Međunarodna suradnja - Nova mobilna aplikacija SEA-EU Around

Od danas, 21. siječnja, možete besplatno preuzeti novu SEA-EU Around mobilnu aplikaciju, razvijenu na partnerskom Sveučilištu u Brestu za potrebe alijanse Europskog sveučilišta mora SEA-EU. Aplikacija je dostupna svim studentima i zaposlenicima šest SEA-EU Sveučilišta, a napravljena je s ciljem povezivanja studenata, započinjanja novih suradnji među nastavnicima, znanstvenicima i administrativnim osobljem te lakšeg ostvarivanja mobilnosti na nekom od SEA-EU partnerskih Sveučilišta.
Pomoću SEA-EU Around aplikacije možete razgovarati s kolegama iz SEA-EU alijanse, poboljšati znanje jezika, naučiti više o kulturi partnerskih zemalja, izmjenjivati ideje za suradnju, započeti novi projekt ili pronaći domaćina na SEA-EU partnerskom Sveučilištu koji će Vam pomoći organizirati Vašu mobilnost. Sve što Vam treba za njeno korištenje je službena e-mail adresa Sveučilišta ili sastavnice.
Aplikacija je dostupna na Google Play i Apple Store servisima i potpuno je besplatna.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sea_eu.around
https://apps.apple.com/fr/app/sea-eu-around/id1543605955
Više detalja o aplikaciji možete saznati na službenoj stranici SEA-EU alijanse https://sea-eu.org/ ili u promotivnom videu: https://youtu.be/ijokjJS3Ufc

Poziv na edukativne aktivnosti AZVO-a u 2021. godini

Poštovani/-e,
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u 2021. godini nastavlja u okviru projekta SKAZVO, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, organizirati edukativne aktivnosti namijenjene djelatnicima visokih učilišta i studentima čiji je cilj unaprijediti nastavničke kompetencije, osnažiti vještine upravljanja visokim učilištem, potaknuti internacionalizaciju visokog obrazovanja te pružiti podršku daljnjem razvoju studentskih službi kao što su karijerni centri i centri za psihološku pomoć.  Plan radionica AZVO-a u 2021. godini nalazi se u privitku e-maila.
Također, ovom Vas prilikom pozivamo na prvi u nizu događaja u sklopu ciklusa Karijeriranje 2021 -  Simpozij „Što stoji iza diplome: Planiranje i upravljanje karijerom temeljenom na kompetencijama“ u organizaciji AZVO –a i prof. dr. Andreje Bubić iz Centra za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta u Splitu.
Simpozij će se održati 28. siječnja 2021. od 10  do 16 h putem platforme Zoom.

“Grow Your Skills”

Poduzetnički centar Split i Studentski poduzetnički inkubator Ekonomskog fakulteta u Splitu organiziraju ciklus radionica pod nazivom “Grow Your Skills”. Projekt je sufinanciran od strane Grada Splita. Ciklus je usmjeren studentima Sveučilišta u Splitu, neovisno o njihovom obrazovanju, a tematski obuhvaća područja poduzetništva i tehnologije.

“Grow Your Skills”iše na “Grow Your Skills”