Obavezna izmjena zaporke za AAI korisnički račun

U svrhu povećanja sigurnosti elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr uvodimo pravilo da svi korisnici kojima je tek otvoren elektronički identitet ili im je administrator promijenio zaporku moraju sami promijeniti zaporku. Na taj se način smanjuje mogućnost kompromitacije elektroničkog identiteta jer čak ni administrator ne može znati korisničku zaporku.

Korisnici moraju promijeniti zaporku u roku 48 sati od otvaranja elektroničkog identiteta, kao i svaki put kad im administrator promijeni zaporku. Ako korisnik nije promijenio zaporku u roku 48 sati, novim elektroničkim identitetom može se uspješno prijaviti još pet puta bez vremenskog ograničenja. Nakon pete prijave elektronički identitet se zaključava. Jednom zaključan elektronički identitet može otključati samo administrator imenika promjenom zaporke korisnika. Nakon otključavanja elektroničkog identiteta korisnik je obavezan opet sam promijeniti zaporku u roku 48 sati.

Svi korisnici koji trebaju promijeniti zaporku, a još to nisu učinili, prilikom prijave putem login servisa sustava AAI@EduHr dobivaju poruku o tome da moraju promijeniti zaporku, koliko im je vremena ostalo da to učine, te im se nudi da zaporku promijene koristeći središnje sučelje za promjenu zaporke.

Zaporku možete promijeniti na način opisan u uputama dostupnim ovdje ili direktno na link.

Ako Vam je elektronički identitet zaključan, javite se u CIP ( Centar za informatičku podršku ) soba br. C608.

Printanje potvrda na stranici e-građanin

Poštovane studenti
u mogućnosti ste printati potvrde sa bilo kojeg mjesta o vašem statusu na Fakultetu na web stranici
http://pretinac.gov.hr.
Tako izdana potvrda je važeća za sve ustanove. Na sebi ima ispravan certifikat te ju nije potrebno potpisivati niti pečatirati.

Upute :
- Posjetite stranicu http://pretinac.gov.hr
- Prijavire se preko AAI@Edu.hr
- među dostupnim e-uslugama pronađite sekciju "Odgoj i obrazovanje" i odaberite poveznicu "e-zapis o statusu studenta"
- odaberite poveznicu "Zahtjevi" pa "Generiraj novi dokument"
Dokument ćete po izradi preuzeti na vlastito računalo, a ukoliko kopiju želite primiti i putem e-maila upišite svoju adresu i odaberite dugme "Pošalji e-mail".
Dokument potom možete isprintati - ne trebate imati printer u boji, a dokument je važeći bez pečata i potpisa  jer se autentičnost provjerava putem gov.hr stranice.

MATLAB LICENCE ZA STUDENTE I NASTAVNIKE

Programski paket MATLAB je omogućen za sve oblike nastavne i znanstveno-istraživačke djelatnosti.
Sastavnice Sveučilišta u Splitu imaju Total Academic Headcount ( TAH ) licencu MATLAB-a.
Instalacija proizvoda pokrivenih licencom mogu se izvoditi na svim računalima fakulteta, kao i na osobnim računalima studenata i nastavnog osoblja bez obzira na lokaciju.
Upute za instalaciju
Napravite korisnički račun na https://www.mathworks.com/mwaccount/register oblika username@ktf-split.hr.
Nakon toga ćete moći downloadirati MATLAB ( R2018b ).
Prilikom instalacije programa odabrat ćete Log in with a MathWorks Account te odabarti licencu br. 40705565

Za bilo kakve informacije obratite se u CIP.

Eduroam

Na fakultetu je omogućena usluga Eduroam. Usluga eduroam je sigurna, jednostavna i za krajnjeg korisnika potpuno besplatna usluga pristupa Internetu. Namjenjena je korisnicima iz sustava znanosti i obrazovanja. Trenutno je dostupna na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te na više od 10000 lokacija diljem svijeta.

Za korištenje eduroam usluge potrebno je posjedovati odgovarajući elektronički identitet.

Za korisnike iz Republike Hrvatske to je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Konfiguriranje klijenta za uslugu Eduroam

Korisnikov uređaj treba biti ispravno konfiguriran. U tu svrhu potrebno je koristiti installer alat. Za pristup installer alatu dovoljna je bilo kakva veza na Internet.

Krajnji korisnici koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr installer alatu mogu pristupiti na adresi http://installer.eduroam.hr/.

Na toj stranici treba odabrati - Preuzimanje postavki, logirati se sa AAI@EduHr korisničkim računom i odabrati tip pristupa i odgovarajući operacijski sustav.

Za sva pitanja i nejasnoće upute se nalaze na adresi http://www.eduroam.hr/

Office 365 Education

Microsoft Office 365 je skup usluga koje se nalaze u oblaku i pružaju mnoštvo funkcionalnosti, omogućavaju zajednički rad te 1 TB prostora za pohranu dokumenata.
Uslugama se pristupa pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr, a uz to svakom je profesoru, studentu i djelatniku javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta omogućena i instalacija alata Office 365 ProPlus na pet računala i pet mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona).
Kemijsko-tehnološki fakultet  u Splitu se registrirao za korištenje usluge, pa prema tome Office 365 mogu besplatno koristiti svi koji posjeduju AAI@EduHr elektronički identitet otvoren na našem fakultetu.

Prijava na Office 365:  http://portal.office.com/

Office 365 Education uključuje:
- Office Online
- Sway 
- Razmjena izravnih poruka i povezivanje sa Skypeom
- Prostor za pohranu i zajedničko korištenje datoteka
- Timska web-mjesta
- Videoportal
- Aplikacije za Office i SharePoint

Više o usluzi na
http://www.srce.unizg.hr/office365/
Prilikom prvog logiranja potrebno je kliknuti u desni gornji kut na Install Now da bi vam se pojavile sve dostupne opcije.
Da biste odabrali odgovarajući paket Office 365 prilikom instalacije ( 32bit ili 64bit ) na
Change language:English kliknite i na Advanced odaberite ogovarajuću verziju.