prof. dr. sc. Ivica Blažević

Napisao/la Ivica Blažević on .

blazevic ktfnovo2

Ime i prezime:  Ivica Blažević

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon: 329 434

Fax: 329 461

E-mail: blazevic@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2004-2009

Naziv organizacije: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Tema: Slobodni, glukozinolatno i glikozidno vezani hlapljivi spojevi biljaka porodice Brassicaceae

Mentor: Prof. dr. sc. Josip Mastelić

Akademski stupanj: Doktor znanosti, područje prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija


Datum (od– do): 19.2.2018. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, Split

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: izvanredni profesor

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI engleski (aktivno); njemački (pasivno)
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
 • Razvoj  i  primjena  metoda  izolacije,  pročišćavanja  i  identifikacije  prirodnih  organskih spojeva (glukozinolati, O-glikozidi isparljivih spojeva, terpeni, flavonoidi,...) temeljenih na kromatografskim (GC, HPLC) i spektroskopskim tehnikama (MS, UV/Vis, FTIR, NMR) u cilju kemijskog profiliranja;
 • Sinteza prirodno-identičnih spojeva i njihove modifikacije  
 • Biološka  aktivnost izoliranih i sintezom dobivenih spojeva (antioksidacija, antimikrobno djelovanje, i sl).
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE    Organska kemija (III semestar)

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE Organska analiza (I semestar) i Organska sinteza (II semestar)

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane: Ocjenski radovi

 

 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova   BIBLIOGRAFIJA

 

Izv. prof. dr. sc. Vesna Sokol

Napisao/la Vesna Sokol on .

 

https://www.ktf.unist.hr/images/stories/repozitorij/ZFK/V_Sokol/Slike/Vesna_Sokol_foto_01.jpg


Ime i prezime: Vesna Sokol

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet , R. Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: 021-329-445

Fax:

E-mail: vsokol@ktf-split.hr


Diplomirala: 1991. god na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Naslov diplomskog rada: Izolacija i određivanje terpenilglikozida iz lišća Rosmarinus officinalis L. Mentor: prof dr. sc. sc. Klara Grzunov.

Magistrirala: 2001. god. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Naslov magistarskog rada: Termodinamika asocijacijske reakcije iona Li+ i Br u smjesama 2-butanol + voda iz mjerenja vodljivosti. Mentor: prof. dr. sc. Branko Kunst.

Doktorirala: 2006. god. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Naslov disertacije: Termodinamička svojstva alkalijskih bromida u smjesama 2-butanol – voda. Mentor: izv. prof. dr.sc. Ivo Tominić.

 

 

 


Zaposlenje: 01. kolovoza 1996. god. zaposlena u Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu kao znanstveni novak vezan za projekt "Svojstva elektrolita u miješanim otapalima".

 

 

Izbori u zvanja:

1996. mlađi asistent

2001. asistent

2006. viši asistent

2008. docent

2015. izvanredni profesor


 

 

 

 

 


Područje istraživanja-znanstvena djelatnost: znanstvena aktivnost vezana je za konduktometrijsko i potenciometrijsko ispitivanje termodinamike elektrolita u miješanim otapalima

 


 


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


Popis radova:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=212806

 

Prof.dr.sc. Tea Bilušić

Napisao/la Tea Bilušić on .

slika tea 

Ime i prezime: Tea Bilušić

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon: 329 466

Fax: 329 461

E-mail: tea@ktf-split.hr


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Izv.prof.dr.sc. Slobodan Brinić

Napisao/la Slobodan Brinić on .


geek zombie 128Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Napisao/la Sandra Svilović on .

 

Clipboard01 Sandra Svilović

Adresa: Ruđera Boškovića 35 (soba C406)

Telefon: 021/329-431

E-mail: sandra@ktf-split.hr


Datum (od-do): 23.07.2009

Naziv organizacije: Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Studij kinetike ionske izmjene bakra na zeolitu NaX

Akademski stupanj: doktorica znanosti

Datum (od-do): 18.01.2005 

Naziv organizacije: Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Modeliranje kinetike reakcije i aktivnosti katalizatora 

Akademski stupanj: magistar znanosti

Datum (od-do): 11.03.1999 

Naziv organizacije: Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu

Tema: O prikladnosti sabouraud agara za brojanje kvasnica Saccharomyces Cerevisiae  tijekom glavnog vrenja mošta

Akademski stupanj: diplomirani inženjer kemijske tehnologije


 

Datum (od– do)  01.06.2000-

Poslodavac i adresa poslodavca:  Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Radno mjesto/izbori:  redoviti profesor (izbori: 01.06.2000. - mlađi asistent, 31.10.2003. - asistent, 15.10.2009. - viši asistent, 23.02.2010. - znanstveni suradnik, 15.07.2010. - docent, 27.05.2013. - viši znanstveni suradnik, 24.09.2015 - izvanredni profesor, 12.07.2019 - znanstveni savjetnik, 27.5.2021.- redoviti profesor)

Osnovna aktivnost i odgovornost:


 

Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: Engleski jezik
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:

UKIST član Izvršnog odbora 2016-2018, 2018-2020, 2020-2023
ALUMNI  član Predsjedništva udruge 2019-2021, 2021-2023 2023-
ASUS  član Koordinacijskog odbora 2019-2021

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: reakcijsko inženjerstvo
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

DIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE Biokemijsko inženjerstvo

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Reakcijsko inženjerstvo

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE Biokemijsko inženjerstvo

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Kemijski reaktori

 


 Popis studenta/ca i godina obrane:

 

 1. Mirka Jakovčević, dilomski rad, 2010.
 2. Tihomir Kosor,  diplomski rad, 2011.
 3. Sunčica Dodig, diplomski rad, 2011.
 4. Katarina Šimin,  diplomski rad, 2011..
 5. Nikolina De Micheli Vitturi, diplomski rad, 2011.
 6. Anita Markulin diplomski rad,  2012.
 7. Ivana Piplica, završni rad, 2012.
 8. Antonija Mihaljević, završni rad, 2013.
 9. Pamela Židić, završni rad,2013.
 10. Marina Banović, završni rad, 2013.
 11. Ivan Smajo, diplomski rad, 2015.
 12. Iva Ćurić, diplomski rad, 2016.
 13. Antonio Tokić, završni rad, 2016.
 14. Ljubica Puljiz:, završni rad, 2016.
 15. Vlatka Marić, završni rad, 2017.
 16. Ivana Babić, završni rad, 2017
 17. Ivona Horvat, završni rad, 2017
 18. Lucija Kneževi, diplomski rad, 2017.
 19. Anamarija Marinov, završni rad 2018.
 20. Zrinka Miljak, diplomski rad, 2018.
 21. Ksenija Blatarić, diplomski rad, 2019.
 22. Mia Galić, završni rad, 2019
 23. Vlatka Marić, diplomski rad,, 2019.
 24. Ivana Babić, diplomski rad, 2019.
 25. Ines Štivin, diplomski rad, 2020
 26. Martina Vidović, diplomski rad,, 2020

 


CROSBI

Research Gate

ORCID