Termin održavanja trećeg parcijalnog testa iz Opće kemije

OBAVIJEST ZA STUDENTE PRVE GODINE

TERMIN ODRŽAVANJA TREĆEG PARCIJALNOG TESTA ZAVODA ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU IZ

OPĆE KEMIJE
 
TREĆI PARCIJALNI TEST IZ OPĆE KEMIJE ODRŽAT ĆE SE U SUBOTU, 23. 1. 2016. U 815, U AMFITEATRU I U PREDAVAONICAMA BROJ 1. I 5.
NA TEST PONIJETI KALKULATOR I PRIBOR ZA PISANJE.

 

 

U Splitu, 12. 1. 2016.

Nadoknada seminara iz Opće kemije

Nadoknada seminara iz Opće kemije za sve seminarske grupe (seminarske grupe A, B i C), te za studente Preddiplomskog studija prehrambene tehnologije, PPT i za studente Preddiplomskog studija biologija i ekologije mora, BIEM održati će se subotu, 16. 1. 2016. godine u 815 u amfiteatru na PMF-u.

U Splitu, 12. 1. 2016.

OBAVIJEST ZA STUDENTE PRVE GODINE - Termin održavanja prvog parcijalnog testa Zavoda za opću i anorgansku kemiju

PRVI PARCIJALNI TEST IZ OPĆE KEMIJE ODRŽAT ĆE SE U SUBOTU, 21. 11. 2015. U 800, U AMFITEATRU I U PREDAVAONICAMA BROJ 1. I 5.
NA TEST PONIJETI KALKULATOR I PRIBOR ZA PISANJE.


 

U Splitu, 17. 11. 2015.

Raspored parcijalnih testova za zimski semestar akademske godine 2015./16.

PREDIPLOMSKI STUDIJI

  I TEST

II TEST

III TEST

Opća kemija 

PK, PKT-KI i PKT-ZO, PPT, BIEM

21.11.2015.

subota

9.1.2016.

subota

23.1.2016.

subota

STRUČNI STUDIJ

 

I TEST

II TEST

Opća i anorganska kemija

SS

5.12.2015.

subota

23.1.2016.

subota

Kemijski račun

SS

28.11.2015.

subota

18.1.2016.

ponedjeljak

 
 
PK - preddiplomski kemije

PKT - preddiplomski kemijske tehnologije (KI kemijsko inženjerstvo; ZO zaštita okoliša)

PPT - preddiplomski prehrambene tehnologije

BIEM - biologija i ekologija mora

SS - stručni studij

Raspored predavaonica bit će naknadno oglašen.

Treći kolokvij iz Vježbi iz opće kemije

ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU

OBAVIJEST

Treći, 3. kolokvij iz kolegija Vježbe iz opće kemije za studente prve godine Preddiplomskog studija kemijske tehnologije grupe B7,C9 i C10 održati će se u četvrtak 30. 10. 2014. u 13.15 sati u predavaonici broj 1.

U Splitu, 29. 10. 2014.