prof.dr.sc. Ladislav Vrsalović

promocija copy

Ime i prezime: Ladislav Vrsalović

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: 021 329 435 
          

                                         E-mail: ladislav@ktf-split.hr

 


Datum (od-do): 2004 - 2008

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Studija inhibicijskog djelovanja fenolnih kiselina na koroziju Al-Mg slitina

Akademski stupanj: Dr. sc.

Datum (od-do): 2001 - 2004

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Proučavanje utjecaja protoka i temperature elektrolita na koroziju i zaštitu Al-2.5Mg slitine

Akademski stupanj: Mr. sc.

Datum: 1999.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Izvedba protočno injekcijske ćelije i njena primjena kod određivanja željeza

Akademski stupanj: Dipl. ing.

 


Datum (od– do) od 01.07.2000. - do danas

Poslodavac i adresa poslodavca:
Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala
Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

 • mlađi asistent (01. 07. 2000.- 31. 10. 2003.)
 • asistent (od 31. 10. 2003. – 18. 07. 2008.)
 • docent (18. 07. 2008. – 28. 11. 2012.)
 • izvanredni profesor (28. 11. 2012. -  24. 5. 2018.)
 • redoviti profesor (24. 5. 2018. -)Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
 • Engleski (funkcionalno)
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 • suradnik na 4 znanstveno-istraživačka i 2 tehnologijska projekta
 • predsjednik Udruge bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu - AMACTFS (od 14.12.2011 -  )
 • voditelj studenata akademske godine 2006./07., 2007./08., 2008./09., 2009./10., 2010./11., 2011./12. i 2012./13.
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 • osposobljen za rad na računalu (MS Office, Corel Draw)
 • osposobljen za rad na instrumentima za korozijska ispitivanja (Potenciostat / Galvanostat, “Lock-in” pojačalo, Quartz Crystal Analyzer, Bipotenciostat)
 • 07. - 09. 12. 2004., Centar za transfer tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje Zagreb, seminar „Ustrojstvo laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025”
 • 03. - 07. 09. 2007., Rijeka, Prva hrvatska ljetna škola sinkrotronskog zračenja „Syncro 07”
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
 • korozijski procesi, inhibicija korozije, oksidni filmovi, metali i metalne slitine
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 • kao član Povjerenstva za promidžbu Kemijsko-tehnološkog fakulteta (2011-2014) sudjelovao u predstavljanju Fakulteta na Smotri Sveučilišta u Splitu  i na Festivalu znanosti, s velikim brojem zanimljivih kemijskih pokusa, popularnih predavanja, radionica te igrokazom "Kemija vam zadaje glavobolju" (kao jedan od autora igrokaza), s ciljem popularizacije kemije i kemijskog inženjerstva

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

Galvanotehnika (predavanja,  laboratorijske vježbe)

Konstrukcijski materijali ( laboratorijske vježbe)

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Korozija i okoliš (predavanja, laboratorijske vježbe

Tehnologija površinske zaštite (predavanja, laboratorijske vježbe)

STRUČNI STUDIJ

Procesi galvanotehnike (predavanja, laboratorijske vježbe)


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

 1. Carev Luka.
  Kafa kiselina kao inhibitor korozije bakra u kloridnoj otopini / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.09. 2014.
 2. Čudina Diana.
  Spajanje metalnih materijala / završni rad - preddiplomski studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 10.09. 2014.
 3. Šoše Marina.
  Ispitivanje korozijskog ponašanja CuAlNi legure u 0.9% NaCl otopini / završni rad - diplomski/integralni studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 4.10. 2014.
 4. Ugrina, Teo.
  Korozijsko ponašanje Al legura, Cu i CuNiFe legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.09. 2014.
 5. Dragan Zrinka
  Ispitivanje korozijskog ponašanja Al-2.5Mg legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 05.02.2013,
 6. Paić Tomislav
  Postupci obrade zavarenih spojeva AISI 216L nehrđajućeg čelika i njihov utjecaj na korozijsku postojanost / završni rad - diplomski/integralni studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 02.10.2013.
 7. Rvović Anita
  Ispitivanje korozijskog ponašanja bakra u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij.
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.07.2013.
 8. Bartulović Kristina
  Ispitivanje korozijskog ponašanja nehrđajućih čelika u sumpornoj kiselini / završni rad - diplomski/integralni studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 18.07.2012.
 9. Bijelić Milan
  Ispitivanje korozijskog ponašanja CuNiFe legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 22.03.2012.
 10. Čudina Diana
  Ispitivanje korozije legure AA2017A u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.03.2012.
 11. Šoše Marina
  NiTi legure s efektom prisjetljivosti oblika / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 04.10.2012.
 12. Ugrina Teo
  Ispitivanje korozijskog ponašanja Al-0.8Mg legure u fermentiranom zelenom čaju / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.05.2012.
 13. Gasperčić Josip
  Ispitivanje korozijskog ponašanja dupleks čelika u kloridnim otopinama / diplomski rad,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 21.12.2011.
 14. Matulić Marko
  Utjecaj temperature i miješanja 1M HCl otopine na koroziju čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.09.2011.
 15. Pajić Tomislav
  Utjecaj koncentracije otopine za pasivaciju na korozijsko ponašanje čelika AISI 304 u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 01.04.2011.
 16. Sardelić Dijana
  Utjecaj ekstrakta zelenog čaja na koroziju metala u 0.5 mol dm-3 NaCl otopini / završni rad - diplomski/integralni studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.09.2011.
 17. Vekić Anita
  Ispitivanje korozijske otpornosti zavarenih spojeva čelika AISI 316L u HCl otopini / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 08.04.2011.
 18. Bartulović Kristina
  Utjecaj cerijeva(III) nitrata na korozijsko ponašanje slitine AA 2017A u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij, Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.03.2010.
 19. Čukušić Maja
  Ispitivanje korozije slitine AA 2017A na rotirajućoj disk elektrodi / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.02.2010.
 20. Jakić Ana
  Ispitivanje korozije slitine AA 2007 na rotirajućoj disk elektrodi / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 19.03.2010.
 21. Lončar Danijela
  Utjecaj miješanja elektrolita na koroziju nehrđajućeg čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 29.09.2010.
 22. Milosavljević Matea
  Ispitivanje korozijske otpornosti zavarenih spojeva čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27.09.2010.
 23. Tolo Maja
  Utjecaj temperature elektrolita na korozijsko ponašanje čelika AISI 316L / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 30.09.2010.
 24. Šare Ana
  Ispitivanje korozijskog ponašanja Al-Cu slitina u NaCl otopini / završni rad - preddiplomski studij,
  Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.07.2009.

Popis radova:

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=237626

Izv.prof.dr.sc. Josipa Giljanović


geek zombie 128Ime i prezime: Josipa Giljanović

Adresa:Kemijsko tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Teslina 10/V, Split

Telefon: +385 21 329 476

Fax:+385 21 329 461

E-mail:josipa@ktf-split.hr


Datum (od-do): 1984, diplomirani inženjer kemijske tehnologije.

1987, magistar kemijske tehnologije. 

1997, doktorat prirodnih znanosti iz znanstvenog polja kemije

 

Tema: Tema diplomskog rada: Promjene u biokemijskom sastavu Arthemia Saline L.. , Mentor: Dr. sc. N. Ružić, red.prof.

 Tema magistarskog rada: Prilog razvoju ion-selektivnih elektroda u čvrstom stanju, Mentor: Dr. sc. Njegomir Radić, red.prof

 Tema doktorske disertacije: Razvoj protočnog potenciometrijskog cjevastog detektora i njegova primjena za protočno injekcijsko odreñivanje spojeva sa sumporom Mentor: Dr. sc. Njegomir Radić, red.profAkademski stupanj: dr.sc. u znanstvenom polju prirodnih znanosti-polje kemija, grana analitička kemija


Datum (od– do)od 1984 do danas, Kemijsko-tehnološki fakultetu Sveučilišta u Splitu, Zavod za analitičku kemiju.

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultetu Sveučilišta u Splitu,Teslina 10/V, Split

Vrsta posla: izvanredni profesor

Radno mjesto/izbori: izvanredni profesor, 2013

Osnovna aktivnost i odgovornost: Predstojnik zavoda za analitičku kemiju 2014


Datum: Train in Metrology in Chemistry, University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Maribor, 2005.;  Ustrojstvo laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025, državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2005.;CEPUS project: PL-0110-04/05:glavni
koordinator Prof. Andrzej Bobrowski, Faculty of Material Science and Ceramics, University of Mining and Metallurgy, Kraków, Poland, 2005,  Introductory Training for the organoleptic assesment of virgin olive oil, International Olive Concil and Institute for Adriatic Crops and Reclamation, Split 2006.; Intermediate Training for the organoleptic assesment of virgin olive oil, International Olive Concil and Institute for Adriatic Crops and Reclamation, Split, 2007.; Selection Training for the organoleptic assesment of virgin olive oil, International Olive Concil and Institute for Adriatic Crops and Reclamation, Split,  2008.; Interni auditor ISO 9001:2008, TÜV Croatia, HRN EN ISO/IEC 9001 and HACCP, Tempus project 158714- Improvin academia-industry links in food safety and quality, ,Universidad de Lleida, Spain, 2010-2013. 

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost 


STRANI JEZICI: engleski jezik
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE. SMJER PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA: Analitika prehrambenih proizvoda, Osiguranje kakvoće hrane

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Analitička kemija I

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Fizikalne metode analize, Metode odvajanja i specijacije, izborni predmet: Organizacija rada i akreditacija laboratorija

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: SMJER MEDITERANSKE KULTURE: Osiguranje i kontrola kakvoće hrane 

 


 Lista ponuđenih tema djelatnika: akademska godina 2014/15: 

Priprava ionsko selektivnih membrana za klorid ionsko selektivnu elektrodu; 

Optimizacija ionsko selektivnih membrana za klorid ionsko selektivnu elektrodu; 

Određivanje klorida u prehrambenim proizvodima;

Određivanje fluorida u čajevima


Mentorstvo magistarskih i doktorskih radova: 

Mia Brkljača, Odreñivanje metala u maslinovom ulju elektrotermičkom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom, magistarski rad, Kemijski odsjek prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.

Ante Prkić, Razvoj spektrofotometrijskih i potenciometrijskih metoda za odreñivanje tiola; doktorski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,2013.

 

Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane:

Nives Nikolić , Primjena HACCP principa u proizvodnji čokolade u prehrambenoj industriji Luxor d.o.o. – Nadalina, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , Split, 2014.
Ana Botica, Nadomjesci za majčino mlijeko-deklariranje i stavljanje robe na tržište, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , Split, 2014.
Nina Čule, Primjena sustava osiguravanja kvalitete u proizvodnji čvrstog jogurta: završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , Split, 2014.
Ante Markovina Ante, Potenciometrijsko određivanje sumpornih spojeva u gorivu, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , Split, 2013.
Ada Tanasković, Proteinski dodaci prehrani-deklariranje i stavljanje na tržište, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , Split, 2013.
Antonija Jurić, Određivanje metala u čaju od kadulje, lipe i kamilice, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , Split, 2013.
Jure Šimunovi, Značaj dobre higijenske prakse u proizvodnji hrane-osobna higijena, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012.
Tea Tomaša, Utjecaj L-karnitina na neke antropometrijske parametre u sportaša, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012.
Marija Radetić, Spektrofotometrijsko određivanje bakra i salicilaldoksima u uzorcima čaja od mente, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012.
Barbara Brbora, Spektrofotometrijsko određivanje konstante stabilnosti kompleksa bakra i salicilaldoksima u kiselom mediju, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012.
Anita Markota, Spektrofotometrijsko određivanje konstante stabilnosti kompleksa bakra i α-benzoinoksima u lužnatom mediju, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012.
Barbara Božikov, Potenciometrijsko određivanja bakra u uzorcima mente, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011.
Matea Brković, Određivanje fluorida u čaju kamilice, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011.
Antonija Jurić, Upravljanje ukupnom kvalitetom, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011.
Tamara Tolj, Uvođenje HACCP sustava u proizvodnji ekološkog maslinovog ulja, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011.
Jozo Piteša, Testiranje Jodid ion selektivne elektrode «kućne izrade» prema N-acetil-L-cisteinu, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010.
Ivana Miljković, Ponašanje Fluorid ion selektivne elektrode u lužnatoj sredini, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010.
Jelena Muselin, Određivanje N-acetil-L-cisteina u fluimukan pripravcima Jodid ion selektivnom elektrodom, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010.
Anari Balić, Određivanje N-acetil-L-cisteina titracijom s ionima Pd i Ag korištenjem Jodid ion selektivne elektrode, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010.
Kolak Paula, Kontola kvalitete svježeg kravljeg mlijeka, Jodid ion selektivnom elektrodom, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010.
Marina Marin, utjecaj pH na ponašanje Fluorid ion selektivne elektrode (FISE), završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010.
Kažimir Radić, Određivanje sadržaja bakra, cinka, kadmija, olova i željeza u čaju mente (mentha Piperita) elektrotermičkom atomskom apsorpcijskom spktrometrijom, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010.
Jasna Babarović, Određivanje fluorida u čaju metodom direktne potenciometrije Fluorid ion selektivnom elektrodom, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010.
Antonija Jurić, Određivanje fluorida u kiselom mediju u uzorcima mente metodom direktne potenciometrije, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010.
Tina Rupčić, Primjena sustava osiguranja kvalitete kod proizvodnje sladoleda «Snjeguljica», završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009.
Slavica Jurković, Primjena sustava osiguranja kvalitete kod proizvodnje sladoleda «Rumneko», završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009.
Martina Kapitanović, Određivanje fluorida u zelenom čaju potenciometrijom fluorid ion selektivnom elektrodom, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009.
Vlatka Kljaković Gašpić, Određivanje metala u čaju od mente, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009.
Iva Strinić, Određivanje metala u čaju mente (Mentha Piperita) elektrotermičkom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009.
Kristina Pavić, Primjena HACCP principa u proizvodnji tradicionalnih dimljenih proizvoda u mesnoj industriji Pavić d.o.o., završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009.
Antonija Šimunović, Određivanje fluorida u čaju metodom direktne potenciometrije Fluorid ion selektivnom elektrodom, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009.
Mirka Marasović, Određivanje fluorida u čaju metodom direktne potenciometrije Fluorid ion selektivnom elektrodom, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009.
Ivana Barić, Primjena sustava osiguranja kvalitete kod proizvodnje sladoleda, završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006.
Tonija Vrdoljak, Spektrofotometrijsko određivanje konstante stabilnosti kompleksa, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2003.
Lucija Antanasijević Optimizacija protočno-injekcijskog sustava sa spektrofotometrijskim detektorom, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , 2002.
Anita Puljiz, Validacija metode za određivanje klorida, nitrata, fosfata i sulfata ionskom kromatografijom, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , 2002.
Ljubica Andačić, Priprava i analitička primjena klorid ion selektivne elektrode u čvrstom stanju, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , 2001.
Larisa Bušelić, Određivanje koenzima A i hidroksilamin hidroklorida protočno-injekcijskom potenciometrijom, diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , 1999.
Slavenka Braović, Određivanje penicilamina protočno-injekcijskom potenciometrijom diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu , 1998.

 


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=119831

 

Izv.prof.dr.sc. Ani Radonić


geek zombie 128Ime i prezime: Ani Radonić

Adresa: N. Tesle 10/V

Telefon: 021 329 436

Fax:

E-mail: radonic@ktf-split.hrDoktorirala:

2005. god. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija

Naslov disertacije: Antioksidacijski učinak isparljivih spojeva mravinca (Origanum vulgare L.), brdskog (Satureja montana L.) i klinastolisnog vriska (Satureja cuneifolia Ten.)

Mentor: Prof. dr. sc. Mladen Miloš

Magistrirala:

2000. god na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija

Naslov magistarskog rada: Izolacija i identifikacija slobodnih i glikozidno vezanih hlapljivih spojeva iz smrike (Juniperus oxycedrus L.) 

Mentor: Dr. sc. Mladen Miloš, doc.

Diplomirala:

1990. god na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer kemijsko-tehnološki procesi; usmjerenje prerada prirodnih organskih sirovina.

Naslov diplomskog rada: Određivanje sastava i sadržaja monoterpenilglikozida iz lišća Salvie officinalis

Mentor: Prof. dr. sc. Klara Grzunov


Zaposlenje: Zavod za organsku kemiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
N. Tesle 10 / V, Split

Radno mjesto/izbori:

 • stručni suradnik: 01.10.1992. - 19.12.2006.
 • docent: 20. 12. 2006. - 23. 05. 2012.
 • izvanredni profesor: 24. 05. 2012. -

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: engleski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA:
 • eterična ulja (slobodni hlapljivi spojevi) i glikozidno vezani hlapljivi spojevi (O-glikozidi): metode izolacije, pročišćavanja (frakcioniranje složenih hlapljivih izolata; kromatografija na stupcu, kiselo-bazne ekstrakcije) te hidrolize; analiza hlapljivih izolata plinskom kromatografijom-spektrometrijom masa (GC-MS)
 • glukozinolati (tioglukozidi, S-glikozidi) i njihovi razgradni produkti iz samoniklih biljaka: metode izolacije i razgradnje (toplinska razgradnja, enzimska hidroliza endogenom i egzogenom mirozinazom); analiza hlapljivih razgradnih produkata GC/MS metodom
 • određivanje antioksidacijskog djelovanja hlapljivih izolata (eteričnih ulja i njihovih frakcija te razgradnih produkata glukozinolata) različitim metodama
 • med: određivanje aromatičnog profila (kemijskog sastava hlapljivih spojeva) raznih vrsta monoflornog meda; određivanje antioksidacijske aktivnosti meda i različitih hlapljivih izolata meda
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE:

 • Organska kemija I (dio nastave)
 • Organska Kemija II
 • Prirodni organski spojevi
 • Parfemi i kozmetički preparati

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE:

 • Sinteza biološki aktivnih spojeva

STUDIJ FARMACIJE (integrirani preddiplomski i diplomski studij):

 • Organska kemija I (dio nastave)
 • Organska Kemija II
 • Farmakognozija (dio nastave)

 


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=199981

 

Prof.dr.sc. Zoran Grubač

 

Z GrubacIme i prezime: Zoran Grubač

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet
Zavod za opću i anorgansku kemiju

Telefon: 021 329 473

Fax: 021 329 461

E-mail: grubac@ktf-split.hr

 


Diplomirao: 1985. na Tehnološkom fakultetu u Splitu, Sveučilište u Splitu. Diplomski rad: "Kemiluminescencija luminola katalizirana Cu(II)-ionom u vodenom i miješanom sistemu".Mentor: mr. sc. Danica Prugo.

Magistrirao: 1991. na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad: "Utjecaj organskih aditiva na elektrokemijsko ponašanje granice faza Al/elektrolit". Mentor: prof. dr.  sc. Mirjana Metikoš – Huković.

Doktorirao: 1996. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Doktorska disertacija: "In situ istraživanja oksidnih i sulfidnih slojeva na bizmutu". Mentor: prof. dr. sc. Mirjana Metikoš – Huković.


Od 01.09. 1985. zaposlen na Kemijsko - tehnološkom fakultetu u Splitu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju.

2013. redoviti profesor
2007. docent
2001. viši asistent
1997. asistent
1991. pripravnik-postdiplomand


2009. Ulm, Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Elm e.V., Gorivi članci


STRANI JEZICI: Engleski - aktivno, Talijanski - Pasivno
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Istraživanja kinetike i mehanizama oksidoredukcijskih reakcija metala, metalnih iona i slitina u vodenim elektrolitima elektrokemijskim i neelektrokemijskim metodama. Matematičko modeliranje odziva. Elektrokemijska impedancijska spektroskopija. Električka i dielektrička svojstva tankih filmova na metalima i slitinama. Katalitička svojstva binarnih slitina prijelaznih elemenata i mogućnost njihove primjene u gorivim člancima.
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Opća kemija, Anorganska kemija I, Anorganska kemija II

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Opća kemija, Anorganska kemija

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Kemija površina

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane:

 1.  Anamarija Krilić, Utjecaj hidroksiapatita na korozijsko ponašanje AZ91D legure, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2012.
 2.  Nikolina Periša, Utjecaj dodecilfosfonske kiseline na koroziju Mg legure u Hankovoj otopini, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2011.
 3.  Ivana Vodanović, Inhibicija korozije nikla pri kontroliranim hidrodinamičkim uvjetima, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2010.
 4. Irena Banovac, Razvijanje vodika na elektrodama od nikla, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2010.
 5.  Marina Barnjak, Ispitivanje utjecaja palmitinske kiseline na koroziju bakra u 3%-tnoj otopini natrijevog klorida, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2009.
 6. Igor Živković, Utjecaj pikolinske kiselina na koroziju Cu20Ni legure, Završni rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2009.
 7. Stjepan Laštre, Ispitivanje utjecaja derivata pirola na koroziju čelika Č.1212, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2004.
 8. Iris Puljić, Ispitivanje utjecaja derivata pirola na koroziju željeza u otopini klorovodične kiseline, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2003.
 9. Jasminka Delabarbara, Ispitivanje utjecaja derivata pirola na koroziju aluminija u otopini klorovodične kiseline, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2000.
 10. Ivana Dodig, Inhibicija korozije aluminija u otopini kloridne kiseline derivatima pirola, Diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2000.

 Popis radova: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=126072

 

Prof.dr.sc. Višnja Katalinić


geek zombie 128Ime i prezime: Višnja Katalinić

Adresa:

Telefon: 021/ 558 217

Fax:

E-mail: visnja@ktf-split.hr


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE, Smjer:Mediteranske kulture

Procesi u prehrambenoj industriji
Prerada grožđa
Prerada citrusa

STRUČNI STUDIJ; Kemijska tehnologija

Procesi u prehrambenoj industriji
Prerada grožđ
Temeljno znanje o prehrani


 Lista ponuđenih tema:

1. Sinergijski učinak katehina s stilbenima. (MK)
2. Fenolni potencijal petrovca u različitim periodima vegetacije  (SS)
3. Biološka aktivnost ekstrakata petrovca u različitim periodima vegetacije (SS)


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

1. Dorbić, Kata.
Etilni alkohol - sirovine, proizvodnja i primjena / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.07. 2014., 40 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

2. Jelovčić, Irina.
Utjecaj različitih ekstrakcijskih otapala na fenolne spojeve i antioksidacijski kapacitet ekstrakata biljke primorski vrisak (Satureja montana L.) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.06. 2014., 50 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

3. Vidaić, Marina.
Utjecaj sorte na antioksidacijska svojstva ekstrakata lišća masline / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 31.10. 2014,, 44 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

4. Crmarić, Matea.
Fenolni sastav i antioksidacijska svojstva biljaka iz porodice Lamiaceae / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.06. 2013, 65 str. Voditelj: Katalinić Višnja.

5. Grga, Mia.
Fenolni profil i antioksidacijska aktivnost cvijeta, lista i stabljike petrovca (Crithmum maritimum L.) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 31.10. 2013, 52 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

6. Jelović, Josipa.
Određivanje utjecaja temperature i svjetla na stabilnost model otopine antocijana / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 19.07. 2013, 58 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

7. Bralić, Doris.
Lišće citrusa kao izvor biološki aktivnih spojeva / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 25.09. 2012, 62 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

8. Gotovac, Marko.
Utjecaj ekstrakcijskog otapala na sadržaj oleuropeina i antioksidacijska svojstva ekstrakta lišća masline / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.10. 2012, 63 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

9. Jelavić-Šako, Lucija.
Antioksidacijski profil fenolnog ekstrakta kadulje / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 25.09. 2012, 53 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

10. Kerum, Daniela.
Biološka aktivnost ružmarinske kiseline u ekstraktima biljaka iz porodice glavočika / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.10. 2012, 63 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

11. Agić, Petar.
Utjecaj lokacije na antioksidacijska svojstva fenolnih spojeva maslinovog ulja oblice / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 12.07. 2011, 49 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

12. Laštro, Anita.
Usporedba procesa proizvodnje jakih alkoholnih pića podrijetlom iz Hrvatske / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 20.09 2011, 52 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

13. Stričević, Olivera.
Sustav sigurnosti u proizvodnji kruha i krušnih proizvoda / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 15.07. 2011, 101 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

14. Tokić, Marija.
Antioksidacijski profil fenolnog ekstrakta ružmarina / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 13.07. 2011, 53 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

15. Zaninović, Andreja.
Primjena MTT metode u određivanju antioksidacijske aktivnosti / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.10. 2011, 36 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

16. Bošnjak, Petra.
Usporedba procesa proizvodnje suhe i svježe tjestenine / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.07. 2010, 61 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

17. Brnić, Ivana.
Utjecaj sorte i fenofaze na udio fenolnih spojeva u ekstraktima lišća Vitis vinifera L. / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 06. 04. 2010, 44 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

18. Kolak, Slava.
Uvid u prehrambene navike studenata KTF-a / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 22.07. 2010, 74 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

19. Martinović, Blanka.
Toksini u hrani / diplomski rad.
Split : Madicinski fakultet, 15. 02. 2010., 108 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

20. Mršić, Blanka.
Alergeni u hrani / diplomski rad.
Split : Medicinski fakultet, 15.02. 2010., 104 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

21. Šurjak, Jana.
Utjecaj fenofaze na fenolni profil i antioksidacijska svojstva dalmatinske kadulje / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 17.06. 2010, 54 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

22. Šustić, Ivana.
Prehrana štićenika Centra za rehabilitaciju Samaritanac u Splitu / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 26.02. 2010, 72 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

23. Trivunović, Smiljana.
Utjecaj sorte i fenofaze na antioksidacijski kapacitet ekstrakata lišća Vitis vinifera L. određen metodom FRAP / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.07. 2010, 50 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

24. Bosančić, Marija.
Fenolni profil i antioksidacijska svojstva ekstrakata lišća Vitis vinifera L / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 22.10. 2009., 68 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

25. Čipčić, Hrvoje.
Prehrana u dječjim vrtićima u Splitu / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 22.07. 2009, 40 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

26. Filipin, Ivan.
Praćenje promjene udjela ukupnih fenola i sposobnosti kelatiranja tijekom procesa proizvodnje crnog vina 'Babica'' / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 20.10. 2009, 38 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

27. Kata Dorbić.
Tehnologija i kemijski sastav vrhunskih vina “ Babić” i “ Babić Sur Lie” / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 01.07. 2009, 56 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

28. Korda, Denis.
Tehnologija uzgoja tuna Thunnus Thynnus (Linnaeus, 1758) u kaveznim sustavima. / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.09. 2009, 47 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

29. Ljubetić, Katija.
Uvid u fenolni sastav voća i proizvoda od voća / diplomski rad.
Split : Kamijsko-tehnološki fakultet, 07.10. 2009., 72 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

30. Martinović, Sanja.
Uvid u polifenolni sastav i redukcijsku snagu pokožica grožđa / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 19.11. 2009. 2009, 73 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

31. Vuica, Ana.
Ljekovito bilje kao izvor resveratrola / diplomski rad.
Split : Medicinski fakultet, 14.09. 2009, 75 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

32. Lovrić, Srđan.
Žuti i crveni grejpfrut kao izvor antioksidansa / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 11.10. 2008, 43 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

33. Marija Novokmet.
Određivanje svježine ribe primjenom TVB-N metode / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.07. 2008., 45 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

34. Natalija Ljubičić.
Energetske potrebe i prehrambene navike učenika osmih razreda osnovne škole u Splitu / diplomski rad.
Split : Medicinski fakultet u Splitu, 09. 09. 2008., 52 str. Voditelj: Višnja Katalinić.

35. Raič, Irena.
Završni rad: Utjecaj načina ekstrakcije na polifenolni sastav i antioksidacijski kapacitet ekstrakta lišća Salviae officinalis L. / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 16.07. 2008., 52 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

36. Hadžiosmanović, Adi.
Antioksidacijska snaga ljudskog seruma / diplomski rad.
Split : Medicinski fakultet, 29.10. 2007., 68 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

37. Kovačević, Danijela.
Nutritivna svojstva, fenolni sastav i antioksidacijski kapacitet plodova kupine (Rubus fructiosus L.) i maline (Rubus idaeus L.) / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 14.12. 2007, 65 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

38. Politeo, Jurica.
Tehnološki proces proizvodnje kruha produljene svježine “ Moj kornbrot” / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 06.07 2007, 35 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

39. Šormaz, Ivana.
Nutritivna svojstva, fenolni sastav i antioksidacijski kapacitet plodova brusnice (Vitis idaei fructus) i borovnice (Myrtilli fructus L) / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 06.06. 2007, 86 str. Voditelj: Katalinić, Višnja.

 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova:

 https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=110963