksidacijske razgradnje mješavina PVC+MMBS

Akademski stupanj: Dr. sc.

 

Datum (od-do):1995.

Naziv organizacije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Tema: Toplinska razgradnja mješavina poli(vinil-klorid)/poli(metilmetakrilat-butadien-stiren)

Akademski stupanj: Mr. sc.

 

Datum (od-do):1989.

Naziv organizacije: Tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Toplinska svojstva poli(vinil-klorida) različitih K-vrijednosti

Akademski stupanj: dipl. ing.

 

 

 


Datum (od– do): 1989.-1990.

Poslodavac i adresa poslodavca: Mosor, Omiš

Vrsta posla: pripravnik u proizvodnji staklom ojačanih poliestera

Datum (od– do): 1991. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

stručni suradnik   (19. 2. 1991. – 1. 6. 1991.), znanstveni novak, mlađi asistent (1. 6. 1991. –   7. 6. 1995.), asistent ( 7. 6. 1995. – 19. 2. 2002.), viši asistent (19. 2.   2002. – 30. 10. 2002.), docent (30. 10. 2002. - 24. 5. 2006.), izvanredni   profesor (24. 5. 2006. -23.12.2010.), redoviti profesor, prvi izbor (24. 12. 2010.-23. 5. 2016.), redoviti profesor, trajno (24. 5. 2016.)

1.10. 2011.- 30.9. 2015. prodekanica za nastavu

Osnovna aktivnost i odgovornost:

 

 


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: engleski (aktivno), talijanski (pasivno)
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: polimeri: mješavine i kompoziti
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE 

1. Kataliza
2. Polimerni materijali
3. Polimeri i okoliš
4. Osnove biotehnologije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

1. Osnove biotehnologije

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

1. Prirodni polimerni materijali

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

1. Kataliza u zaštiti okoliša
2. Prirodni polimerni materijali

 

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

1. Mješavine polimera

2. Polimerni materijali i okoliš


 Lista ponuđenih tema djelatnika