Slimbox/Lightbox

Napisao/la Dražan Jozić on .

Test LightboxWe’ve integrated a visual clone of the popular Lightbox JS v2.0 called Slimbox. Slimbox is smaller, more efficient, more convenient and 100% compatible with the original Lightbox v2.

Lightbox allows you to show overlay popups of images on the page you are currently at instead of linking to a new window. It shows a small preloader animation before showing the full image.

You have 2 different ways to use Slimbox/Lightbox. For demonstrating the "YOOtheme" Method, just click image to the right.


1. "YOOtheme" Method

Add a class="lightbox" attribute to any image tag. Our script takes care of everything and will enable the lightbox behavior. It's a quick and simple way to add the lightbox effect to any image.The related popup image filename must have the suffix _lightbox and must be in the same folder as the image. For example:
<img class="lightbox" title="my caption" src="image.jpg" width="240" height="180" />
Optional: Use the title attribute if you want to show a caption.


2. "traditional" Method

Add a rel="lightbox" attribute to any link tag to activate the lightbox.

For example:
<a href="image.jpg" rel="lightbox" title="my caption">image #1</a>
Optional: Use the title attribute if you want to show a caption.

If you have a set of related images that you would like to group, follow step one but additionally include a group name between square brackets in the rel attribute.

For example:
<a href="image-1.jpg" rel="lightbox[a]">image #1</a>
<a href="image-2.jpg" rel="lightbox[a]">image #2</a>
Try out this feature by clicking on the following links: image #1 and showcase with two images

Styleswitcher

Napisao/la Dražan Jozić on .

Styleswitcher Accessibility is very important to make your website accessible for a wide range of users. The YOOtheme Styleswitcher enables your website to fit to any screen resolution and to resize the entire text. This is done by giving users ability to change font size and page width.

The YOOtheme Styleswitcher is a smart combination of javascript and php which delivers an advanced solution for best user experience.
And the icing on the cake is a smooth sliding effect. Try it out now, by clicking the styleswitcher!
Notice: it's no problem to deactivate the Styleswitcher completely and to stay always at a fixed width. Just set the Styleswitcher in the template configuration to false and choose your default fixed width.
For Example:
"styleswitcherFont"  => false,      /* true | false */
"styleswitcherWidth" => false,      /* true | false */

"fontDefault"     => "font-medium",  /* font-small | font-medium | font-large */
"widthDefault"    => "width-wide",  /* width-thin | width-wide | width-fluid */

Prof.dr.sc. Dražan Jozić

Napisao/la Dražan Jozić on .

 

Jozic Ime i prezime: Prof.dr.sc. Dražan Jozić

Adresa:Ruđera Boškovića 35 , 21000 Split

Telefon:021-329-471

Fax:021-329-461

E-mail:jozicd@ktf-split.hr

reserchgate

View Drazan Jozic's profile on LinkedInDatum (od-do):1994.-1999.
Naziv organizacije:Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Teslina 10/V, 21000 Split
Akademski stupanj:dipl.inž.kem.tehn.
Datum (od-do):1999.-2003.
Naziv organizacije:Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Branimirova bb, 10000 Zagreb
Akademski stupanj:mr.sc. (prirodne znanosti, Strukturna i anorganska kemija)
Datum (od-do):2003.-2007.
Naziv organizacije:Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Teslina 10/V, 21000 Split
Akademski stupanj:dr.sc. (tehničke znanosti, Sinteza i analiza procesa)


Datum (od– do):1999.-2003.
Poslodavac i adresa poslodavca:Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta bb, 10000 Zagreb
Vrsta posla:Znanstveni novak u Zavodu za kemiju materijala, Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva
Radno mjesto/izbori:1999.-2003. dipl.inž., mlađi asistent
                            2003.-2007. mr.sc., asistent
Datum (od– do):2003.-2010.
Poslodavac i adresa poslodavca:Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Teslina 10)V, 21000 Split
Vrsta posla:Znanstveni novak u Zavodu za anorgansku tehnologiju
Radno mjesto/izbori:2003.-2007. mr.sc., asistent
                            2007.-2008. dr.sc., viši asistent
                            2008.-2013. doc. dr.sc.
                            2013.- 2018. izv. prof. dr.sc.  
                            2018. -           prof.dr.sc.Datum (od– do):14.02-20.02.2003.
Institucija:Perkin Elmer Center, Monza, Italija
Obuka za rad na Perkin Elmer-ovom instrumentu za termičku analizu model TG/DTG-DTA Pyris Diamond
Datum (od– do):01.10.2010.-31.09.2011.
Institucija:Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Basovizza, Italija
Poslijedoktorsko usavršavanje na visokoenergetskoj Sinkrotronskoj eksperimentalnoj radnoj stanici, Austrijskoj SAXS liniji (Austrian SAXS beamline)
Fond: CERES "CEI RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAME" financiran od Marie Curie Actions i FP7
Datum (od– do):06.03.-12.03.2011.
Workshop:7th Eutropean Winter School on Neutrons and Syncrotrone Radiation
Organizator:Institut für Physik, Montanauniversität Leoben, Austria
Datum (od– do):10.06.-12.06.2014.
Workshop:International SIR/EXPO Workshop (Crystal structure solution (powders and single crystal): theory and practice)
Organizator:Institute of Crystallography-CNR of Bari, Italy

STRANI JEZICI: Engleski

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Član organizacijskog odbora za XXIX European Congress on Molecular Spectroscopy koji je održan u Opatiji 31.08-05.09.2008.; Član vijeća Zavoda za kemiju materijala Institut Ruđer Bošković (2001.-2003.), Član Fakultetskog vijeća Kemijsko-tehnološkog fakulteta 2003.-2005., Član Malog vijeća Odsjeka za kemijsko inženjerstvo (2007.- ), Predsjednik povjerenstva za Studentsku praksu, Voditelj studenata preddiplomskog i diplomskog studija, Podpredsjednik udruge kemičara Split (HKD Split) 2008.-2010., Tajnik Udruge Kemijskih inženjera i tehnologa Split (UKITS

 

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Rad na visokoenergetskoj Austrijskoj SAXS liniji na Sincrotrone Trieste S.C.p.A. „Elettra“, i to na različitim eksperimentalnim postavkama za mjerenje SAXS / WAXS / GISAXS signala kao i samostalan rad na različitim laboratorijskim instrumentima (i različitim modelima) kao što su to instrumenti za mjerenje difrakcije X-zraka na polikristalnim materijalima (XRD), Pretražni elektronski mikroskop sa dodatkom za elementnu analizu (SEM/EDS), uređaji za toplinsku i termogravimetrijsku analizu (TG/DTA, DSC), diferencijalni mikrokalorimetar (DMC), spektrofotometri za Infracrvenu i ultravioletnu spektroskopiju (FTIR, UV/VIS) …

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA

Struktura i svojstva kompozitnih materijala

DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Poznavanje rada na računalu u različitim operativnim sustavima kao što su Windows 95, 98, 2000, XP, NT, Vista Windows 7, Windows 8, Mac i Linux. Poznavanje rada u različitim programskim paketima kao što su MS Office, MathCad2000, MathLab, IgorPro, LabView, Corel, Adobe, Origin, Statistica... i profesionalne programe specijalizirane za strukturna utočnjavanja i riješavanja kristalnih struktura za monokristale i praškaste materijale kao i programske podrške za prikupljanje podataka na različitim instrumentima kao što su PANalytica Highscore, WINGX, GSAS, FullProof_Suite, Struplo, Atoms, Sirware Structure Solution Software, Shelxl, Schakal ...

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Teme zavrsšnih i diplomskih radova u akademskoj godini 2020./2021.

 • Priprava i karakterizacija geopolimera
 • Priprava i karakterizacija kalcij sulfoaluminatnih cemenata
 • Struktura i svojstva celuloznih vlakana dobivenih procesima maceracije

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane

 1. Šumelj, Ivana, Utjecaj zamjenskog dodatka troske na toplinu hidratacije cementa, 2017., diplomski rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Pristup cjelovitom tekstu rada
 2. Jažo, Zvonimir, Utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja cementa i aditiva tipa hidrofoba na hidrataciju cementa, 2017., diplomski rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Pristup cjelovitom tekstu rada
 3. Ercegović, Matej, Priprava cementa na laboratorijskom kugličnom mlinu s dodatkom aditiva za meljavu, 2017., diplomski rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Pristup cjelovitom tekstu rada
 4. Petrović, Andrija, Utjecaj troske visoke peći na hidrataciju Portland cementa i razvoj mehaničkih svojstava cementnih mortova, 2017., diplomski rad, diplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split,  Pristup cjelovitom tekstu rada
 5. Vrvilo, Jelena, Prehrambeni aditivi, 2013., diplomski rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Pristup cjelovitom tekstu rada
 6. Vukosav, Antonija, Termička stabilnost kaolina, 2013., diplomski rad, diplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Pristup cjelovitom tekstu rada
 7. Brkić, Ivana, Primjena metakaolina kao sirovine za sintezu geopolimera, 2013., diplomski rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Pristup cjelovitom tekstu rada
 8. Jurišić, Mia, Uporaba LaB6 kalibracijskog standarda u metodi difrakcije pri široko kutnom području (WAXS), 2012., diplomski rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Pristup cjelovitom tekstu rada
 9. Barkić, Dalibor, Uporaba CH3(CH2)20COOAg kao kalibracijskog standarda u metodi raspršenja X-zračenja pri malom kutu (SAXS), 2012., diplomski rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split,Pristup cjelovitom tekstu rada
 10. Martinović, Marija, Primjena diferencijalne mikrokalorimetrije u istraživanju hidratacije cementa, 2010., diplomski rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Pristup cjelovitom tekstu rada
 11. Knezović, Ivana, Primjena termičkih metoda u analizi procesa hidratacije cementa, 2010., diplomski rad, preddiplomski, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Pristup cjelovitom tekstu rada
 12. Mandić, Jelena, Primjena letećeg pepela u pripravi geopolimera, 2009., diplomski rad, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Pristup cjelovitom tekstu rada

 Popis radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/231234?w_mentor=1

 

Doc.dr.sc. Sanja Perinović Jozić

Napisao/la Sanja Perinović Jozić on .

sanja cvIme i prezime: Sanja Perinović Jozić

Adresa: Ruđera Boškovića 35, Split

Ured: C403, IV. kat (C4-60)

Telefon: 00385 21 329 455

Fax: 021-329-461

E-mail: sanja@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2012.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Modifikacija svojstava biorazgradljivog poli(L-laktida)

Akademski stupanj: Dr. sc.

Datum (od-do): 2005.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema: Hlapljivi aromatični spojevi tri vrste paškog sira i dalmatinskog pršuta

Akademski stupanj: dipl. ing.


Datum (od– do): 2005.

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori: znanstvena novakinja-asistentica (2005.), viša asistentica (2012.), znanstveni suradnik (2012.), docentica (2013.)

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do): 1.8.2006-31.12.2006.

Institucija: Deutsches Wollforschungsinstitut an der Reinisch-Westfalisch Technische Hochschule (DWI an der RWTH)

Fond: Grag-Foundation

Radno mjesto: znanstveni suradnik

Osnovna aktivnost i odgovornost: Istraživanje migracije visokorazgranatih polialkoksisiloksana i nanočestica obloženih polialkoksisiloksanom u polipropilenu


STRANI JEZICI: engleski (aktivno)
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: polimerne mješavine i kompoziti
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ: Zaštita i oporaba materijala
1. Polimerni materijali

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE:
1. Metode karakterizacije materijala
2. Polimerne mješavine i kompoziti

INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJE
1. Biotehnološki procesi farmaceutske industrije


 Lista ponuđenih tema djelatnika:


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=267214


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=267214

Doc. dr. sc. Nives Vladislavić

Napisao/la Nives Vladislavić on .

Nives Vladislavic

Ime i prezime: Nives Vladislavić

Adresa: Ruđera Boškovića 35

Telefon: 021/329-474

Fax:

E-mail: nives@ktf-split.hr


Datum (od-do):

Naziv organizacije:

Tema:

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: Engleski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Timski duh, analitički pristup rješavanju problema, organizatorske sposobnosti
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:Vladanje Office paketom i drugim standardnim računalnim aplikacijama, Vladanje računalnim aplikacijama iz područja znanstvenog rada
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Opća kemija, Anorganska kemija, Analitička kemija, Elektokemija
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Komunikativna

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Opća kemija, Anorganska kemija 1, Vježbe iz opće kemije, Vježbe iz anorganske kemije 1

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Opća kemija, Anorganska kemija, Vježbe iz opće kemije, Vježbe iz anorganske kemije

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Anorganska kemija 2, Vježbe iz anorganske kemije 2

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE:


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=287216