Doc. dr. sc. Franko Burčul

Napisao/la Franko on .

 

KTF-128    Ime i prezime: Franko Burčul

    Adresa: Ruđera Boškovića 35

    Telefon: +385 21 329 472

    Fax: +385 21 329 461

    E-mail: franko@ktf-split.hr


Edukacija:

Datum (od-do): 2008 - 2014

Naziv organizacije: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Tema: Inhibicija acetilkolinesteraze i antioksidacijska aktivnost eteričnih ulja odabranih
biljaka  porodice  Ranunculaceae

Akademski stupanj: doktor znanosti (dr. sc.)


Datum (od-do): 2001 - 2008

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet, Split

Tema: Biološka aktivnost stolisnika (Achillea Millefolium L.)

Akademski stupanj: diplomirani inženjer kemijske tehnologije (dipl. ing.)


Datum (od-do): 1997 - 2001

Naziv organizacije: Gimnazija "Franje Petrića", Zadar

Tema: Mačke - LeopardiRadno iskustvo:

Datum (od– do): 2017 - danas

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, Split

Vrsta posla: nastavnik/istraživač

Radno mjesto/izbori: docent

Osnovna aktivnost i odgovornost: Predavanja, znanstveni istraživački rad, mentoriranje i/ili pomaganje u izradi diplomskih/završnih radova, AChE, BChE, Antioksidacija, GC-MS, GC-FID, HPLC-DAD, GC-MS/MS, UHPLC-MS/MS.


Datum (od– do): 2008 - 2017

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet, Teslina 10/V, Split

Vrsta posla: znanstveni novak

Radno mjesto/izbori: poslijedoktorand

Osnovna aktivnost i odgovornost: Predavanja, vođenje laboratorijskih vježbi, znanstveni istraživački rad, mentoriranje i/ili pomaganje u izradi diplomskih/završnih radova, AChE, BChE, Antioksidacija, GC-MS, GC-FID.Usavršavanje / Međunarodno iskustvo:

Datum (od– do): 01.02. - 07.02.2012.

Institucija: Ilis

Fond: Projekt MZOS

Radno mjesto: Bienne, Švicarska

Osnovna aktivnost i odgovornost: Rad na kromatografskim instrumentima (GC-MS, HPLC).Vještine / kompetencije:

STRANI JEZICI: Engleski - aktivno, Talijanski - pasivno, Francuski - pasivno

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Rad na i analiza podataka sa UHPLC-MS/MS-a, GC-MS/MS-a, GC-MS-a, GC-FID-a, HPLC-DAD-a, FTIR-a, rad i administriranje PC-a, MS Office paket, CorelDRAW, Flash animacije, izrada web stranica, Linux OS

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Enzimska kinetika, Inhibitori AChE, BChE, Antioksidacija (FRAP, DPPH, ORAC, Rancimat...), GC-MS, GC-FID, HPLC-DAD, FTIR, GC-MS/MS, UHPLC-MS/MSSudjelovanje u nastavi:

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE-MATERIJALI: Instrumentne metode analize (predavanja, seminari i vježbe).

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Analiza realnih uzorka (predavanja i seminari), Vježbe iz analize realnih uzoraka, Instrumentne metode analize (predavanja i seminari), Vježbe iz instumentnih metoda analizeEnzimska kinetika (predavanja i seminari), Vježbe iz enzimske kinetike, Vježbe iz biokemije I, Biokemija I, Biokemija II.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Biokemija

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI STUDIJ FARMACIJE: Analitička kemija I (predavanja, seminari, vježbe), Instrumentne metode analize u farmaciji (predavanja, seminari, vježbe), Opća biokemija (vježbe)

STRUČNI STUDIJ KEMIJSKOG INŽENJERSTVA - PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA: Osnove biokemijeLista ponuđenih tematskih područja:
  • Biološka aktivnost prirodnih spojeva: inhibicija kolinesteraza, enzimska kinetika, antioksidacija;
  • Instrumentne metode analize: tekućinska i plinska kromatografija i spektrometrija (LC-DAD-MS/MS, GC-MS/MS, GC-MS, UV-Vis. Popis studenata i tema diplomskih/završnih radova.POPIS RADOVA

CROSBI Bibliografija

RESEARCHERID

ORCiD

SCOPUSid

GoogleScholar

publons


Doc. dr. sc. Miće Jakić

Napisao/la Micko on .


Clipboard01Ime i prezime: Miće Jakić

Adresa: Ulica Ruđera Boškovića 35, Split (IV. kat, soba C403 (C4-60)

Telefon: 021/329-455

Fax: 021/329-461

E-mail: mjakic@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2000. - 2007.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Istraživanje mješljivosti poli(vinil-klorida) s poli(etilen-oksidom) različitih molekulskih masa

Akademski stupanj: diplomirani inženjer kemijske tehnologije

Datum (od-do): 2008. - 2014.

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Tema: Studij međudjelovanja komponenata u polimernim mješavinama poli(vinil-klorid/poli(etilen-oksid)

Akademski stupanj: doktor znanosti


Datum (od– do): 2007. - 2008.

Poslodavac i adresa poslodavca: AD Plastik d.d., A. G. Matoša 8, Solin

Vrsta posla: Istraživanje i razvoj

Radno mjesto/izbori: tehnolog razvoja

Osnovna aktivnost i odgovornost: istraživanje i razvoj novih proizvoda

Datum (od– do): 2008. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Teslina 10/V, Split

Vrsta posla: znanstveni novak u Zavodu za organsku tehnologiju

Radno mjesto/izbori: 2008. - 2014. znanstveni novak                                                                                                      2014. - 2018. poslijedoktorand                                              


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI: Engleski
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Znanstveno-istraživački rad u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala. Polimeri i polimerne mješavine. Priprema polimernih mješavina različitim tehnikama. Razgradnja polimera i polimernih mješavina. Kinetička analiza procesa toplinske i termooksidacijske razgradnje polimera i polimernih mješavina.
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

STRUČNI STUDIJ


 Lista ponuđenih tema


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane:

Šarić, Doris. Termooksidacijska razgradnja poli(etilen-glikola) i poli(etilen-oksida) različite molekulske mase (9.10. 2014.)

Brkan, Antonia. Utjecaj sirovine na kinetiku saponifikacije i kakvoću sapuna (18.12.2012.)

Leko, Tomislav. Dinamička termogravimetrijska razgradnja mješavina PVC/PEO (11.06. 2010.)

Muslim, Sandra. Toplinska razgradnja poli(vinil-klorida) i poli(etilen-oksida) praćena dinamičkom termogravimetrijom (21.07. 2010.)

 
 
 
 
 

 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=303245

Doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

Napisao/la Mario Nikola Mužek on .


 

geek zombie 128Ime i prezime: Mario Nikola Mužek

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: 00385 21 329 460

Fax: 00385 21 329 461

E-mail: muky@ktf-split.hr

 EDUKACIJA

Datum (od-do): 17. 07. 2014.

Naziv organizacije: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Tema: Sinteza geopolimera iz letećega pepela i njegova primjena kao adsorbensa

Akademski stupanj: doktor znanosti (dr. sc.)
RADNO ISKUSTVO

Datum (od– do): 2008. -

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet, Ruđera Boškovića 35, Split

Radno mjesto/izbori: Docent

Osnovna aktivnost i odgovornost: Sudjelovanje u nastavnom procesu, vođenje laboratorijskih vježbi, znanstveno istraživački rad, mentorstvo pri izradi diplomskih/završnih radovaUSAVRŠAVANJE/MEĐUNARODNO ISKUSTVO

Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornostOSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

STRANI JEZICI: Engleski - aktivno

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa 9th   International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites ZEOLITE 2014. (8. – 13. lipnja 2014., Belgrade, Serbia). Sudjelovanje u organizaciji i promoviranju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu na Festivalu znanosti te na Smotri Sveučilišta u Splitu.

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Rad na i analiza podataka s UV/VIS spektrofotometra, FTIR-a, XRD-a, rad i administriranje PC-a, MS Office paket, CorelDRAW, Flash animacije, izrada web stranica, obrada slike i zvuka (GIMP, Audacity)

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA: Geopolimerizacija i mehanizmi geopolimerizacije alumosilikatnih sustava. Kinetika i ravnoteža adsorpcije teških metala iz otpadnih voda na geopolimerima te ostalim adsorbensima anorganskog i/ili organskog podrijetla. Hiperakumulacija teških metala u bilju.


NASTAVA

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Primjena računala, Odabrani procesi kemijske industrije, Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Primjena računala, Odabrani procesi kemijske industrije, Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije, Vježbe iz sigurnosti pri radu, Vježbe iz tehnoloških procesa anorganske industrije

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE: Održive tehnologije i razvoj, Anorganski procesi u heterogenim sustavima, Struktura i svojstva anorganskih nemetalnih materijala, Korozija i razgradnja građevnih materijalaTEME ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA

Sinteza i svojstva geopolimernih materijala, kinetika adsorpcije teških metala u geopolimernim sustavima. Sorpcija teških metala primjenom anorganskih ili organskih sorbensa. Određivanje teških metala u bilju. Popis studenata, kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad te datum obrane.Bibliografija

 

Marijo Buzuk

Napisao/la buzuk on .

P1030466 cb px

Ime i prezime: Marijo Buzuk

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21 000 Split

Telefon: 021 329 474

Fax:

E-mail: buzuk@ktf-split.hr


Datum (od-do): 2010.

Naziv organizacije: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

Tema: Razvoj senzora za određivanje ionskih vrsta u vodenom mediju

Akademski stupanj:


Datum (od– do)

Poslodavac i adresa poslodavca:

Vrsta posla:

Radno mjesto/izbori:

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do): 2008./2009.

Institucija:  Institut za analitičku kemiju, Karl-Franzens-Universitat Graz, kod. Prof. Kurt Kalchera

Fond: Scholarship Council of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria

Radno mjesto: istraživač

Osnovna aktivnost i odgovornost: Razvoj biosenzora za glukozu (enzim GOx) s medijatorima temeljenim na oksidima prijelaznih metala


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE: Lokalni koordinator iz Hrvatske na projektu CEEPUSIII network (2014.-) ; Predstojnik Zavoda za Opću i anorgansku kemiju (2013.- 2015.  )
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA:  Kemijski senzori, elektrokemijski senzori, elektrokemijska istraživanja,  biosenzori, praćenje indikatora onečišćenja okoliša
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE: Opća kemija; Anorganska kemija

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE: Opća kemija; Anorganska kemija

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE: Kemijski senzori i biosenzori

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE:

STRUČNI STUDIJ: Opća i anorganska kemija; Kemijski račun

GOSTUJUĆI PROFESOR: FPMOZ-Mostar : Opća kemija 1 (ak. god. 2013./14.-2014./15.); Opća kemija 2 (ak. god. 2013./14.-2014./15.); Anorganska kemija 1 (2015./16.), Anorganska kemija 2 (2015./16.); Pozvani predavač na kolegiju Kemijski senzori i biosenzori, University of Pardubice, Cezch Republic, Faculty of Chemical Technology, Department of Analytical Chemistry (2016; 2018)


 Lista ponuđenih tema djelatnika:

  •           Interakcije bioloških tiola s elektrodama temeljenim na miješanim sulfidima prijelaznih metala  - elektrokemijska analiza.
  •           Elektrokemijsko određivanje bioloških tiola s elektrodama temeljenim na miješanim sulfidima prijelaznih metala.
  •           Elektrokemijska svojstva modificiranih kompozitnih materijala na bazi ugljikovih nanocijevčica (CNT)
  •           Priprava polimernih kompozitnih materiijala-elektrokemijska analiza i potencijal primjene u elektroanalitici

 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane:

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/267150

 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/267150

dr.sc. Marina Zekić

Napisao/la Marina Zekić on .

 

ZekicMAbstractIme i prezime: Marina Zekić

Adresa: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split

Telefon: 021/329-432

E-mail: zekic@ktf-split.hr


 

Naziv organizacije: Kemijsko-tehnološki fakultet

Akademski stupanj: dr.sc.


Datum (od– do): 01.09.2007. - danas

Poslodavac i adresa poslodavca: Kemijsko-tehnološki fakultet

Vrsta posla: docent

Radno mjesto/izbori: Zavod za organsku kemiju

Osnovna aktivnost i odgovornost:


Datum (od– do)

Institucija

Fond

Radno mjesto

Osnovna aktivnost i odgovornost


STRANI JEZICI
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHOLOGIJE

DIPLOMSKI STUDIJE KEMIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE


 Lista ponuđenih tema djelatnika


 Popis studenta/ca kao i tema na kojima su radili Završni/Diplomski rad kao i datum obrane


 Popis radova ili link na Crosbi stranicu Vaših radova

 https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298944