Ustroj Kemijsko-tehnološkog fakulteta


Unutarnji ustroj Kemijsko-tehnološkog fakulteta

Dekan
Prodekan za financije
Prodekan za nastavu
Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju
Glavna tajnica Fakulteta


Odsjek za kemiju

Zavod za opću i anorgansku kemiju
Zavod za analitičku kemiju
Zavod za fizikalnu kemiju
Zavod za organsku kemiju
Zavod za biokemiju
Zavod za kemiju okoliša
Zavod za fiziku
Katedra za matematiku


Odsjek za Inženjerstvo i tehnologije

Zavod za termodinamiku
Zavod za kemijsko inženjerstvo
Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala
Zavod za anorgansku tehnologiju
Zavod za organsku tehnologiju
Zavod za inženjerstvo okoliša
Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju


Centar za informatičku podršku

Informatičke jedinice u sastavu centra


Knjižnica

Integrirana u sustav Sveučilišta


Dekanat- Zajedničke službe Fakulteta

Glavna tajnica Fakulteta
Opća i kadrovska služba
Studentska služba
Računovodstveno-knjigovodstvena služba
Služba održavanja