Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj za rad na projektu „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
-  jednog doktoranda (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, za rad na projektu „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“, na određeno vrijeme od četiri godine, s punim radnim vremenom, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.