Dr.sc. Mirko Marušić

Napisao/la Mirko Marušić on .


geek zombie 128Ime i prezime: Mirko Marušić

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Zavod za fiziku, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: 021/329-450

Fax:

E-mail: mmarusic@ktf-split.hr


Datum (od-do):

Diplomirao: 1996. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Sveučilište u Splitu.

Diplomski rad: "Ja - harmonički oscilator najtemeljniji od svih".

Mentor: prof. dr. sc. Srećko Kilić

 

Magistrirao: 2007. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Sveučilište u Splitu.

Magistarski rad: "Uvođenje novih znanstvenih spoznaja u srednjoškolsku nastavu fizike".

Mentor: prof. dr. sc. Ivica Puljak  (FESB – Split)

 

Doktorirao: 2013. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu.

Doktorska disertacija: "Različiti efekti dvaju pristupa didaktičkom dizajniranju dodatnih učeničkih aktivnosti u gimnazijskoj nastavi fizike".

Mentor: prof. dr. sc. Josip Sliško (Benemérita Universidad Autónoma  de Puebla, Puebla, México)

Akademski stupanj:


Datum (od– do):

Od 2014. zaposlen na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Zavod za fiziku.

2013. viši predavač

2009. – 2013. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu (vanjski suradnik)

2009. – 2013. Filozofski fakultet u Splitu (vanjski suradnik)

2002. – 2005. Gimnazijski kolegij „Kraljica Jelena“- Split (vanjski suradnik)

2000. – 2005. Glazbena akademija – Sveučilište u Splitu (vanjski suradnik)

2000. – 2001. Veleučilište u Splitu (vanjski suradnik)

1998. – 2014. I. gimnazija - Split

1998. – 2000. Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“- Split

2005. – 2008.; 1996. – 1998. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja - Split (stalni i vanjski suradnik)

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Međunarodna suradnja :

Josip Sliško - Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Puebla, Mexico

Richard Hake  - Indiana University

Michael Shayer - King's College, University of London

Anton Lawson - Arizona State University

Wendy Adams - Department of Physics, University of Colorado

Eugenia Etkina - Rutgers, The State University of New Jersey

Dewey Dykstra - Boise State University

Zdeslav Hrepić - Columbus State University

Zalkida Hadžibegović - University of Sarajevo


STRANI JEZICI: Engleski – aktivno
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Fizika u obrazovanju; razvijanje znanstvenog razmišljanja.
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Fizika

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Vježbe iz fizike I, Vježbe iz fizike II

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Vježbe iz fizike I, Vježbe iz fizike II

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Energija i razvoj


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=337170

Dr. sc. Irena Krešić

Napisao/la Irena Krešić on .

Slika

Ime i prezime: Irena Krešić

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: 021/329-457

Fax: 021/329-461

E-mail: ibanovac@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2003-2010 
Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Tema: Razvijanje vodika na elektrodama od nikla
Akademski stupanj: dipl. ing.

Datum (od-do): 2013-2020.
Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Tema: Polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida)
Akademski stupanj: dr. sc.                

 

 

 


Datum (od– do) 2011-

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: Znanstveni novak-asistent

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI engleski (aktivno),talijanski (pasivno)
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA polimerni nanokompoziti
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Vježbe iz tehnoloških procesa organske industrije

Vježbe iz procesa organske industrije

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Vježbe iz biotehnoloških procesa

Vježbe iz ambalaže


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 Popis radova

Pravila foruma

Napisao/la Dražan Jozić on .

** PRAVILA FORUMA **

 

Za vrijeme korištenja Foruma Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Split (dalje u tekstu: KTF Forum) primjenjuju se propisi i pravila kao i uvjeti korištenja (detaljnije na www.ktf-split.hr/onama/propisi) , kao i svi važeći i primjenjivi zakoni Republike Hrvatske. KTF Forum zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. U slučaju nevaljanosti nekih odredbi ovih Pravila i uvjeta korištenja, to ne povlači za sobom nevaljalost cjelokupnih Pravila i uvjeta korištenja.

Članak 1.

Pristup KTF Forumu imaju samo djelatnici (koji su ujedno i moderatori Foruma) i studenti Kemijsko tehnološkog fakulteta i to oni koji otvore e-mail račun na Kemijsko tehnološkom fakultetu. Otvaranjem računa, studenti dobivaju i password za pristup Internet stranicama koje nisu dostupne za cjelokupnu javnost. Osobne podatke (korisničko ime i password) dužni su čuvati i ne smiju ih davati na korištenje trećim osobama. Trebate imati na umu da se svi pristupi mreži KTF-a konstantno prate radi sigurnosti sustava, kao i korisnici koji su logirani na sustav.

Članak 2.

Korisnici KTF Foruma su suglasni da će pažljivo birati informacije koje objavljuju i daju na uvid drugim korisnicima KTF Foruma. Profil korisnika ne može sadržavati bilo koju od sljedećih informacija: telefonske brojeve i/ili kućne adrese, bilo kakve fotografije koje sadržavaju nepristojne i ponižavajuće sadržaje, eksplicitno nasilje ili maltretiranje, seksualno eksplicitne ili druge uvredljive i neprikladne sadržaje.

Korisnik ne može koristiti KTF Foruma za promociju bilo kakvih političkih, ideoloških, nacionalnih, rasnih ili seksualnih uvjerenja, kao ni nametanje bilo čega gore navedenog. Ovakvi sadržaji biće uklonjeni sa KTF Foruma, a a sam autor biti će automatski po izvršenom djelu sankcioniran privremenom ili trajnom zabranom pristupa svim raspoloživim resursima, a može snositi zakonsku i drugu odgovornost.

U slučaju da se dogodi da informacije koje napiše korisnik KTF Foruma sadržavaju netočne, neprikladne, uvredljive ili seksualno eksplicitne materijale, proizvode ili usluge, za koje se KTF:Forum, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti s tog naslova. Molimo Vas da nas kontaktirate i obavijestite o svakom takvom korištenju KTF Foruma.

Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji postavlja na KTF Forumu i ukoliko krši neke od odredbi ovih Uvjeta korištenja ili neke od važećih zakonskih propisa, može za to snositi zakonsku i drugu odgovornost.

KTF:Forum ima pravo da, na temelju vlastite ocjene, odbije postaviti ili ukloni bilo koji sadržaj koji ste postavili (bez prethodne najave), a za koji smatra da nije primjeren.

Zabranjeno je svako nezakonito i/ili neovlašteno korištenje KTF Foruma, a posebno prikupljanje korisničkih podataka i/ili e-mail adresa korisnika na bilo koji način, a u svrhu njihovog neovlaštenog i/ili nezakonitog korištenja. Za svako nezakonito ili neovlašteno korištenje KTF Foruma, KTF će poduzeti odgovarajuće zakonom dopuštene mjere.

Članak 3.

Pri korištenju KTF Foruma, preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zloupotreba tuđeg identiteta na bilo koji način lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe ili korištenje KTF Foruma osobama mlađim od 17 godina starosti.

KTF čini sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka korisnika u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu koja je u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem KTF Foruma suglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja.

KTF:Forum se obavezuje da neće dati na uvid Vaše osobne podatke bilo kojoj trećoj osobi, a kojoj ti podaci nisu namijenjeni, osim u slučaju kada je to nužno kako bi KTF:Forum ispunio zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupio u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja ili zaštitio svoja prava ili kako bi zaštitio sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. KTF:Forum zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenio sva svoja prava i obveze.

KTF:Forum poduzima sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi zaštitio korisničke račune. Pristup korisničkim podacima dostupan je samo onim zaposlenicima KTF kojima je to nužno kako bi mogli obavljati svoje zadatke vezane za KTF:Forum. Korisnički računi korisnika KTF Foruma su zaštićeni passwordima (šiframa). KTF:Forum poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njegovim bazama. Izvan svega navedenog, KTF:Forum ne može garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili upotrebe od strane trećih, problema sa sistemom i/ili sličnih čimbenika koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje KTF:Forum nije mogao utjecati.

Članak 4.

Postavljanjem materijala (uključujući tekstove, datoteke, slike, fotografije, video klipove, zvukove, muzička djela, druga autorskih dijela ili bilo kakve druge materijala na KTF Forumu), postoji mogućnost kršenja autorskih prava.

Saglasni ste da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću tvrdite, da gore navedeni materijali koje postavljate na KTF Forum da:
(1) ste nosilac intelektualnog vlasništva na materijalu koji postavljate na KTF Forumu;
(2) da Vaše postavljanje materijala na KTF Forumu ne vrijeđa ugovorna, autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga prava trećih osoba;
(3) ćete podmiriti bilo kakvu štetu ili naknadu, a koji bi mogli proizaći s osnova Vaše zloupotrebe ovdje navedenih prava trećih.

Članak 5.

KTF:Forum se, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti zbog štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati neposredno ili posredno zbog:

* korištenja stranice KTF:Forum
* korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice KTF Foruma
* informacija na stranici KTF Foruma
* postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici KTF Foruma
* upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.

KTF:Forum ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s KTF:Forumom. KTF:Forum može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću KTF Forumana taj način.

KTF:Forum povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

KTF:Forum nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv korisnika temeljenu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Korištenjem KTF:Forum sadržaja dobrovoljno i javno objavljujete informacije koje time trećima postaju dostupne i koje treći mogu koristiti u komunikaciji s Vama. Saglasni ste da ste korištenjem KTF Foruma odgovorni za interakciju s ostalim korisnicima KTF Foruma. KTF:Forum zadržava pravo, ali nema obavezu da nadgleda rasprave između Vas i drugih korisnika.

Članak 6.

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, nadležan je sud u Splitu.

Korištenjem KTF Foruma korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima korištenja KTF Foruma i da ih u potpunosti prihvaća.

 

Sveučilište u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet

Teslina 10/V, 21000 Split

 

 

Dr. sc. Antonija Kaćunić

Napisao/la Antonija Čelan on .


slika osobnaIme i prezime: Antonija Čelan

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: 021 329 453

E-mail: akacunic@ktf-split.hr


 


Datum: studeni 2016.

Naziv organizacije: Sveučilište u Splitu - Kemijsko-tehnološki fakultet

Tema: Utjecaj miješanja na kinetiku nukleacije i rasta kristala boraksa u šaržnom kristalizatoru s dvama miješalima

Akademski stupanj: Doktor znanosti


Datum
: travanj 2010.

Naziv organizacije: Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Tema: Zaštita ugljičnog čelika u morskom okolišu

Akademski stupanj: Diplomirani kemijski inženjer

Reflection

Napisao/la Dražan Jozić on .

Reflection

Reflection allows to add fantastic reflection effects to your images in modern browsers. This template includes Reflection.js for mootools which is an improved version of the original Reflection.js script. So you don't need to spend time in an image editor creating reflections.


Usage

Reflections can be added to any image tag over any kind of background (even image backgrounds!). Add a class="reflect" attribute to any image tag.

For example:
<img class="reflect" title="my caption" src="image.jpg" width="240" height="180" />

You can apply multiple classes to an image (separated by spaces), the script will detect if “reflect” is one of them.

CSS limitations
When adding the reflection effect, the script wraps the image inside a block and adds the reflection to the same block, just below the original image. The class and style attributes of the image will be set blank and applied to the div instead, so the whole block will show like the original image.
This means that you can style the mirrored images using CSS classes and using their style attribute, but you can not style the img tag directly.