Obavijesti studentske Referade

Zdravstveno osiguranje studenata iz BIH

Poštovani Studenti,
donosimo Vam pojašnjenje vezano za zdravstveno osiguranje.

Studenti iz Bosne i Hercegovine mogu biti zdravstveno osigurani u Republici Hrvatskoj na 2. načina:

 1. Da se odjave sa zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini te potvrdu o odjavi sa zdravstvenog osiguranja skupa sa potvrdama o prebivalištu ili boravištu te potvrdom o statusu redovnog studenta dostave Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
 2. Da zadrže status osiguranika u Bosni i Hercegovini te od nadležnog Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Bosni i Hercegovini zatraže obrazac BH/HR3 te navedeni obrazac dostave Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Split, (Obala kneza Branimira 14, Split, soba br. 10) i tako ostvare pravo na tzv. Bolesnički list.

Upute za ostvarivanje prava na mirovanje

Sukladno čl. 50.Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.pdf student ima pravo na mirovanje studentskih obveza:

 1. za vrijeme izvršavanja vojne obveze,
 2. za vrijeme trudnoće,
 3. do godine dana starosti djeteta (pravo na mirovanje studentskih prava i obveza mogu koristiti ravnopravno studentica-majka i student-otac),
 4. ako uslijed teže bolesti u neprekidnom trajanju od najmanje 60 dana ili s prekidima u trajanju od 90 dana tijekom akademske godine nije prisustvovao nastavi,
 5. ako je za vrijeme dulje bolesti i bolničkog liječenja u tijeku akademske godine bio spriječen pristupiti na dva ispitna termina iz svih predmeta (na temelju otpusnog pisma),
 6. za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 30 dana tijekom održavanja nastave, ukoliko student kroz tu razmjenu ne stječe ECTS bodove,
 7. u drugim opravdanim slučajevima prekida studija.

 Student može ostvariti pravo na mirovanje studentskih obveza ukoliko:

 • Najavi opravdane razloge za mirovanje iz. čl. 50. st. 1. toč. d. Studentskoj službi najkasnije 15 dana od nastanka razloga za mirovanje
 • Podnese pisanu Zamolba_za_mirovanje.docx uz odgovarajuću dokumentaciju (preslik trudničke knjižice, rješenje o korištenju prava na rodiljni odnosno roditeljski dopust, vjerodostojna liječnička dokumentacija uključujući potvrdu liječnika specijalista obiteljske ili školske medicine, otpusno pismo, potvrda o obavljenoj međunarodnoj razmjeni itd.) na protokol Fakulteta ili e-mail protokol@ktf-split.hr u roku od 15 dana od dana završetka dugotrajne spriječenosti, a najkasnije do 1. rujna.

Odluku o mirovanju studentskih obveza donosi prodekan za poslove iz područja nastavne problematike na temelju pisane i dokumentirane zamolbe, u roku od 15 dana od podnošenja zamolbe. Mirovanje studentskih obveza odobrava se za tekuću akademsku godinu.

Za vrijeme mirovanja student može polagati ispite iz predmeta za koje je stekao uvjete (za koje je dobio potpis te ih u sustavu ima u statusu „odslušan“).

Za vrijeme mirovanja student ne ostvaruje pravo na subvencionirane troškove stanovanja u studentskim domovima, pravo na pokriće troškova prehrane, pokriće troškova prijevoza niti pravo na dodjelu državnih stipendija. Više o tome pročitajte u stajalištu ministarstva Mirovanje-obveza-studenta-prava-i-obveze-stajalište-Ministarstva.pdf.