Lucija Ružman, prof.

Napisao/la Lucija Ružman on .

 

Slika 2Ime i prezime: Lucija Ružman

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: +385 21 329 443

Fax: 021 329 461

E-mail: lucija@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2003. - 2008.

Naziv organizacije: Prirodoslovno - matematički fakultet, Split

Tema: Permutacijske reprezentacije grupa

Akademski stupanj: profesor matematike

 

Datum (od-do): 1999. - 2003.

Naziv organizacije: Prirodoslovno matematička gimnazija, Metković

Tema: Tetraedar


Datum (od– do): prosinac 2009. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko - tehnološki fakultet, Split

Vrsta posla: asistent na Katedri za matematiku

Radno mjesto/izbori: asistent

Osnovna aktivnost i odgovornost: vođenje seminara, znanstveno-istraživački rad


Datum (od– do): listopad 2009. - siječanj 2010.

Poslodavac i adresa poslodavca: Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Split

Radno mjesto/izbori: vanjski suradnik na Katedri za matematiku i fiziku

 

Datum (od– do): siječanj 2009. - studeni 2009.

Poslodavac i adresa poslodavca: Ekonomsko birotehnička škola Split, Vukovarska 37

Radno mjesto/izbori: profesor matematike

 

Datum (od– do): siječanj 2009. - listopad 2019.

Poslodavac i adresa poslodavca: Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu

Radno mjesto/izbori: vanjski suradnik

 

Datum (od– do): listopad 2008. - siječanj 2010.

Poslodavac i adresa poslodavca: Prirodoslovno matematički fakultet, Split

Radno mjesto/izbori: vanjski suradnik na Zavodu za matematiku

 

Datum (od– do): rujan 2008. - prosinac 2008.

Poslodavac i adresa poslodavca: Osnovna škola Brda, Put brda 2

Radno mjesto/izbori: profesor matematike
STRANI JEZICI: Engleski
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Teorija brojeva
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Bridž

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Matematika 1 (seminar), Matematika 2 (seminar)

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Matematika 1 (seminar), Matematika 2 (seminar)

STRUČNI STUDIJ: Matematika (seminar)

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJE: Matematika i statistika za farmaceute (seminar)


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

doc. dr. sc. Ivana Škugor Rončević

Napisao/la Ivana Škugor Rončević on .


IMG 20190410 WA0000 128Ime i prezime: Ivana Škugor Rončević

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon: 021/329472

Fax: 021/329461

E-mail: skugor@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2007-2013

Naziv organizacije:

Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu

Tema:

Razvoj biorazgradivih metalnih implantata: utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije i biokompatibilnost

Akademski stupanj: doktor znanosti


Datum (od– do) 01. rujna 2006. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko tehnološkom fakultetu u Splitu

Vrsta posla:

Poslijedoktorand

Radno mjesto/izbori:

Poslijedoktorand / 5. veljače 2014.

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjestoDocent /1. veljače 2018.

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI Engleski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Analitički pristup rješavanju problema

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Vladanje Office paketom i drugim standardnim računalnim aplikacijama, Vladanje računalnim aplikacijama iz područja znanstvenog rada
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
Znanstveno-istraživačka djelatnost usmjerena je na istraživanja vezana za utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije (korozijsku otpornost) metalnih materijala, i to biokompatibilnih (magnezij, magnezijeve legure), te inženjerskih materijala (bakar, nikal, bakar-nikal legure).
Istraživanja elektrokemijskih svojstava i mogućih elektrokemijskih primjena pripremljenih koordinacijskih polimera primijenjenih u krutom stanju na površinski modificirane elektrode.

Invitation to submit a paper to the Special Issue of Chemosensors
Chemosensors | Special Issue : Metal Complexes for Sensor Design and Electrochemical Applications (mdpi.com)

DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Komunikativna

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

Opća kemija, Anorganska kemija 1, Vježbe iz opće kemije, Vježbe iz anorganske kemije 1, Anorganska kemija 2, Vježbe iz anorganske kemije 2

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Opća kemija, Anorganska kemija, Vježbe iz opće kemije, Vježbe iz anorganske kemije

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

Kemija površina, Kemija čvrstog stanja

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291992

Doc. dr.sc. Damir Barbir

Napisao/la Damir Barbir on .

 3deec51d71efdab308 l a9f95Ime i prezime: Damir Barbir

Adresa:Ruđera Boškovića 35

Telefon: 021 329 442

Fax: 021 329 461

E-mail: dbarbir@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2008. - 2013.

Naziv organizacije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

Tema: Studija utjecaja štetnih otpada na procese hidratacije i fizikalno-kemijska te mehanička svojstva cementnih kompozita

Akademski stupanj: dr. sc. (tehničke znanosti)Datum (od-do): 2001. - 2007.

Naziv organizacije: Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

Tema: Određivanje topline hidratacije cementa PC45B uz dodatak zasićenog zeolita i mulja iz pogona pocinčavanja

Akademski stupanj: dipl. inž. kem. teh.


Datum (od– do) 01.02. 2008. - danas

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Teslina 10/V

Vrsta posla: Asistent

Radno mjesto/izbori: Viši asistent - poslijedoktorand

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

STRUČNI STUDIJ


1. Oporaba otpadnih građevinskih materijala u cementnim kompozitima.

2. Praćenje rane hidratacije cementnih kompozita uz dodatak otpadnih materijala.

3. Određivanje fizikalno-kemijskih svojstava cementnih uzoraka uz različite dodatke.


 1. Barbir, Danijela.
Recikliranje i ponovna uporaba otpadne građevinske opeke u cementnim kompozitima / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 11.07. 2014, 37 str. Voditelj: Barbir, Damir.

2. Šimera, Ela.
Praćenje rane hidratacije cementnih kompozita uz dodatak prirodnog zeolita / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 13.10. 2014, 36 str. Voditelj: Barbir, Damir.

3. Varešković, Julijana.
Utjecaj dodatka otpadne građevinske opeke i različitih vodocementnih (voda/kruto) omjera na vrijeme vezivanja cementnih pasti portland cementa tipa CEM II / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 09.10. 2014, 32 str. Voditelj: Barbir, Damir.

4. Bogović, Marijana.
Određivanje pucolanske aktivnosti prirodnog zeolitnog tufa i otpadne građevinske opeke / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 13.07. 2015, 33 str. Voditelj: Barbir, Damir.

5. Klečina, Anka.
Određivanje topline hidratacije cementa CEM I uz dodatak otpadne građevinske opeke / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.09. 2015, 44 str. Voditelj: Barbir, Damir.

6. Kurtović, Felicija.
Dobivanje koloidnog srebra pri različitim reakcijskim uvjetima metodom niskog istosmjernog napona / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 06.10. 2015, 39 str. Voditelj: Barbir, Damir.

7. Barbir, Danijela.
Sinteza zeolita A hidrotermalnim postupkom / završni rad - diplomski/integralni studij. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.07. 2016, 32 str. Voditelj: Barbir, Damir.

8. Varešković, Julijana.
Utjecaj dodatka i finoće mliva otpadnog ambalažnog stakla na razvoj topline hidratacije industrijskog portland cementa CEM I / završni rad - diplomski/integralni studij.Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 06.10. 2016, 48 str. Voditelj: Barbir, Damir.

9. Čačinović, Nives.
Utjecaj dodatka i finoće mliva otpadnog ambalažnog stakla na specifičnu električnu provodnost cementne paste / završni rad - preddiplomski studij. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 11.07. 2017, 32 str. Voditelj: Barbir, Damir.

10. Meheš, Mario.
Sinteza koloidnog srebra kemijskim taloženjem pomoću natrijevog borohidrida / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 06.09. 2017, 49 str. Voditelj: Barbir, Damir.

11. Ramljak, Anja.
Utjecaj finoće mliva otpadnog ambalažnog stakla na pucolanska svojstva portland cementnog kompozita / završni rad - preddiplomski studij. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.09. 2017, 28 str. Voditelj: Barbir, Damir.

12. Konjevoda, Andrej.
Priprava tehnoloških voda različitim taložnim sredstvima / završni rad - preddiplomski studij. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09. 2017, 34 str. Voditelj: Barbir, Damir.

13. Stanković, Sara.
Određivanje početka i kraja vezivanja portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla elektrokemijskom metodom / završni rad - preddiplomski studij. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09. 2017, 44 str. Voditelj: Barbir, Damir.

14. Krešo, Antonija.
Određivanje normalne konzistencije i specifične električne provodnosti portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla / završni rad - preddiplomski studij. Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 31.10. 2017, 32 str. Voditelj: Barbir, Damir.

15.Tunjić, Ljubica.
Primjena Frattini testa i testa zasićenosti vapnom u procjeni pucolanske aktivnosti različitih alumosilikatnih materijala / završni rad - preddiplomski studij. Split: Kemijsko-tehnološki fakultet, 20.07. 2018, 38 str. Voditelj: Barbir, Damir.

16.Seletković, Klara.
Utjecaj dodatka prirodnog zeolita na specifičnu električnu provodnost portland cementnih suspenzija / završni rad - preddiplomski studij. Split: Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.09. 2018, 33 str. Voditelj: Barbir, Damir.

17. Jajetić, Hrvoje.
Kinetička analiza rane hidratacije portland cementa uz dodatak aditiva i zasićenog zeolita /  završni rad - preddiplomski studij. Split: Kemijsko-tehnološki fakultet, 21.09. 2018, 52 str. Voditelj: Barbir, Damir.

18. Štivin, Ines.
Utjecaj otpadne građevinske opeke na specifičnu električnu provodnost portland cementnih suspenzija / završni rad - preddiplomski studij. Split: Kemijsko-tehnološki fakultet, 01.10. 2018, 31 str. Voditelj: Barbir, Damir.

19. Karačić, Jozo.
Sinteza zeolita A hidrotermalnim postupkom pri različitim reakcijskim uvjetima / završni rad - preddiplomski studij. Split: Kemijsko-tehnološki fakultet, 01.10. 2018, 31 str. Voditelj: Barbir, Damir.

20. Zelić, Doris.
Utjecaj dodatka otpadnog hidratiziranog cementa na razvoj topline tijekom rane hidratacije industrijskog portland cementa TECNOCEM / završni rad - preddiplomski studij. Split: Kemijsko-tehnološki fakultet, 23.09. 2019, 52 str. Voditelj: Barbir, Damir.

21. Čačinović, Nives.
Elektrokemijsko dobivanje koloidnog srebra pomoću natrijevog citrata / završni rad - diplomski/integralni studij. Split: Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.09. 2019, 41 str. Voditelj: Barbir, Damir.


http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=307703

 

izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Napisao/la Ante Prkić on .


Ante Prkic 128x128Ime i prezime: Ante Prkić

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon: 021/329-462

Fax: 021/329-461

E-mail: ante.prkic@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2000.-2005.
Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
Tema: Vodljivost cezijevog bromida u smjesi 2-butanol (10 mas.%) + voda
Akademski stupanj:diplomirani inženjer kemijske tehnologije

Datum (od-do): 2008.-2013.
Naziv organizacije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Tema: Razvoj spektrofotometrijskih i potenciometrijskih metoda za određivanje tiola
Akademski stupanj: doktor znanosti u znanstvenom polju kemije 


Datum (od– do): 2006.-2009.
Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet
Vrsta posla: 
Radno mjesto/izbori: Stručni suradnik
Osnovna aktivnost i odgovornost: Voditelj eksperimentalne nastave

Datum (od– do): 2009.-2014.
Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet
Vrsta posla: 
Radno mjesto/izbori: Asistent
Osnovna aktivnost i odgovornost: Voditelj eksperimentalne nastave

Datum (od– do): 2014.-
Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet
Vrsta posla: 
Radno mjesto/izbori: Izvanredni profesor
Osnovna aktivnost i odgovornost: Nositelj kolegija Analitička kemija (Preddiplomski studij kemijske tehnologije); Analitička kemija (Stručni studij), Analiza realnih uzorak (Preddiplomski studij kemije), Fizikalne metode analize (Diplomski studij kemije) i Kemometrika (Diplomski studij kemije)

 

 


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: Engleski i njemački
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:
                           1. voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta HRZZ: UIP-2017-05-6282 - Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida
                           2. suradnik i voditelj članova sa Sveučilišta u Splitu na projektu Horizon2020: H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020 Next generation test bed for upscaling of microfluidic devices based on nano-enabled surfaces and membranes 

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Analitička kemija

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Kemometrika

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane
2013./14.
1. Ivan Barić, Potenciometrijsko određivanje olova u uzorcima čaja od mente korištenjem olovljevom ionsko-selektivnom elektrodom, 24. rujna 2014., (završni rad)
2. Antonija Ćurković, Razvoj metode za potenciometrijsko određivanje klorida, 24. listopada 2014., (diplomski rad)
3. Andreja Zaninović, Određivanje klorida u voćnim sokovima, 24. listopada 2014., (diplomski rad)
2014./15.
1. Ivana Lešina, Potenciometrijsko određivanje pencilamina pri pH=2 i 3, 16. rujna 2015., (završni rad)
2. Mia Matić, Određivanje bromida u reakciji nukleofilne supstitucije s 1-fenilbut-2-en-1-olom u kiselom mediju, 16. rujna 2015., (završni rad)
3. Andrea Sedlar, Određivanje bromida u reakciji nukleofilne supstitucije s 1-feniletanolom u kiselom mediju, 16. rujna 2015., (završni rad)
4. Ivona Surjan, Određivanje bromida u reakcijama nukleofilne supstitucije s difenilmetanolom u kiselom mediju, 16. rujna 2015., (završni rad)
5. Antonija Gregurić, Potenciometrijsko određivanje penicilamina u realnim uzorcima u acetatnom puferu, 28. rujna 2015., (završni rad)
6. Ana Rako, Potenciometrijsko određivanje penicilamina pri pH=4,00 i pH=4,76, 28. rujna 2015., (završni rad)
7. Ana Ančić, Određivanje jodida u reakciji nukleofilne supstitucije s difenilmetanolom u kiselom mediju, 28. rujna 2015., (završni rad)
8. Irena Lovrić, Određivanje jodida u reakciji nukleofilne supstitucije s 1-fenilbut-2-en-1-olom u kiselom mediju, 28. rujna 2015., (završni rad)
9. Tea Vukić, Određivanje jodida u reakciji nukleofilne supstitucije s 1-feniletanolom u kiselom mediju, 16. listopada 2015., (diplomski rad)
2015./16.
1. Ana Kelavić, Priprema membrana Ag2S:AgCl:PTFE = 1:1:2 s komponentama Ag ili Cu i potenciometrijsko određivanje pri pH = 7, 15. rujna 2016., (završni rad)
2. Jela Vukadin, Priprema ionsko-selektivnih membrana BaSO4:Ag2S:PTFE = (1:1:2), (2:1:2) za određivanje barijevih i slufatnih iona, 15. rujna 2016., (završni rad)
3. Josip Grbavac, Priprema membrana BaSO4:Ag2S:PTFE = 1:1:2, BsSO4:Ag2S:PTFE = 2:1:2 i potenciometrijsko određivanje pri pH = 7, 28. rujna 2016., (završni rad)
4. Franka Lambaša, Primjena ionsko-selektivnih elektroda s membranama sastava BaSO4:Ag2S:PTFE=2:1:2 i 1:1:2 za određivanje barijevih i sulfatnih iona, 28. rujna 2016., (završni rad)
2016./17.
1. Andrea Jurišić, Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2S:PTFE=(1:1:2) s komponentama Ag i Cu za određivanje barijevih iona pri pH=4, 27. rujna 2017., (završni rad)
2. Anđela Mastelić, Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2:PTFE=(1:1:2), (1:1:2) za određivanje barijevih iona, 27. rujna 2017., (završni rad)
3. Nives Šestanović, Priprema membrana AgCl:Ag2S:PTFE = 1:1:2 s dodatkom nanočestica željezovih oksida i njihovo potenciometrijsko testiranje pri pH = 0 i pH = 1, 27. rujna 2017., (završni rad)
2017./18.
1. Nikola Štavlić, Ispitivanje odziva potenciometrijskih senzora za sulfatne ione, 24. rujna 2018., (završni rad)
2. Andrea Jurišić, Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:Ag:Cl:PTFE = 1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0,2, 0,4, 0,6 %, 28. rujna 2018., (završni rad)
3. Anđela Mastelić, Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:Ag:Cl:PTFE = 1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0,8, 1,0, 1,2 %, 28. rujna 2018., (završni rad)
4. Iva Dešpoja, Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE = 1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0,2, 0,4, 0,6% pri pH = 1-2, 28. rujna 2018., (završni rad)
5. Franka Lambaša, Određivanje sadržaja bakra u uzorcima biljnih čajeva, 16. listopada 2018., (diplomski rad)
6. Ana Kelavić, Priprema membrana Ag2S:AgCl:PTFE s nanočesticama ZnO i potenciometrijsko određivanje pri pH od 0 do 2, 30. listopada 2018., (diplomski rad)


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=313112

Doc.dr.sc. Lea Kukoč-Modun

Napisao/la Lea Kukoč Modun on .

za web LKM copy copy copy
Ime i prezime: Lea Kukoč Modun

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Zavod za analitičku kemiju, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split
Ured B 409

Telefon: +38521329463

Fax:+38521329461

E-mail:kukoc@ktf-split.hr


Datum: 16.10.2009.

Naziv organizacije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Tema: Razvoj metoda spektrofotometrijskog i potenciometrijskog određivanja tiopronina u farmaceutskim preparatima, doktorska disertacija, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, listopad 2009, Mentor: dr. sc. Radić, Njegomir, red. prof. /T.

Akademski stupanj: Doktorica znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemije, znanstvene grane analitičke kemije

 

Datum: 09.04.2002.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Volumen oslobođenog vodika pri katodnoj polarizaciji slitina Al-Sn, diplomski rad, travanj 2002., Split , Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Mentor: dr. sc. Radošević, Jagoda, prof. emeritus

Akademski stupanj: Diplomirani inženjer kemijske tehnologije


Datum (od– do): 01.06.2002. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Vrsta posla: docentica analitičke kemije

Radno mjesto/izbori:

01.06.2002. – 31.01.2010. Asistentica – znanstvena novakinja

01.02.2010. – 01.02.2013. Viša asistentica – znanstveni novakinja

01.02.2013. -                         Docentica analitičke kemije

Osnovna aktivnost i odgovornost: Predmetni nastavnik temeljnih predmeta analitičke kemije


Datum: 2005.

Institucija: Karl-Franzens Universitat, Graz, Austrija

Osnovna aktivnost i odgovornost: Usavršavanje u području elektrokemijskoh metoda analize

 

Datum: 2004.

Institucija: Centar Perkin Elmer, Monza, Italija

Osnovna aktivnost i odgovornost: Usavršavanje u području atomske apsorpcijske spektroskopije


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJA

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova:http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=250621