Eduroam

Na fakultetu je omogućena usluga Eduroam. Usluga eduroam je sigurna, jednostavna i za krajnjeg korisnika potpuno besplatna usluga pristupa Internetu. Namjenjena je korisnicima iz sustava znanosti i obrazovanja. Trenutno je dostupna na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te na više od 10000 lokacija diljem svijeta.

Za korištenje eduroam usluge potrebno je posjedovati odgovarajući elektronički identitet.

Za korisnike iz Republike Hrvatske to je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Konfiguriranje klijenta za uslugu Eduroam

Korisnikov uređaj treba biti ispravno konfiguriran. U tu svrhu potrebno je koristiti installer alat. Za pristup installer alatu dovoljna je bilo kakva veza na Internet.

Krajnji korisnici koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr installer alatu mogu pristupiti na adresi http://installer.eduroam.hr/.

Na toj stranici treba odabrati - Preuzimanje postavki, logirati se sa AAI@EduHr korisničkim računom i odabrati tip pristupa i odgovarajući operacijski sustav.

Za sva pitanja i nejasnoće upute se nalaze na adresi http://www.eduroam.hr/

Office 365 Education

Microsoft Office 365 je skup usluga koje se nalaze u oblaku i pružaju mnoštvo funkcionalnosti, omogućavaju zajednički rad te 1 TB prostora za pohranu dokumenata.
Uslugama se pristupa pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr, a uz to svakom je profesoru, studentu i djelatniku javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta omogućena i instalacija alata Office 365 ProPlus na pet računala i pet mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona).
Kemijsko-tehnološki fakultet  u Splitu se registrirao za korištenje usluge, pa prema tome Office 365 mogu besplatno koristiti svi koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet otvoren na našem fakultetu.

Prijava na Office 365:  http://portal.office.com/

Office 365 Education uključuje:
- Office Online
- Sway 
- Razmjena izravnih poruka i povezivanje sa Skypeom
- Prostor za pohranu i zajedničko korištenje datoteka
- Timska web-mjesta
- Videoportal
- Aplikacije za Office i SharePoint

Više o usluzi na
http://www.srce.unizg.hr/office365/
Prilikom prvog logiranja potrebno je kliknuti u desni gornji kut na Install Now da bi vam se pojavile sve dostupne opcije.
Da biste odabrali odgovarajući paket Office 365 prilikom instalacije ( 32bit ili 64bit ) na
Change language:English kliknite i na Advanced odaberite ogovarajuću verziju.

Upute za logiranje u ISVU

Od 30.09.2015. godine Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) tj.

-          Studomatu,
-          Nastavničkom Portalu
-          svim ISVU Modulima

pristupat će se samo preko AAI@EduHr korisničke oznake oblika korisnickoime@ktf-split.hr.

Zaporka (password) je ona od Carneta i maila koju ste preuzimali u CIP-u
a za  studente akademske godine 2014/2015 godine je dijeljena uz podjelu Indeksa.

Zaporku možete mijenjati na adresi https://aai.ktf-split.hr/ldap/ - ažuriranje podataka (za korisnike).

AAI korisnička oznaka i zaporka su osobni podaci i ne smiju se dijeliti ni sa kim.
Osim što se koriste za pristup Studomatu koriste se i za pristup sustavu e-građanin: e-usluge MUP, e-Matične knjige, ...


SLIKA1

 

   


Studenti koji nemaju, ne znaju korisničko ime ili zaporku neka se jave u Studentsku referadu.

Djelatnici koji nemaju, ne znaju korisničko ime ili zaporku neka se jave u CIP.

Obavijest o gašenju usluge GSS

Podsjećamo Vas da usluga GSS prestaje s radom 15. svibnja 2015.

Preporučujemo korisnicima ove usluge da svoje podatke prebace na novi sustav MojOblak koji je dostupan na adresi http://mojoblak.srce.hr.
Osim pohrane podataka, sustav MojOblak omogućuje i razmjenu podataka među korisnicima, javni pristup dijeljenim podacima te nekoliko korisnih aplikacija poput kalendara, galerije slika ili kolaborativnog uređivanja dokumenata.
Svoje podatke s novim sustavom možete sinkronizirati i pomoću desktop-klijenta koji možete preuzeti na adresi: https://owncloud.org/install/. Klijenti za mobilne uređaje nisu podržani.
Djelatnici ustanova u sustavu AAI@EduHr mogu koristiti 100 GB prostora dok studenti dobivaju 20 GB prostora.Promjena zaporke na mailu

Promjena zaporke na mailu može se izvršiti iz Squirrel maila na našem webu.

Logirate se u Squirrel mail - odaberete Postavke - i dole desno imate opciju Change password.

Ne zaboravite istu zaporku upisati i u svoje mail klijente (Outlook, Thunderbird i sl.)

Više članaka ...