Raspored polaganja usmenog ispita iz kolegija Anorganska kemija i Anorganska kemija I

za studente koji su preko parcijalnih testova položili pismeni dio ispita.

Ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine u 8:00 sati:

Matej Marić (PKT)

Tomislav Šoletić (PKT)

Lara Tomaško (PKT)

Doris Zelić (PKT)


Ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine u 10:00 sati:

Antonija Zorić (PKT)

Anđelo Alerić (PK)

Ljubica Bosnić (PK)

Iva Dešpoja (PK)

Luana Grmuša (PK)


Utorak, 21. lipnja 2016. godine u 8:00 sati:

Vedrana Krstulović - Relija (PK)

Anita Klanac (PPT)

Katarina Štulić (BIEM)

Matko Tudor (BIEM)

Vanna Karačić (BIEM)U Splitu, 15. 6. 2016.

Obavijest za potpis

Svi studenti koji su ostvarili pravo na potpis iz kolegija:
Anorganska kemija, Anorganska kemija I,
Vježbe iz anorganske kemije i Vježbe iz anorganske kemije I
te ocjenu iz kolegija:
Anorganska kemija, Anorganska kemija I,
Vježbe iz anorganske kemije i Vježbe iz anorganske kemije I
indeks trebaju donijeti na Zavod za opću i anorgansku kemiju u sobu broj 30 u ponedjeljak, 20. 6. 2016. iza 10:00 sati (poslije pismenog ispita).
Studenti će indeks moći podići na referadi.

Nadonada vježbi

Nadoknada za vježbe iz Anorganske kemije i Anorganske kemije I za studente Preddiplomskog studija kemijske tehnologije, Preddiplomskog studija kemije i Preddiplomskog studija prehrambene tehnologije održati će se prema slijedećem rasporedu:

UTORAK

7. 6. 2016.

SRIJEDA

8. 6. 2016.

1500

Vježba br. 2.

900

Vježba br. 6.

Hrvoje Margeta

Anamarija Marinov

Filip Matić

Matij Mileta

Ivona Farkaš

Dora Uidl

Miran Kemura

Ema Kostešić

Alisa Kupus

Vježba br. 7.

Mario Gunjača

1700

Vježba br. 3.

1100

Vježba br. 5.

Andro Petric

Marko Vlašić

Ema Kostešić

Alisa Kupus

Ljubica Tunjić

Anita Ocvirek

Antonio Pavlović

Ivana Peić

Marin Retelj

Ana Bilić

Vježba br. 4.

Marija Ljubica ČikešRazduživanje stolova za studente Preddiplomskog studija prehhrambene tehnologije (PPT) održat će se u srijedu, 8. 6. 2014 u 13:00 u laboratoriju u Kaštel Sućurcu.

Razduživanje stolova za studentePreddiplomskog studija kemije (PK) i Preddiplomskog studija kemijske tehnologije (PKT) održat će se u četvrtak, 9. 6. 2014 u 15:00 u laboratoriju u Kaštel Sućurcu.

 SVI STUDENTI SU OBAVEZNI DOĆI

 

Ispitni rokovi kolegija Zavoda za opću i anorgansku kemiju za akademsku godinu 2015. / 2016.

Ispitni rokovi kolegija Zavoda za opću i anorgansku kemiju mogu se pronaći na stranicama Zavoda za opću i anorgansku kemiju u izborniku Nastavni materijali-Ispitni rokovi 15_16

https://www.ktf.unist.hr/index.php/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali

Termin održavanja pismenog ispita iz kolegija Anorganska kemija II

Pismeni ispit iz kolegija Anorganska kemija II održati će se u četvrtak, 18. 2. 2016. u 1000 sati na Sveučilišnom kampusu u predavaonici E-405.

 
U Splitu, 17. veljače 2016.

Termin održavanja pismenog ispita iz kolegija Opća kemija

Pismeni ispit iz kolegija Opća kemija održat će se u petak, 12. 2. 2016. u 800 sati u na Sveučilišnom kampusu prema sljedećem rasporedu:

F-401

SEMINARSKA GRUPA C

E-401

SEMINARSKA GRUPA B

E-402

PPT I PK I BIEMPK - preddiplomski kemije

PPT - preddiplomski prehrambene tehnologije

BIEM - biologija i ekologija mora

 

U Splitu, 11. 2. 2016.