Kemijsko-tehnološki fakultet

Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus +programa za akad. god. 2017./18.

Povjerenstvo za rangiranje kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus +programa za akad. god. 2017./18., na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, donijelo je sljedeću odluku.

Objava rang liste STEM stipendija

Poštovani studenti,
Dana 28. studenoga 2017. godine, objavljene su rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju. 
Rang-liste se nalaze na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr
Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.  
Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora u roku od 5 dana od slanja obavijesti (do 5. prosinca 2017.g. do 12:00 h) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote (3400 stipendija).

Anketa studenata o njihovim stavovima i znanjima o plagiranju

Poštovani studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu,
Ovim putem upućujemo molbu za sudjelovanje na projektu anketiranja studenata o stavovima i znanjima o plagiranju. Projekt vode doc. dr. sc. Željana Bašić, doc. dr. sc. Ivana Kružić sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti i prof. dr. sc. Ana Marušić s Medicinskog fakulteta u Splitu.
Cilj projekta je provesti veliku anketu na Sveučilištu u Splitu koja bi obuhvatila studente svih godina preddiplomskog, diplomskog i integriranog Sveučilišnog studija te studente poslijediplomskih sveučilišnih studija u Splitu.
      Anketa se provodi isključivo online putem sljedećeg linka https://goo.gl/forms/csiKbWoPgoGQtETJ2
         Unaprijed se zahvaljujemo.