Doc.dr.sc. Lea Kukoč-Modun

za web LKM copy copy copy
Ime i prezime: Lea Kukoč Modun

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Zavod za analitičku kemiju, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split
Ured B 409

Telefon: +38521329463

Fax:+38521329461

E-mail:kukoc@ktf-split.hr


Datum: 16.10.2009.

Naziv organizacije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Tema: Razvoj metoda spektrofotometrijskog i potenciometrijskog određivanja tiopronina u farmaceutskim preparatima, doktorska disertacija, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, listopad 2009, Mentor: dr. sc. Radić, Njegomir, red. prof. /T.

Akademski stupanj: Doktorica znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemije, znanstvene grane analitičke kemije

 

Datum: 09.04.2002.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Volumen oslobođenog vodika pri katodnoj polarizaciji slitina Al-Sn, diplomski rad, travanj 2002., Split , Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Mentor: dr. sc. Radošević, Jagoda, prof. emeritus

Akademski stupanj: Diplomirani inženjer kemijske tehnologije


Datum (od– do): 01.06.2002. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Vrsta posla: docentica analitičke kemije

Radno mjesto/izbori:

01.06.2002. – 31.01.2010. Asistentica – znanstvena novakinja

01.02.2010. – 01.02.2013. Viša asistentica – znanstveni novakinja

01.02.2013. -                         Docentica analitičke kemije

Osnovna aktivnost i odgovornost: Predmetni nastavnik temeljnih predmeta analitičke kemije


Datum: 2005.

Institucija: Karl-Franzens Universitat, Graz, Austrija

Osnovna aktivnost i odgovornost: Usavršavanje u području elektrokemijskoh metoda analize

 

Datum: 2004.

Institucija: Centar Perkin Elmer, Monza, Italija

Osnovna aktivnost i odgovornost: Usavršavanje u području atomske apsorpcijske spektroskopije


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJA

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova:http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=250621

 

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

 


Ime i prezime:  Ivica Blažević

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon: 329 434

Fax: 329 461

E-mail: blazevic@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2004-2009

Naziv organizacije: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Tema: Slobodni, glukozinolatno i glikozidno vezani hlapljivi spojevi biljaka porodice Brassicaceae

Mentor: Prof. dr. sc. Josip Mastelić

Akademski stupanj: Doktor znanosti, područje prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija


Datum (od– do): 19.2.2018. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: izvanredni profesor

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI engleski (aktivno); njemački (pasivno)
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
  • Razvoj  i  primjena  metoda  izolacije,  pročišćavanja  i  identifikacije  prirodnih  organskih spojeva (glukozinolati, O-glikozidi isparljivih spojeva, terpeni, flavonoidi,...) temeljenih na kromatografskim (GC, HPLC) i spektroskopskim tehnikama (MS, UV/Vis, FTIR, NMR) u cilju kemijskog profiliranja;
  • Sinteza prirodno-identičnih spojeva i njihove modifikacije  
  • Biološka  aktivnost izoliranih i sintezom dobivenih spojeva (antioksidacija, antimikrobno djelovanje, i sl).
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE    Organska kemija (III semestar)

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE Organska analiza (I semestar) i Organska sinteza (II semestar)

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika za 2015/16

1. Grejpfrut (Citrus paradisi): izolacija naringenina i sinteza metil-antranilata

2. Glukozinolati stenoendema porodice Brassicaceae koji rastu u R. Hrvatskoj

3. Analiza prirodnih metabolita u biljkama NMR tehnikom

4. Sinteza prirodno-identičnih spojeva


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

1. Stojanov, Diana.
HLAPLJIVI SUMPOROVI SPOJEVI U BILJKAMA PORODICE BRASSICACEAE I PHYTOLACCACEAE I SINTEZA FENIL-IZOTIOCIJANATA / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27. 10. 2015., 92 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

2. Brekalo, Jasna.
SYNTHESIS OF GLUCOSINOLATES: GLUCONASTURTIIN (2-Phenylethyl Glucosinolate) AND GLUCOMORINGIN ANALOGUE (4’-O-alpha-D-Mannopyranosyl) Glucosinalbin) / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 2.10. 2015, 98 str. Voditelj: Blažević, Ivica.prilozen text rada

3. Bebić, Sara.
IZOLACIJA I KARAKTERIZACIJA LIMONENA I HESPERETINA IZ KORE NARANČE (Citrus sinensis L.) / završni rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 7.10. 2014, 59 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

4. Cvjetković, Katarina.
GLUKOZINOLATI TORNJASTE GUŠARKE (Arabis turrita L.): TERMIČKA, ENZIMSKA I KEMIJSKA HIDROLIZA / završni rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 28.2. 2014., 64 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

5. Jarčević, Boris.
SINTEZA FENILOCTENE KISELINE GRIGNARDOVOM REAKCIJOM I MIRISNIH ESTERA FISCHEROVOM ESTERIFIKACIJOM / završni rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 7. 10. 2014., 81 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

6. Brekalo, Jasna.
GLUKOZINOLATNI SASTAV BILJAKA PORODICE BRASSICACEAE: DVOREDAC (Diplotaxis erucoides) I TROKUTASTI SIJEDAC (Fibigia triquetra) / završni rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 20.9. 2013, 63 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

7. Ozretić, Melita.
SINIGRIN, GLAVNI GLUKOZINOLAT IZ BILJKE Peltaria alliacea Jacq., ENDEMSKE BILJKE IZ PORODICE KUPUSNJAČA / završni rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 27.9. 2013., 47 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

8. Stojanov, Diana.
GLUKOZINOLATNI PROFIL TORNJASTE GUŠARKE (Arabis turrita) / završni rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 20.9. 2013., 38 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

9. Ivić, Marta.
PROFIL GLUKOZINOLATA JEDNOGODIŠNJE MJESEČNICE (LUNARIA ANNUA L.) / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 13.7. 2012, 47 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

10. Mrđen, Viktoria.
IZOLACIJA I SINTEZA METIL – SALICILATA / završni rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 14.9. 2012, 40 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

11. Obradović, Marina.
Određivanje ukupnih glukozinolata i njihova kemijska i enzimska hidroliza /diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 13.7. 2012., 54 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

12. Maleš, Tomislav.
SASTAV I SADRŽAJ GLUKOZINOLATA U SJEMENU JADRANSKE RUMENICE (AURINIA LEUCADEA) I MJEŠINASTE GROMOTULJKE (ALYSSOIDES UTRICULATA) / diplomski rad.
Split : Kemijsko-tehnološki fakultet, 22.12. 2011, 50 str. Voditelj: Blažević, Ivica.

 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova   BIBLIOGRAFIJA

 

Izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol

 

geek zombie 128Ime i prezime: Vesna Sokol

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet , R. Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: 021-329-445

Fax:

E-mail: vsokol@ktf-split.hr


Diplomirala: 1991. god na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Naslov diplomskog rada: Izolacija i određivanje terpenilglikozida iz lišća Rosmarinus officinalis L. Mentor: prof dr. sc. sc. Klara Grzunov.

Magistrirala: 2001. god. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Naslov magistarskog rada: Termodinamika asocijacijske reakcije iona Li+ i Br u smjesama 2-butanol + voda iz mjerenja vodljivosti. Mentor: prof. dr. sc. Branko Kunst.

Doktorirala: 2006. god. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Naslov disertacije: Termodinamička svojstva alkalijskih bromida u smjesama 2-butanol – voda. Mentor: izv. prof. dr.sc. Ivo Tominić.

 

 

 


Zaposlenje: 01. kolovoza 1996. god. zaposlena u Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu kao znanstveni novak vezan za projekt "Svojstva elektrolita u miješanim otapalima".

 

 

Izbori u zvanja:

1996. mlađi asistent

2001. asistent

2006. viši asistent

2008. docent

 2015. izvanredni profesor


 

 

 

 

 


Područje istraživanja-znanstvena djelatnost: znanstvena aktivnost vezana je za konduktometrijsko i potenciometrijsko ispitivanje termodinamike elektrolita u miješanim otapalima

 


 


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


Popis radova:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=212806

 

Prof.dr.sc. Tea Bilušić

slika tea 

Ime i prezime: Tea Bilušić

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon: 329 466

Fax: 329 461

E-mail: tea@ktf-split.hr


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Izv.prof.dr.sc. Slobodan Brinić


geek zombie 128Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova