'Kinetics of Heterogeneous Processes using TKS-SP (Thermal and Kinetic Software by means of Standard Procedure)

Poštovane kolegice i kolege,
Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split (UKITS) poziva vas na predavanje pod naslovom ''Kinetics of Heterogeneous Processes using TKS-SP (Thermal and Kinetic Software by means of Standard Procedure)'' koje će održati izv. prof. dr. sc.  Andrei Rotaru, Svuečilište u Craiovi, National Institute of Laser, Plasma and Radiation Physics, Rumunjska.
Predavanje će se održati u ponedjeljak, 2. srpnja 2018. s početkom u 13:15 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 35,  predavaonica F-402.
Sažetak predavanja i životopis predavača
Matko Erceg
Tajnik UKITS-a

Poziv za Skupštinu

P O Z I V
Izvršni odbor Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split poziva sve članove na
REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUGE
koja će se održati u ponedjeljak, 29 siječanj 2018. u 13:15 sati u pred. br. F 402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split i predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće predsjednika o radu UKITS-a
3. Financijsko izvješće
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Izvješće Suda časti
6. Rasprava i usvajanje Izvješća
7. Razno
Predsjednik UKITS-a
izv. prof. dr.  sc. Dražan Jozić

VI. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula

VI HSKTM webHrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu i Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split (UKITS) organiziraju znanstveno‐stručni skup pod nazivom VI. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula.
Cilj skupa je okupljanje i povezivanje znanstvenih i gospodarskih resursa u Republici Hrvatskoj koji se bave kemijom i tehnologijom makromolekula. Rad skupa odvijat će se kroz usmena i posterska priopćenja. U okviru skupa održat će se okrugli stol vezan za  problematiku visokog obrazovanja i tržišta rada.
Skup će se održati 15. rujna 2017. godine u amfiteatru A02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35. 
Više o skupu možete saznati na poveznici: http://www.hdki.hr/hdki/skupovi/HSKTM
                                             
                                                                            Predsjednik Organizacijskog i programskog odbora
                                                                                              Izv. prof. dr. sc. Matko Erceg
 

Poziv na predavanje "Hidrodinamičke zamke i izazovi u sustavima čvrsto-kapljevito "

Poštovani,
Pozivamo Vas na 204. kolokvij Hrvatskog kemijskog društva-Split organiziran u suradnji s Udrugom kemijskih inženjera i tehnologa Split, koji će se održati 13. travnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 12.15 sati u predavaonici F - 401, Kemijsko - tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35.
Predavanje pod naslovom: "Hidrodinamičke zamke i izazovi u sustavima čvrsto-kapljevito " održati će prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić, predstojnik Zavoda za kemijsko inženjerstvo Kemijsko - tehnološkog fakulteta u Splitu.
Kolokvijem će predsjedavati prof. dr. sc. Branka Andričić.
Molimo o navedenom predavanju obavijestite sve zainteresirane kolege u Vašoj sredini.
  Predsjednik UKITS:                                                  Predsjednik HKD-Split:
Izv. prof. dr. sc. Dražan Jozić                                    Prof. dr. sc. Zoran Grubač