Obavjesti studentske Referade

Obavijest o prestanku rada e-mail "Vjeverica"

Poštovani studenti,
Radi nove verzije mail servera, e-mail "Vjeverica" od 20. srpnja 2020. godine prestat će sa radom. 

Molimo vas da koristite novi webmail koji se nalazi na linku https://mail.ktf-split.hr/webmail/

Procedura prijave završnih/diplomskih radova

Poštovani studenti i mentori,

donosimo Vam pojašnjenje procedure prijave završnih/diplomskih radova:

  1. Izbor teme i mentora završnih/diplomskih radova

Svi studenti koji u tekućoj akademskoj godini imaju upisan završni/diplomski rad u svom indeksu trebali bi najkasnije do kraja zimskog semestra i prije početka ljetnog semestra u posljednjoj godini studija odabrati temu završnog/diplomskog rada te mentora sa ponuđenog popisa. Popis_tema_zavrsnih_i_diplomskih_radova_u_akad_god_2019_20.pdf (28. sjednica Fakultetskog vijeća) i Dopuna_tema.pdf (32. sjednica Fakultetskog vijeća)

Odabir se vrši prijavom predmetnom nastavniku (mentoru) kod kojeg se želi izraditi završni/diplomski rad.

Nakon postignutog dogovora student i mentor vrše prijavu teme završnog/diplomskog rada na način da ispunjavaju i u Studentsku službu dostavljaju popunjena prva 2 obrazca za prijavu završnog /diplomskog rada (Zahtjev_za_dodjelu_završnog_rada.pdf Zahtjev_za_dodjelu_diplomskog_rada.pdfPodaci_o_nastavniku_mentoru_završnog_rada.pdfPodaci_o_nastavniku_mentoru_diplomskog_rada.pdf) te suglasnost (SUGLASNOST_DIPLOMSKI_ZAVRSNI_RADOVI.pdf.) Naknadno mentor u Studentsku službu dostavlja obrazac 3 s naslovom teme i prijedlogom članova ispitnog Povjerenstva (Obrazac_naziv_teme_završnog_rada.pdf / obrazac_naziv_teme_diplomskog_rada.pdf).

Imajući u vidu Covid-19 situaciju molimo Vas da nam navedeno dostavite mailom na adresu referada@ktf-split.hr

  1. Nakon izrade rada: Indeks te 3 NEUVEZANA PRIMJERKA RADA predaju se Studentskoj službi koja ih zajedno sa obrascem u prilogu (Obrazac_kojim_se_završni_rad_prihvaca.pdfObrazac_kojim_se_diplomski_rad_prihvaca.pdf) predaje svakom članu Ispitnog povjerenstva na pregled.

Članovi Ispitnog povjerenstva u roku od 8 dana pregledavaju radove te daju studentima primjedbe i obrazloženja. Kada sva tri člana Ispitnog povjerenstva vrate u Studentsku službu potpisani obrazac kojim se rad prihvaća, smatra se da je završni/diplomski RAD PRIHVAĆEN.

Molimo da nam navedeni obrazac dostavite mailom na adresu referada@ktf-split.hr

  1. Kad je RAD PRIHVAĆEN student i mentor u dogovoru sa Studentskom službom određuju datum OBRANE.
  2. Student predaje 3 UVEZANA PRIMJERKA RADA i CD u Studentsku službu prema pravilniku minimalno 8 dana prije zakazanog datuma obrane završnog/diplomskog rada (u iznimnim slučajevima može i do 2 dana prije obrane).

Studentska služba obrađuje radove te ih zajedno sa pozivom za obranu (Poziv_za_obranu_završnog_rada.pdf / Poziv_za_obranu_diplomskog.pdf ) dostavlja članovima Ispitnog povjerenstva. Predsjedniku Ispitnog povjerenstva dostavljamo i obrazac u prilogu. (Obrazac_za_ocjenu_završnog_rada.pdf / Obrazac_za_ocjenu_diplomskog_rada.pdf)

  1. OBRANA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA
  2. U roku od 8 dana od obrane student u Studentskoj službi preuzima Potvrdu o završetku studija, originalne dokumente iz studentskog dosjea, indeks, ispunjava ankete (Anketa_AZVO.pdf) te donosi Potvrdu o podmirenju dugovanja prema Knjižnici Fakulteta (POTVRDA_KNJIZNICA.pdf)

Studentska služba Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Ispitni rokovi u lipnji i srpnju 2020.g.

Poštovani studenti,
Odlukama Fakultetskog vijeća od 27. svibnja 2020.g. izmjenjen je Kalendar nastavne djelatnosti za ak. god. 2019./20., te je odlučeno slijedeće:
- Redoviti ljetni ispitni rok provest će se od 23. lipnja do 17. srpnja 2020.g.
- U ak. god. 2019./20. određuje se dodatni ispitni rok (za predmete ljetnog i zimskog semestra) koji će se održati od 20. do 31. srpnja 2020.g.
- Na dodatnom ispitnom roku, za ispite iz predmeta ljetnog semestra, evidentirat će se samo uspješan izlazak na ispit, odnosno, ukoliko student ispit ne položi neće se smatrati da je iskoristio pravo jednog pokušaja polaganja ispita
Odluke Fakultetskog vijeća donosimo u privitku. Odluke_ljetni_ispitni_rok.pdf

Odluka o izbornim predmetima

Poštovani studenti,
U privitku Vam dostavljamo Odluku Fakultetskog vijeća od 09. lipnja 2020.g. vezano za izborne predmete.
Odluka_o_izbornima.PDF