Mehaničke i toplinske operacije // jesenski ispitni rok

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Mehaničke i toplinske operacije održati 5.9.2017. u predavaonici F407, 13-15 sati.

Bilanca tvari i energije // Ispitni rok obavijest 2

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Bilanca tvari i energije održati 13.7.2017. u predavaonici E407, 10-12 sati (ispit pomaknut sat kasnije!)

Bilanca tvari i energije // ispitni rok

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Bilanca tvari i energije održati 13.7.2017. u predavaonici E407, 9-11 sati.

Mjerenje i vođenje procesa // 2. ispitni rok

Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog studija kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo da će se drugi ispitni rok iz kolegija Mjerenje i vođenje procesa održati u ponedjeljak, 3. srpnja 2017., u predavaonici F407, 10-12 sati.

Predmetni suradnik:
dr. sc. Antonija Čelan, poslijedoktorand

Tehnološke operacije, Jedinične op. u zo // važna obavijest

Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog studija kemijske tehnologije da se u petak, 28.4.2017. neće održati predavanja iz Tehnoloških operacija i Jediničnih operacija u z.o.

2 PKT-KI: Mjerenje i vođenje procesa // početak predavanja

Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog studija kemijske tehnologije: smjer Kemijsko inženjerstvo da će predavanja iz kolegija Mjerenje i vođenje procesa (MVP) započeti 2. ožujka 2017. prema objavljenom rasporedu.